;ts;i v/ij No j.1 HZT D/VALLICHT September 1942 Ook de afdeeling van ons tweede elftal ziet er dus aantrek kelijk genoeg uit om een prettig seizoen te doen verwachten. Cp 12 September valt het startschot. V/ij wensche" onzen elftallen een goed seizoen en vertrouwen, dat zij der; naam van H.B.E. ook dit jaar weer hoog zullen houden op de Arnster- dam sche voetbalvelden! Voetbalseizoen zonder fiets WAAR HOS MOï KOI TIJ SR? Het grootste deel van onze spelers, die vroeger op de fiet naar de velden plachten te trekken, zullen het dit seizoen zonder dit nut tige vervoers middel moeten •stellen. Dit heeft reeds aan leiding ~egeven tot zeer pessi- jtinche opmer kingen. Er zou van dit seizoen niets terechtkomt ij de Eén groot voordeel hebben bonze voetballers boven ",11e andere Amsterdamsche ^aterdagmiddag-voetba- lers de thuiswedstrijden orden ge speeld niet alleen op het mooiste, maar ook op het gemakkelijkst te bereiken voetbalterrein an de r tad: .iet Olyrpiaplein. En de uitwedstrijden? Hier voor maal en C van dit moet het eerste elftal twee- naar den Velserweg (Kromhout 3 .V «Blauw—vwit)Vanaf de halte ae een Bloterdijker of lijn en i p is _oede tien minuten loopen. Tweemaal ordt gespeeld op den Zuidelijken nuelweg (Incasso- bank en N.O.G.). Ook dit terrein in via de Haringviietstraat gemak kelijk bereike; te t Shell vinden we op prachtige complex aan de V kade. Van de eindhalte van en 11 is dit ca. 12 mi SE-PT7 ASSAu I uter het ilentijn- lijn 10 andelen. Star-Boys spelen no- :.C.-terrein op Hoeve op Voo; ■lanc terreinen enz waren o bereikbaar, en Wij zien de zaak heelemaal 'oo zwart niet in. 'Tij doe op 't oomenblik allen dagelijks dingen, aar wij vroeger feeste lijk voor bedankt zouden hebben. boone Zij vervoegen het werkwoord gens vroeg Zouden wij loosheid niet kunnen Hebben we niet oud-Ccli nf "aanpassen" van *s mor-| tot 's avonds laat. ons nu bij die fiets- aanpassen? spelers tijd Kuiler en Cimbel, die de verste velden nimmer te hulp riepen? Zn is voor onze mooie ge-..-o, /.-aronder onze trouwste opkomers ook voor een fiets niet de liefde sport, de wil om een paar uur- vrij te zijn als een vogel in de lucht, sterk genoeg om deze en ergere moeilijkheden te over- ?i ma in 9 U voor de deur. En tenslo t ^e gaan we met de bus naar het landelijke Ouder kerk, waar we C.S.V. De Z aluwen ontmoeten. Hiervoor krijgen v;e van de Directie iatrn rlijk ren heelen dag vrijen d an eten in Ouderkerk bruine met Het eens tv/eer aal naar den (Blauw-wit en VV«)> eenmaal naar cle Kruis laan (.graaien) en Voorland (3tar-boys). 3.0.3. resi deert aan den Amstelveenscheweg 703, tegenover de Koenenkade. Vanaf het Stadion ca. IC min. loopen. Al met al valt het nogal mee. Ken moet tegenwoordig voor een p .ar prettige ure;, heel .vat over hebben e. wij w eten dan ook zeker, onze spelers tegen den iets jFTAL moet even- v elserweg grooteren last., het voetbalveld omsta opzien, dien i onder en de di,-"heden oplevert, e minder, daar tocht naar huidige niet zullen de te reinen, waarheen hun tochten leiden, zonder uitzondering tot de goed ^Velden van Ams erdam behooren. g TT1;T Pi' 11 \jl d O

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 4