JNiO.f ilET DWAALLICHT «januari 1942 Het Tweede Het tweede speelde slechts één wedstrijd, doch de uitslag daarvan telde dubbel, omdat de overwinning w erd behaald op vV.IV, één der weinige serieu ze concurrenten voor de eerste plaats# vóór de rust zag het er niet naar uit, dat het een 5-1 overwin ning voor h.b.^. zou wórden, ue eerste minuten brachten reeds een penalty voor v V., doordat onze rechtsback een bal op de doellijn niet anders dan met zijn handen wist te stoppen, rietveld ver richtte echter het stoute stukje om het harde schot te keeren, doch het was slechts uitstel van executie, want kort daarna nam V.& V. toch met een ver, verras send schot de leiding, z.00 bleef het tot de rust. h.B.M. speelde slecht over vrijwel alle linies, doch het ranja-surrogaat in de rust scheen den spelers een fut injectie te hebben gegeven. Het ging althans veel beter. Het werd 2-1 voor h.B.M. en toen de VV.- keeper zich door een verren bal volkomen liet verrassen, plofte v.& V. in elkaar en werd het successievelijk 5-1. Eeer goed waren uietveld en «j.Esser, terw^L ook Hoth hard en nuttig werkte. Hier is de standi H.B.M. II 8 7 - 1 14 41-11 S.M.N. II 8 5 1 2 11 27-21 V.& V. IV 8 3 3 2 9 25-24 Amstleven II 8 4 - 4 8 17-32 F.A.V.C. IV 8 1 2 5 4 17-30 Bl.Wit III 7 1 1 5 3 36-26 Starboys 11 7 1 3 3 3' 17-36 ongerechtigde spelers De wedstrijd a.G.T.-Kromhout (§-2) is ongeldig verklaard, omdat bij A.G.T. een ongerechtigd speler had medegedaan. Iviet deze ongeldig-verklaring is in den competitiestand op de vorige pagina reeds rekening ge houden. van ons protest over de on gerechtigde spelers bij Amstleven li hebben wij nog niets gehoord. Hoe staat h.B.h.a. er voorf HET EERSTE DOET HET BEST, HET TWEEDE VLOT NOG STEEDS NIET Onze lezers zullen ongetwijfeld ook belang stellen in de verrich tingen van onze zustervereeniging H.B.B.A., die onder den naam "Star- boys" aan de competitie van den N.V.B. deelneemt. van het eerste elftal, dat is ingedeeld in de derde klasse A, bereiken ons de beste berichten en als het op dezelfde voet doorgaat, bestaat er alle kans, dat wij de Starboys volgens jaar in onze eigen afdeeling (2e klasse) kunnen be groeten. uit de resteerende drie wedstrijden moeten vier punten wor den behaald om zich kampioen te kunnen noemen. De stand is: STARBOYS 7 5 1 1 11 26- 7 Ontspanning 8 4 2 2 10 19-15 Y-ster 7 4 1 2 9 20-17 D.J «K. 7 1 3 3 5 9—25 Fortius 4 1-3 2 13-19 Electra 7 115 1' 18-22 f) Electra 2 verliespnt. w.n.o. Starboys 11 kampt met onvoltallig heid. Er schijnt daar weinig animo te zijn om voor het tweede te spelenf precies andersom als bij h.B.M. De resultaten van starboys il ziet men in den competitiestand, hierboven ge geven bij de bespreking van H.B.M.II. Starboys 2 verliespunten w.n.o. H- -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1942 | | pagina 5