a No «6 HET DWAALLICHT Maart/April 1942 DE LANGE WINTERSLAAP BEËINDIGD - H.B.M. BEGINT DE TWEEDE COMPETITIEHELFT GOED! Bijna drie maanden heeft de voetbal gerust en het is dus te be grijpen, dat we allen zeer verlan gend waren, weer eens achter het welbekende bruine monster aan te hollen, zij het dan ook met een lichte vrees in ons hart betref fende den algemeenen toestand van ons botten- en scharnierenstelsel op den Zondag daarop volgende. Die vrees is natuurlijk volkomen bewaar heid maar er dient gezegd te worden dat het de moeite waard was. H.B.M. trof als eerste tegen partij, de club, die No.2 stond op de ranglijst en die het had bestaan het onoverwinnelijke A.G.T. het eerste en eenige punt §.f te snoepen. Nu is het mogelijk, dat G.H.B. een off-day had. We moeten dat bijna wel aannemen, want H.B.M. zegevier de met vlag en wimpel! In het begin zag het daar trou wens niet naar uit, want de papier- menschen hadden binnen korten tijd door snel-opgezette aanvallen een 2-0 voorsprong genomen. Hierdoor liet H.B.M. zich echter niet ont moedigen en de vlot-combineerende voorhoede trok telkens weer op de G.H.B.-verdediging af. De Groot had het eerste succes, toen hij met een hard schot de papier-keeper passeen- de. Met 2-1 voor G.H.B. kwam de rusten of het nu het ranja-surrogad: was, dat den G.H.B.ers slecht beko men was, of dat zij zich voor de rust hadden leeggespeeld, een feit is het, dat de blauw-witte ploeg volkomen in elkaar zakte en steeds verdedigend haar voorsprong in een 5-2 nederlaag zag omgezet. Voor de H.B.M.ers is dit intusschen een mooi en welverdiend resultaat. Geflatteerd zijn deze cijfers geenszins, want het geluk is over 't algemeen meer tegen dan met ons geweest. Het combineeren lukte echter vaak uitstekend en de beide buitenspelers, Keuter en Gisch- ler, brachten steeds weer den bal voor het doel. Hier ontplooide het binnen- trio de noodige activiteit en schot vaardigheid, goed door de middenlinie gesteund. De achterhoede liet zich met de twee G.H.B.-doelpunten misschien eenigszins verrassen, doch daarna werden ook hier ongelukken voorkomen. De wedstrijd werd in de beste verstandhouding gespeeld en werd door scheidsrechter Sjouwerman streng doch goed geleid. De competitiestand is: A.G.T. 6 6 1 - 13 61-11 G.H.B. 8 5 1 2 11 27-17 V.V.A. 9 5 1 3 11 25-21 Kromhout 7 5 - 2 10 38-26 H.B.M. 9 3 2 4 8 26-28 Bimsa 8 3 1 4 7 22-37 E.H.D.S. 8 1 2 5 2X 17-38 W.O.L. 8 - - 8 - 16-54 x) 2 verliespunten w •n.o H.B.M. heeft thans nog te spelen: thuis: E.H.D.S. en V.V.A. en A.G.T. uit: Bimsa en Kromhout. HET TWEEDE heeft nog niet gespeeld^ De stand is hier na de 14-0 overwinning!; van S.M.N. II op F.A.V.C. TV H.B.M. II 8 7 1 14 41-11 S.M.N. II 9 6 1 2 13 41-21 V.& V. IV 8 3 3 2 9 25-24 Amstleven II 8 4 - 4 6X 17-32 F.A.V.C. IV 9 1 2 6 4 17-44 Blauw-wit III 7 1 1 5 3 36-26 Starboys II 7 1 3 3 3X 17-36 x) 2 verliespunten w •n.o H.B.M. II heeft nog voor den boeg: thuis: F.A.V.C. IV en Blauw-wit EIDI uit: S.M.N.II en Starboys II. HEMELVAARTSDAGH.B.M.-TCURNOOI - 2. -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 3