v©BT 170.7 HET EERSTE EINDIGT 117 HET MIDDEN VAN DE RANGLIJST - HET NCOD- LCT SP EELT MET HET TV/EE - DE - TOCH KAMPIOEN? De laatste competitie- maand heeft het eerste vier pun ten opgeleverd, waarmede het to taal is gebracht op 12 en waar door H.B.M. thans de vierde p la ets op de ranglijst inneemt. Welis waar is aan te nemen, dat GHB l De s teamwedstrijd umhout aan den Velzerweg Kr één van i den van sterker, van H.B. storm in tegen wedstrij- was ie zonderlingste iet seizoen. Kromhout was doch manhaftig verdedigen en een uitval tegen den bracht ons de overwinning. Hiér is de stand per 2/5'42; A.G.T.- 12 11 1 23 90-15 V.V.A. 14 8 1 5 17 38-37 Kromhout 11 6 1 4 13 44-32 H.B.M. 14 5 2 7 12 36-51 12 5 1 6 11 31-35 w Ju 12 4 - 8 8 40-58 Bimsa 11 4 1 6 7x 31-50 12 1 3 8 3X 20-52 x - twee verliespunten Bimsa - H.B.M. - H.B E.H.D.S H.B.M. AGT Kromhout- H.B.M H.B.M. -V.V.A. S.M.N.TT - H.B.M ons nog wel zall passeeren, dochl een vijfde 1 plaats in deze l zware competi- 1 tie is toch al I geen onverdien-1 H.B.M. II - FAVC IV steiijk resul- I H.B.M. II - 31.'Vit taatI Het heeft het eerste overigens deze maand niet meegezeten. Ver hindering van spelers en de v/ensch om het tweede elftal zoo min mogelijk te verzwak ken bracht soms zonderlinge spelerscombi laties in het veld. Tegen Kromhout /as men zelfs onvoltallig en de vooruitzich ten tegen V.V.A. waren zoodanig, dat deze, laatste, wedstrijd, waar-in men zonder keeper zou M. 4-3 5-0 0-13 1-2 0-5(regl. 5-2 1-3 5-0 Het tweede gen zijn z\ current S.I speelde te- raarste con- dat in zeer sterke opstel ling verscheen. Er werd dan ook promt met 5-2 verloren, waardoor nebben moeten optreden, te spelen gewonnen werd Ook tegen A.G. pioensploeg, gespeeld. De zonder gegeven. de kam- werd met invallers trammenschen boek ten nun record lie _st 13—C 0i ploe overw: nnmg- Met i re knock-out. is echter geen tweede-klas-kruid ge..'as sen. Het doelcijfer van 90-15 in 12 wed strijden spreekt hiervoor boek- deeieni .egen wa beter in vorm. /ij waren stukken sterker dan de tegenpartij en de iCi acncsv ernoudiag is met o—O maar zeer bescheiden uitgedrukt. onze voorsprong tot 1 punt werd verminderd. Toe.x we de daarop vol gende week van FAVC IV verloren, waren we dat de karnpi- oenschaps-»dreiging'' nu eindelijk en definitief was opgeheven. Doch eigenlijk opgelucht, het noodlot wildedat ook dien da, met nog boeg nog steeds de kans om met 1 punt voorsprong den titel te II 1 verloor en zoo hadden we twee wedstrijden voor den be- halen. Toen hebben we besloten, dat 't dan maar moest 'beuren en we wonnen met 5-0 van Blauw-"7it III. Nu rest nog de wedstrijd tegen de Starboys II, onze zustervereeni- ging. Wordt ook deze gewonnen, dan kan H.B.M. II zich in het eerste jaar van zijn bestaan kampioen noemen. Hier is de stand per 2/5'42s 31.37 II 12 8 1 3 17 60-29 HBM II 11 8 - 3 16 49-19 V.& V. IV 11 6 3 2 15 41-31 Starboys IJ 10 3 3 4 7x 30-51 Amstlev.11 9 4 5 6x 19-37 FAVC TV 11 2 2 7 6 21-51 Bl.Wit III IC 1 1 8 3 41-43 r» tt -n 2 - i iD 1? U fl CJ TT T* rT TT J- JL j iH.Do tl "D ti

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 7