Zeer druk bezochte receptie voor Ab Cuppé 'LEO VAN GRUNDERBEEK' TAFELTENNISTOERNOOI 2006 Heineken wijzigt structuur organisatie in Nederland 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS PH Donderdag 15 juni namen Ab en Henny Cuppé, vergezeld door familie, na bijna 19 jaar afscheid van Heineken. Het was te merken dat Ab de laatste jaren zowel in 's-Hertogenbosch als Zoeterwoude werkte want de belangstelling van de collega's en oud collega's was overweldigend. Er waren er zelf zo veel dat een deel van de gasten op de gang moest blijven staan omdat de Cambrinus uitpuilde! En dat is al een hele tijd niet meer vertoond bij Heineken 's-Hertogenbosch. Bedankt Hierbij bedank ik mede namens mijn vrouw Henny de directie en de collegae voor de fantastische receptie ter gelegenheid van mijn afscheid. Dank voor de vele bloemen, mooie woorden, cadeaus maar vooral voor jullie aanwezigheid. Heineken heeft besloten de organisatie- en managementstructuur van Heineken in Nederland te vereenvoudigen. In de huidige structuur is de organisatie opgedeeld in vier werkmaatschappijen. De rol van werkgever wordt gezamenlijk gevoerd. Om tot verhoging van efficiency te komen zal Heineken Nederland in de nieuwe structuur vanuit één management worden aangestuurd. Een te benoemen Directieteam zal de Nederlandse organisatie aansturen en tevens als werkgever fungeren. De Algemeen Directeur, Philip de Ridder, zal de directie voorzitten en daarnaast de commerciële organisatie aansturen. De Directeur HR, Hans de Ruiter zal verantwoordelijk zijn voor het sociaal beleid. Tot Directeur Financiën wordt benoemd Koos Tromp. Het vierde directielid, Wiggert Deelen, is vanuit zijn functie als Directeur Heineken Nederland Supply reeds verantwoordelijk voor inkoop, logistiek en productie, inclusief de Brouwerijen in Zoeterwoude, 's- Hertogenbosch en Wylre. Erik Korthals Altes, thans directeur Heineken Brouwerijen, zal de komende weken zijn werkzaamheden overdragen. Naar verwachting zal hij in september in een nieuwe functie worden benoemd. Tot General Manager van Vrumona wordt per 1 augustus 2006 de heer Jan Kees Nieman benoemd, thans Retail Manager Heineken Brouwerijen. De voornemens zijn vandaag aan de Centrale Ondernemingsraad voorgelegd. Doel is de nieuwe organisatie in de loop van 2006 te effectueren. Persbericht Heineken 20-06-2006 Op zaterdag 8 april jl. werd door de leden van de Heineken tafeltennisvereniging voor de 8e keer om de 'Leo van G runderbeek' wisselbokaal gestreden. De wedstrijden vonden plaats in 3, naar sterkte ingedeelde, poules. De Winnaars: Brian Leeuwis Toon Gevers Dinie Kouwenberg Het was een gezellige dag met veel strijd en voor alle deelnemers waren er na afloop op Pasen afgestemde prijsjes en er was een extra lekker flesje wijn voor de poulewinnaars. Mevrouw Grunderbeek was aanwezig om de bokaal uit te reiken. Als er bij Heineken medewerkers of gezinsleden van medewerkers belangstelling is om lid van de tafeltennis vereniging te worden, vraag dan informatie bij Fred van Mil afd. Inkoop of bij Ger Nijholt Facilitaire dienst. Op de foto de 3 winnaars met de Bokaal en Mevrouw van Grunderbeek. UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 7