brouwerij 's-Hertogenbosch Bierkratsessies 2006: Godfried wordt Manager Brouwerij Zoeterwoude nieuwsbrief voor medewerkers van de Bossche vestiging Kwaliteit Brouwerij fors verbeterd! Even voorstellen.. Jet van der Steen Onacceptabel rijgedrag kostbaar Fanvaria voortaan in BHN ^APElSI WK-acties Heineken Kwaliteit op hoogte 1 *vi Mirl Rensen Als u dit leest dan zijn de Bierkrat sessies 2006 alweer achter de rug. De toonzetting van deze 5e editie was heel wat positiever dan die van de eerste Bierkrat sessie in 2002. Er is dan ook erorm veel ten goede veranderd op de Bossche Brouwerij. Godfried Meijer, Petra Hissink en Henk Wymenga waren ook dit keer de 'optredende artiesten'. Hieronder een wel zeer beknopte samenvatting van de presentaties. Voor wie de moeite had genomen naar de laatste nieuwjaarsreceptie op de Brouwerij te gaan kon het geen verrasing meer zijn: de Bossche Brouwerij heeft het goed gedaan in 2005. Godfried Meijer somde het bij de opening van de sessie nog een keer op: 2e plaats in de Brewery Award 2005, productiviteit per fte gestegen tot 10826 hectoliter, vaste kosten 10% gedaald realisatie Sterlab productievolume 6,1 miljoen hectoliter. Brouwen Bij filtratie is het doel voor (f)irst (t)ime (r)ight in 2005 ruimschoots gehaald: 98,2%. Brouwen deed het goed maar haalde het ftr target niet. De focus voor de hele afdeling ligt in 2006 op leverbetrouwbaarheid, kosten en kwaliteit. Maar, vertelde Petra Hissink, ook veiligheid en moraal horen daarbij. De acties die hiertoe moeten leiden, worden ondersteund en geborgd door te werken aan het fundament. Dat fundament bestaat uit: eigenaarschap, afspraken en discipline. Binnen de Brouwafdelingen zal na 2006, net als bij Verpakken, TPM niet meer weg te denken zijn. Leverbetrouwbaarheid wordt door de hoge volume vraag steeds belangrijker. Verpakken Henk Wymenga's presentatie bestond uit de resultaten van 2005 plus het eerste kwartaal van 2006, de focus voor 2006 en de resultaten van een Lloyd's audit. Henk ging na presentatie van de resultaten in op de noodzaak van om op alle lijnen 70% 0P1 te draaien. Dit blijkt nodig om te kunnen voldoen aan de volume vraag zondar dat daar voor moet worden overgewerkt. De focus voor 2006 is er dan ook op gericht die 70% OPI overal te realiseren. Henk Wymenga over de realisatie: "We gaan niets nieuws verzinnen, we leggen meer aandacht op de perfecte uitvoering van activiteiten die ons helpen onze doelstellingen te halen." Bijzonder waren de bevindingen tijdens de Lloyd's audit. De auditeur waren o.a. het niet dragen van de verplichte gehoorbescherming, koffie drinken in productie, onvoldoende kennis hygiëne zones en ...openstaande deuren opgevallen. In de afsluiting van de sessie memoreerde Godfried dat het motto voor iedereen binnen Heineken moet zijn: "Een leven lang leren." Waarna hij als klap op de vuurpijl zijn aanstaande vertrek naar de Zoeterwoudse Brouwerij bekendmaakte. Heineken UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND. Heineken introduceert Hollands Geheime Wapen plus een speciale WK-Beertender. Willem Pomper nam de BeerTender mee naar Sankt Anton voor een smaaktest op grote hoogte. Mirl Rensen versterkt vanaf 1 mei de afdeling P&O. Ze vervult de functie van P&O adviseur. "Een leven lang leren" Godfried Meijer is per 1 juni 2006 benoemd tot Manager Brouwerij Zoeterwoude, Heineken Nederland Supply. Hij volgt Hein van Dort op die met ingang van 16 juli is benoemd ais Supply Chain Director binnen Heineken Rusland in St. Petersburg. Dit betekent overigens niet dat Godfried 's-Hertogenbosch meteen verlaat: voorlopig blijft hij zich ook met de Bossche Brouwerij bemoeien. Leidende positie Wiggert Deelen, Managing Director HNS, schrijft in de aankondiging van Godfried Meijers benoeming op Intranet: "Godfried Meijer is sinds 2002 Manager Brouwerij 's-Hertogenbosch. in deze functie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de prestaties van de Brouwerij in 's-Hertogenbosch. Met de benoeming van Godfried Meijer zal de ingezette koers van de Brouwerij Zoeterwoude naar een leidende positie in de brouwerijwereld worden voortgezet" Voornemens Bij zijn aantreden in 2002 vroeg (toen nog) Brouwerij Nieuws hem wat zijn voornemens waren voor de toekomst van de Bossche Brouwerij. "We gaan door met verdere vernieuwingen en effectiviteit verhoging en de verkoopkwaliteit van onze producten kan zeker nog verbeterd worden. Maar de groei van de Brouwerij staat ook op de lijst!" Nu, vier jaar later, kunnen we met z'n allen vaststellen dat al die voornemens zijn gerealiseerd. Wedden dat hij voor Zoeterwoude dezelfde voornemens heeft? Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 1