m ig f/ M ■A- b vy -4 t - 8 - No. 3 HET DWAALLICHT Decent) er 1941 er op attent, dat U geen cadeautje voor de kinderen behoeft mee te nemen, daar ieder kind een present je van Sint-Nicolaas ontvangt. In het volgend nummer van het DWAALLICHT zullen wy U een uitgebreid verslag geven van deze middag de feestcommissie» m MAKEN ER ONZE LEDEN OP ATTENT DAT IN VERBAND MET DE SINT- NICOLAAS EN DE TE HOUDEN KERST- MAT&INE AlÜEN VOOR HEEREN OP 21 DECEMBER A.S., DE CLUBMIDDAG IN DECEMBER NIET GEHOUDEN ZAL V/ORDEN. PROGRAMMA SIHT-NIC OLAASFEES T OP 6 DECEMBER. 1 FILMS. Speciaal voor kinderen OP DE BOERDERY.hoofd- zakelykdoor dieren gespeeld. MICKÏ-M0U3E. 2 ZINGEN van Sint Nicol&asliedjes 3 PAUZE met versnapering. 4 BEZOEK VAN SINT-NICOLAAS EN ZIJN KNECHT. 5 OPTREDEN VAN MR L A W O E GOOCHELAAR ENZ. ENZ. 1 5 UUR SLUITING. DE CIRCULATIE VAN HET VORIGE NUMMER HEEFT VEEL TE LANG GEDUURD! HOUDT "HET DWAALLICHT" NIET LANGER BIJ U DAN NCCDIG 13 EN NEEMT HET NIET MEE NAAR HUIS CM HET DAAR ESN PAAR DAGEN TE LATEN LIG GEN. HEEFT U BIJ ONTVANGST GEEN GELEGENHEID OM HET TE LEZEN, GEEFT HET DAN VAST DC'OR AAN UW. IBUURMANWERKT VOORAL MBDBi - ONZE DaiICI Directie Froc.1 ouders v,d «Togt Hocke Bolhoven Mr .Bierman v .Haaften Secretariaat Ka^ Vertegenw.Stad Vertegenw.Buiten Ho o f db o e khoudi ng Techn.Dienst Boekhouding/ L/ r/ Adm .Flesschenb Buitenland Expeditie S.V.P. SPOEDIG RETOUR V.D.ZWMLI

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1941 | | pagina 9