No. 13 HET DWAALLICHT ICHTNovember 194y_ rekening etc. van het term $9ge hebi te houden met de sportieve gedragingen, opkomsttrouw een speler bij vorige wedstrijden. Het bestuur hoopt, dat op deze wijze de maatregel van gtrekken van het tweede elftal nog saneerende gevolgen 3en en dat de spelers, die dan het als vanouds weer eene elftal van H.B.M. zullen vormen, met verdubbelde animo onze vlag zullen hooghouden. vdz SHF.ï<I,i - H.B.M. H.B.M. - STARBOYS Slechts twee wedstrijden werder deze maand gespeeld, aarvan de eerste tegen de a.s. kampioenen, de onbetwist sterk ste ploeg van de afdeeling, Shell. De oliemendc hen had den uit twee wedstrijden doelcij- fers van 22-1 (1zoodat het er voor de onzen vrij warm uit zag. Voor de rust ging dan ook alles volgens de verwachting. De Shell-voorhoede sneed zoo nu en dan als koek door onze verdediging heen en mede dank zij verschillende misverstan den in ons achtertrio was er bij de rust reeds een achter stand van 4-0 ontstaan. Ha de rust was Been door Both vervangen en of dit nu de oorzaak was of niet, een feit was _hetdat het H.B.M.spel radicaal was gewijzigd. Het slappe, futlooze, langzame spel van voor de rust was plotseling een enthousiaststevig spel letje in flink tempo geworden. Vel wist Shell nor een keer te doelpunten, doch ook de •B.M.-eer verd - door een mooi schot van De Groot - rered» Gezien de voorafgaande "22-1 Was dit geen slecht resultaat en het toont weer eens - vooral in de totaal verschillende wedstrijdheïten - welk een wispel turige ploeg H.B.M. is en hoe goede met bar slechte momenten kunnen af- wisseie n. Hu de Starboys, onze zuster- vreeniging van de fabriek, in onze ^Tdeeling zijn ingedeeld, behooren de wedstrijden tusschen deze elftal len^ natuurlik tot de "big matches". Veel big-match-karakter bezat echter de eerste ontmoeting niet. Volgens een ooggetuige beantwoordde de wed strijd feitelijk niet aan de ver wachtingen. De fighting-spiritwelke men bij een dergelijk H.B.M.-gebeuren mag verwachten, ontbrak vrijwel. In de tweede helft ging dit wat beter, nadat de rust met 2-C in het voordeel van onze kantoormenschen was ingegaan, Doorheen betere balbehandeling op het gladde terrein, waarbij vooral aan voerder Gischler uitblonk, verdiende ons elftal volkomen de zege, ook al zijn dan de cijfers, waarmede gewon nen werd, een weinig geflatteerd, doordat de keeper der Starboys een minder goeden dag had. De derde wedstrijd VcUi deze maand ^egen H.O.G. aan den 3uid. Wandelweg - ging niet door omdat de scheidsrechter verstek liet gaan. Hetzelfde was het geval bij onze buren "Wartburgia" zoodat tenslotte de meest voetbal-lustigen van deze ploegen een elftal vormden en vriend schappelijk tegen tegen het eveneens met /artburgia-bloed vermengde HOG speelden. Het resultaat was"4-4. De stand per 31 Gctober iss SHELL 4 4 KROMHOUT 3 3 Incasso-3k. 4 2 H.B.M. 4 2 Zwaluwen 2 1 Star Boy® 4 1 Blauw-Wit 4 1 H.O.G. 5 - 1 1 2 2 2 3 5 8 34- 4 6 17- 5 4 15-15 12-13 12- 8 12-25 15-20 9-36

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 3