OiTdANftSfONT No. 12 HET D ZAALLICHT dag en zijn schot niet} v.Zeventer was beter dan tegen Kromhout, even ais Hartog; Both beet als altijd hevig van zich af en is voor elke voorhoede toch nor een struikel blok. De goals werden gemaakt door Smit (2), Keuter en v.Zeventer. Ofschoon voor de krachtsverhouding in het veld de uitslag iets teveel eer voor H.B.M. beteekent, was het geluk toch niet aan de zijde van H.B.M. Lat en paal hebben den kee per der bankiers trouw terzijde ge- October 1942 staan bij het opvaggen van H. schotenl .M.- Het tweede speelde maar één wedstrijd en wel tegen C.S.Y.Blauw wit II. De blauw-witten waren in vele opzichten sterker en H.B.M. ging met 4-1 ten onder. Toch werd er prettig gedeeld en aangezien het tweede zich dit jaar heeft voorgenomen, de punten niet meer te tellen, was men met den uitslag volkomen tevreden en verzoend. Vcetbalwenken II KOPPEN" Het viel mij op, dat de meeste voetballers van H.B.M. te weinig koppen. Ik veronderstel, dat dit grootendeels aan onkunde is te wijten, daar de meeste spelers het groote nut van het koppen nog niet hebben ingezien. Lange spelers kunnen van hun lichaams lengte profiteeren, door in alle kalmte een bal over hun kleinere tegen standers heen te koppen. Een goede kopbal voor het doel is meestal ge vaarlijker voor een doel- verdediger dan een harde schuiver Om routine in het koppen te krijgen, moet men eerst leeren den bal goed op te vangen en wel op de juiste plaats van het hoofd. Dit is meestal de bovenkant van het voor hoofd, juist daar, waar de haargroei begint. Ook het midden van het voor hoofd is bij het koppen een goede plaats. 'lacht nooit af, tot de bal tegen het hoofd komt. U moet den bal als 't v/are met een hoofdbeweging ontmoeten. Zoo u een bal ver weg wil koppen, spring dan bij die hoofdbeweging flink op. U kunt hierbij ook wel één der knieën wat om hoog trekken. Marinus

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 7