THEORIE EN PRAKTIJK IN PKE VACATURES Deadline BHN 30 jT| 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS Resultaten Health Check Sinds maart van dit jaar loopt er een PKE Alle 3 zijn hiermee geslaagd voor zowel hun 3 teams geformeerd worden die, naast de februari dienen ze hun team af te ronden (Proces Kaizen Engineer) trainings traject theorie als hun praktijk. deelnemers van de training, zullen bestaan en te presenteren. En in deze zelfde week binnen de Opco HNS ter ondersteuning van uit collega's die direct betrokken zijn bij dienen ze ook hun theorietoets met goed de uitrol van TPM binnen de brouwerijen. Praktijkopdracht het onderwerp. Het team met Carolien en gevolg af te sluiten. Iedereen heel veel Hieraan wordt deelgenomen door collega's De komende 12 weken gaan de deelnemers Ad gaat aan de slag met een ombouw op succes. van Zoeterwoude, Vrumona, Brand en 's- van 's-Hertogenbosch aan module 4: Carolien de vuiler van colonne 15. Het team met Jan Hertogenbosch. Van 20 tot 24 november was van de Werf, Sebastiaan van Welie, Jan Faas, en Sebastiaan doen een ombouw van de Fred Waij Brouwerij 's-Hertogenbosch de gastheer Louis Hopstaken en Ad van Esch aan de etima's van colonne 8. En Louis maakt met TPM manager 's-Hertogenbosch voor de 4e module van een totaal aantal van slag om hun praktijkopdracht ook op tijd en een team een analyse van de activiteiten 5 modules in dit traject. succesvol af te ronden. In totaal zullen er in de kaartenkamer. In de laatste week van Commercial Control Manager Group Commerce /Amsterdam Hoofdkantoor Secretary B/Assistant Africa Middle East (parttime) /Amsterdam Hoofdkantoor Installatiebeheerder/'s-Hertogenbosch Medewerker Subsidies en Administratie (tijdelijk) /Zoeterwoude Medewerker Team Orderacceptatie Expeditie /Bunnik Senior Consultant SAP BW/Amsterdam Hoofdkantoor Senior Consultant SAP XI /Amsterdam Hoofdkantoor Senior Consultant SAP BC /Amsterdam Hoofdkantoor Senior Consultant SAP Netweaver /Amsterdam Hoofdkantoor De deadline voor BHN30 is donderdag 23 november 2006. Kopij voor dit nummer kunt u mailen naar: G.Sman@Heineken.nl, telefoon 073-6209343. Deze 4e module is met name bedoeld als opleiding voor de leden van de Focused Improvement (Gericht verbeteren) Pilaar. In de module worden onder andere technieken geleerd om de ombouwtijd te analyseren en te verkorten. Om dit te oefenen is de hele groep aanwezig geweest bij een ombouw van de etiketteermachine van colonne 16B. Er is bijvoorbeeld een stukje gefilmd. De film werd vervolgens in de training bekeken en geanalyseerd. Voor de hele groep was dit een leuke ervaring om op deze manier theorie en praktijk te kunnen oefenen. Efesco De eerste 3 modules gingen over: projectmanagement en leiderschap (module 1), autonoom en gepland onderhoud (module 2) en Kwaliteitsmanagement (module 3). In brouwerij nieuws 27 hebben jullie reeds kunnen lezen dat theorie en praktijk heel belangrijk zijn in deze trainingen. De deelnemers vanuit module 3 Leo Vlegels, Louis Hopstaken en Jeroen van de Sluijs hebben in week 46 met veel succes hun project afgerond en gepresenteerd aan de specialist van Efeso op deze onderwerpen. Kg Eind 2005 en gemiddeld 55% een gezond gewicht, voorjaar 2006 En heeft 'slechts' 10 een zwaar vonden in 's- overgewicht. Er blijft voor ons dus werk aan Hertogenbosch de de winkel! Health Check onderzoeken plaats. Er namen in totaal 288 Bossche medewerkers deel aan Risicofactoren dit onderzoek. Ook wat betreft risicofactoren als gevolg van een ongezonde leefstijl valt er nog wel iets ledereen is toen onderzocht op: te verbeteren. Binnen onze groep heeft 24 BMI (Body Mass Index het een gezonde leefstijl, 58 scoort matig en lichaamsgewicht in relatie tot de lengte), 18 gewoon slecht. Bloedsuikergehalte, Van ons is nog steeds 24 roker, 19 drinkt Cholesterol, incl. het 'goede' cholesterol dagelijks meer dan 2-3 glazen alcohol, 10 (HDL) en het 'slechte' cholesterol (LDL), eet te veel vettigheid, en 31 neemt De systolische (boven) bloeddruk en de onvoldoende lichamelijke beweging, diastolische (onder) bloeddruk, Daarnaast was er een groep medewerkers Overige risicofactoren, o.a. die gedurende 6 maanden begeleid zijn met rookgedrag, alcoholgebruik, gebrek aan sportprogramma's. Bij de eerste test (Fitkit-1) lichaamsbeweging, ongezonde voeding. scoorde deze groep maar matig. Hartcardiogram (geen bericht betekende: Maar bij een controletest na 6 maanden een normaal ecg). (Fitkit-2) bleek de fitheid van deze groep aanzienlijk verbetert! ledereen heeft na het onderzoek meteen de uitslag op een kaartje mee gekregen. In een van mijn vorige artikelen in Brouwerij 's-Hertogenbosch Nieuws, heb ik al eens Groepsgegevens aangegeven dat sporten in combinatie met Nu zijn ook de groepsgegevens bekend over leefstijlregels -gezond eten, niet roken, matig de hele Bossche Heineken populatie. alcoholgebruik- het best is om controle te De conclusie is: we zijn in 's-Hertogenbosch houden over je eigen gezondheid, -vergeleken met andere HNB deelnemers- Op grond van de bovenstaande gemiddeld iets gezonder! Maar dat wil niet groepsgegevens geldt die regel nog steeds, zeggen dat er geen kanttekeningen zijn. Want Misschien toch nog eens nadenken wat over het algemeen zijn we, met zijn allen in 's- 'Fitland' voor je zou kunnen betekenen? Hertogenbosch, te dik: slechts 39 heeft een gezond gewicht, 46 heeft iets overgewicht Wiet Holla, bedrijfsarts. en 15 is gewoon veel te zwaar. Van de hele Nederlandse bevolking heeft UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 2