No.13 Het lied van de.Js lacht-)maand NOVEMBER-VISIOEN De middag is vandaag, zoo onwaarschijnlijk stil. De hemel is van zilver, en de zon rolt als matgouden lichtvlek er doorheen... Het erf is proper, of het Zondag was; en geen geluid klinkt uit de stallen op. (De beesten zijn nog alle in de wei.) Ik vind mijzelf temidden van de knechten, den boer, boerin, de meiden en het kroost, die in een groep geschaard staan om een ladder. Die adder staat tegen den schuurmuur aan en aan die ladder, plechtig opengevouwen als de bladen van een heel wijs boek, het varkenl... blank, en rose, en goed- een warme druppel bloed aan domme snuit... Ik hoor mijzelf, luid prijzende het vet: "Zie eens, hoe dik dat spek! en,kijk die hammen! "zco machtig en zoo rijk als voor den oorlog! "en wat een reuzellaag langs nieren, hart en levert" t>e boer verschuift zijn pruim en 'k zie zijn kop opglimmen van pleizier en fokkerstrots. Dan draagt hij plechtig samen met zijn knecht de rose last ae wij asene keuken binnen, waar wit geschuurd de groote snijbank wacht... De blanke messen blinken in het late licht. "lilt ge deuz' ham of liever maor d'n deuz1?" "Be linker." "Goed; en hoeveul spak?" "fn Half zijdje maar." "En hoeveul carbonaad?" "Een pond of tien." "Ik breng *t oe merge thuus»" De middag is vandaag zoo onwaarschijnlijk stil; die zilveren lucht, die zonvlek, onwaarschijnlijk als trouwens heel dit sl acht maand-vi sioen. vdz SCKERM5N De elders vermelde degenwedstrijd tegen A.S.C. en Incasso Bank heeft een zeer spannend verloop gehad. Beide ontmoetingen tegen deze sterkste Amstercamsche degenploegen wedden door H.B.M. met het kleinst mogelijke verschil'(4-5) verloren. Van Higtevegt was in ouderwetschen vorm en won al zijn partijen, ook vm den dufebel-kampioen Mosman. Inderdaad een fraaie prestatie! Toensdag 11 november zijn er wederom wedstrijden op onze zaal, resp. tegen A.S.C. en D.O*S. Gp Maandag, IS november vindt in de zaal van A.P.G.3» („,'ieuve Hoofdbureau v.politie) een ontmoeting plaats APG3-A3C-H3M»

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 8