t L yï/ v-% l ^7 ie I, |A- 4*7 S~W Mevr.du Cr00 No. 7 HET DWAALLICHT Mei 1942 aardigheid in beginnen te krijgen en misschien word ik nog wel een echte "liefhebber" Ik v/as alleen aan het laatste gedeelte bezig aan de slootkant bij den weg en daar komt een keurige heer en dame aan zien mij staan in m'n kogeltjes- blauwe-boeren-hemd en ik zie het aan de gezichten, denken dat is een mannetje die er verstand van heeft. Ik geef geen draad. "Mijnheer"is het hier "Kragt- wijk"? Ik zeg: "Ja, mijnheer, en 'n juiste naam, want als je hier begint nemen je krachten snel de wijk". "Ja, ziet U we hebben hier ook ergens een landje en komen eerst eens kijken. Maar als het van die kluiten zijn en het is nog verder het land in, dan begin ik er niet aan, ik heb er trouwen^ niet zooveel verstand van En daar steek ik van wal, want ik heb er toch wel verstand van met m'n eene dag veld kennis. Och, mijnheer, U moet het niet zoo zwaar opnemen, het is nog al droog en de boel krijg je dan gauw stuk, wat Uw aardappels betreft, daar heeft U niet zoo'n werk aan, dat ziet U wel hier, bi|j mij (hooge borst) staan ze er al in". Ik smoes nog het een en an der en de heer en dame gaan vriendelijk dankend en eenigszins opgelucht verder, wellicht den kend. "Dat is toch wel fijn, je licht nog eens op te kunnen ste ken bij iemand die er verstand van heeft." Ik pakte nu ook^spöedig m'n tuingereedschap bij^elkaar en ging naar huis, hongerig, moe, maar toch wel voldaan dat er al teekening in mijn landje begon te komenén wie weet misschien gaat het mij nog wel als die mijnheer verderop, die z'n oorlogstuin begon in 1916 en hem nu nog heeft Directie itiehoude Procuratiehouders^ yv. Hocke t3j Bolhoven v.Haaf ten L* Baay Mr «B ierman Mej.v.Asperen Secretariaat Boekhouding Adm.Fleeschenbier HoofdboekhoudÊ Buitenland^!} Kas ertegenw.Stad Vertegenw.Buiten Expeditie y Te chn. Dienst Retour v.d.Ewaal Bolle.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 9