EEN KORT VERSLAG VACATURES Deadline BHN 20 Op 22 mei jl. vergaderde de Bossche OR S-HERTOGENBOSCH NIEUWS Even voorstellen: Mirl Rensen Tijdregistratie OR-werk De OR leden ontvingen een brief waarin staat hoe hun tijdsbesteding voor OR-werk geregistreerd moet worden. Omdat deze brief niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en er onduidelijkheden in staan, wordt dit onderwerp op de agenda geplaatst van de volgende Overleg Vergadering. Themadag Tijdens deze vergadering is de onlangs gehouden themadag kort geëvalueerd. Deze dag stond in het teken van het 'adviseren en ondersteunen' van de achterban in lastige situaties. Dit onderwerp krijgt zeker nog een vervolg tijdens de geplande cursusdagen in juni. Meer informatie hierover komt in een OR-Nieuwsbrief. Nieuwe Brouwerij Manager De bekendmaking van de opvolger van Godfried laat nog even op zich wachten omdat dit een aaneenschakeling van verschuivingen met zich meebrengt in de diverse organisaties. Naar verwachting wordt eind mei de naam bekend gemaakt. Totdat de opvolger van Godfried zijn taak in 's- Hertogenbosch daadwerkelijk kan invullen heeft Godfried zowel de Bossche Brouwerij als Zoeterwoude onder zijn hoede. Verslag COR De Raad van Bestuur besloot dat er wereld wijd 200 miljoen Euro bezuinigd moet worden. Alle regiodirecteuren zijn aan het bekijken hoe zij aan deze bezuiniging een bijdrage kunnen leveren. Wat dit voor de Nederlandse organisatie gaat betekenen is op dit moment nog niet bekend. Daarnaast vindt er een onderzoek plaats waarin Heineken wordt vergeleken met andere bedrijven (dit noemt men een benchmark) om te zien of we dingen beter/slimmer kunnen doen. De verwachting is dat in augustus meer bekend wordt over de resultaten van dit onderzoek. In de COR is de ChipKnip, als betaalmiddel in de kantines, ter discussie gesteld. De COR heeft diverse argumenten aangevoerd om aan te geven waarom ze met deze keuze bepaald niet gelukkig is en voorgesteld om ook de mogelijkheid van contant betalen in te voeren. Philip de Ridder heeft de genoemde argumenten naast zich neergelegd en het voorstel voor contante betaling verworpen. Hij wil geen -of in ieder geval zo weinig mogelijk- contant geld in de organisatie. Binnen de Raad van Commissarissen HNB zijn twee commissarissen aftredend. Voor één van de openvallende plaatsen heeft de COR een versterkt aanbevelingsrecht. De Raad zal hiervan gebruik maken en een eigen kandidaat als Commissaris HNB voordragen. Een werkgroep van de COR is druk doende om een geschikte kandidaat te vinden. Idee tot verbetering van processen Alphons Versaevel heeft tijdens deze vergadering een presentatie gegeven over waar men op dit moment staat met het I.V.P. In het Brouwerij 's-Hertogenbosch Nieuws is al eerder over dit onderwerp geschreven. Even opfrissen: in december 2004 is de introductie geweest en in april 2005 startte een pilot op de vullers van colonnes 11 en 17. In juni 2005 is deze pilot geëvalueerd en in november 2005 startte een tweede pilot voor heel het rayon BUS/VAT. Men is nu zover dat in augustus deze pilot geëvalueerd wordt. Als de evaluatie positief uitvalt wordt er in september een aanvraag gedaan om het I.V.P. uit te rollen over de hele Brouwerij 's-Hertogenbosch en de Ideeënbus af te bouwen. Wanneer het zover is zal er zeker uitgebreid over geschreven worden in Brouwerij 's-Hertogenbosch Nieuws. Adviesaanvraag Filtratie De OR heeft een werkgroep samengesteld om de adviesaanvraag voor 'het opleiden van filtratieoperators tot scheepslosser' te behandelen. De werkgroep sprak al met de betrokkenen en stelde een vragenlijst op. Hier moet eerst door het management antwoord op gegeven worden voor de adviesaanvraag verder in behandeling wordt genomen. De werkgroep neemt de vragen eerst mondeling met Petra Hissink door, waarna er een schriftelijk antwoord zal komen. De werkgroep formuleert daarna een advies aan de Raad. Hierbij wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Mirl Rensen, ik ben 28 jaar en woon in Amsterdam. Sinds 1 mei werk ik als P&O Adviseur hier op de Brouwerij Den Bosch. Ik ben adviseur van de afdeling Facilitaire Dienst en heb daarnaast een aantal aandachtsgebieden, waaronder het ziekteverzuim binnen Verpakken, de coördinatie van uitzendkrachten voor de gehele brouwerij en het project Competentiemanagement voor de functiegroepen 1 t/m 7. Via Bunnik naar 's-Hertogenbosch Na mijn studie aan de Hogere Hotelschool Leeuwarden te hebben afgerond ben ik eind 2000 begonnen met werken bij een Executive Search bureau (Headhunter). Na een jaar kreeg ik weer zin om te studeren en ben ik in deeltijd begonnen aan de studie Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU in Amsterdam. Na 3,5 jaar gewerkt te hebben was het voor mij duidelijk dat ik mij verder wilde ontwikkelen in het P&O-vak. In 2004 ben ik daarom als Medewerker Personeelsadministratie begonnen bij Vrumona in Bunnik. Daar heb ik veel geleerd over wat P&O inhoudt en heb ik ondertussen mijn studie voor het grootste deel af kunnen ronden. Na 2 jaar met veel plezier bij Vrumona te hebben gewerkt en bijna klaar te zijn met mijn studie kreeg ik de kans om een volgende stap te maken en zo ben ik per 1 mei hier gestart als P&O Adviseur. Veel collega's zal ik in de loop van de tijd zeker tegenkomen, en als er vragen zijn weten jullie mij te vinden op de afdeling P&O! Mirl Rensen Service Manager SAP Hosting /Amsterdam Horeca Vertegenwoordiger /Bunnik Debiteuren Beheerder out of home /Bunnik De deadline voor BHN20 is donderdag 8 juni 2006. Kopij voor dit nummer kunt u mailen naar: G.Sman@Heineken.nl UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 2