Nieuwe decors voor nieuwe trucks I VACATURES Deadline BHN 32 PROEF MET KUNSTSTOF AFVALBAKKEN |T| 'S-HEBTOGENBOSCH NIEUWS Veranderingen in P&O-land De cluster binnenland neemt een proef met kunststof afvalbakken. Het is de bedoeling dat als de proef slaagt deze de huidige metalen afvalbakken gaan vervangen die gebruikt worden voor uitval of afval. De metalen afvalbakken zijn zwaar, vaak roestig, lek of beschadigd. Kortom: ze hebben een 'negatieve uitstraling' in de afdeling Verpakken. Dat kan beter, goedkoper en mooier. Een bijkomend probleem is de wildgroei in aantal en soorten bakken. Er staan nu 174 bakken in de afdeling in liefst 9 soorten. Dit kan teruggebracht worden naar 120 en 2 soorten. Een ander voordeel is de lagere prijs van de kunststof bakken. Een metalen bak kost ca. €1000 tegen een kunststofbak €250! Na eerst de bakken te hebben getest op mechanische sterkte en handeling op het milieustation startte begin oktober de praktijk proef op de cluster binnenland. De eerste ervaringen zijn positief. De bakken lekken niet waardoor ook de weg tussen de lijn en het milieustation droog blijft zonder loogsporen van etiketten. De deksels voorkomen dat er etiketten wegwaaien en dat voorkomt zwerfvuil op de Brouwerij! Ook zijn de bakken lichter van gewicht waardoor ze, als ze leeg zijn, gemakkelijker zijn te verplaatsen. En last but not least: als er glas wordt ingegooid geeft dat minder lawaai op de werkplek. Dit zijn positieve Arbo punten. Als de bakken blijven voldoen worden ook de metalen bakken op de andere clusters vervangen. Bas Zegers, MEV Willem Aartse, TD Projecten Bureau Opeens reden twee nagelnieuwe trucks op het terrein van Heineken Zoeterwoude. Een Heineken en een Brand truck. Op zich zou dit niet het vermelden waard zijn ware het niet dat de trucks als eersten de nieuwe decors droegen. Het einde van het jaar nadert en dit betekent voor de meeste afdelingen dat de laatste werkzaamheden nog snel afgerond moeten worden. Voor de medewerkers van de P&O-organisatie Nederland speelt daarnaast nog iets anders: de wijziging van hun afdeling en misschien wel hun plek. Ik ga je navolgend kort informeren over de veranderingen in de komende periode. De adviesaanvragen zijn momenteel in behandeling bij de medezeggenschap en we hopen dat we op korte termijn duidelijkheid aan de medewerkers kunnen geven. P&O-organisatie Er komt een vereenvoudiging van de P&O- structuur, namelijk één P&O Heineken Nederland structuur. Nu zie je nog dat de verschillende bedrijfsonderdelen een aparte P&O-afdeling hebben met aparte uitvoering van regels enzovoort. Dat is niet goed. De nieuwe structuur heeft een meer centrale aansturing (één Directeur P&O en twee HR-managers). Deze geven leiding aan teams met combinaties van senior HR adviseur en HR adviseur. Voor de Brouwerij 's-Hertogenbosch is het voorstel om één Senior en twee HR-adviseurs te benoemen. ARBO-organisatie Vanwege de afname van het servicegebied (minder medewerkers) en activiteiten (o.a. lager ziekteverzuim) is voorgesteld om ook de Arbo-organisatie aan te passen. De ondersteuning wordt gecentraliseerd en de processen verder geoptimaliseerd. Daarnaast zal er met minder Arbo-artsen worden gewerkt. Voor de Brouwerij 's-Hertogenbosch betekent dit o.a. dat de ondersteuning niet meer in 's- Hertogenbosch plaatsvindt maar centraal wordt geregeld. Daarnaast zal de Arbo- arts minder op onze locatie aanwezig zijn. Opleidingenorganisatie Ook binnen de Opleidingenorganisatie gaan de nodige veranderingen plaatsvinden. Evenals bij de P&O- structuur zie je hier dat dit bijna per bedrijfsonderdeel verschillend is georganiseerd. Ook hier is het voorstel om door een vereenvoudiging van de structuur te komen tot één afdeling Opleidingen voor Heineken Nederland, met een centrale aansturing en lokale uitvoering. Voor de Brouwerij 's- Hertogenbosch heeft dit relatief weinig consequenties. Sinds enige jaren hebben wij geen aparte opleidingsorganisatie /-functionarissen (de TPM-organisatie is geen onderdeel van deze adviesaanvraag). Zoals gezegd zijn de adviesaanvragen in behandeling bij de medezeggenschap. Wij gaan u in de komende periode nader informeren over de voorgang en de gevolgen voor de Bossche Brouwerij. Alain Loontjens Hoofd P&O Packaging Solutions Specialist/Zoeterwoude TPM coördinator /Wijlre Administrative Coordinator Senior Management Services /Amsterdam Hoofdkantoor National Account Manager Out of Home Export /Bunnik Supply Chain Planner /Bunnik Medewerker Expertise Center/Zoeterwoude Technological Innovation Manager /Bunnik Masterdata Beheerder Out of Home (0,5 fte) /Bunnik Market Demand Planner/Zoeterwoude De deadline voor BHN 32 is donderdag 4 januari 2007. Kopij voor dit nummer kunt u mailen naar: G.Sman@Heineken.nl BS*» UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 2