Eet Gezond, Beweeg Meer! TEAM "EXPORT-LIGHT" FANATIEK VAN START! 29 MAART 2006: OR VERKIEZINGEN! In de afgelopen weken meldden 120 collega's zich aan voor het project "Eet Gezond, Beweeg Meer!" Deze week de presentatie van het 6 personen tellende team dat zich als eerste aanmeldde. Iedereen kan op 29 maart zijn of haar stem uitbrengen om een nieuwe OR te kiezen. Ook jij kan OR-lid worden. Tot en met 15 februari kun je je hier voor kandidaat stellen. Q 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS -M Het is het team "Export-light", dat bestaat uit Godfried Meijer, John Elands, Sjef van de Werf, Harrie van den Broek, Chris Dupuis en Harrie de Leeuw. De leden van dit team zijn inmiddels al enkele weken fanatiek bezig. Ze hebben zich allemaal aangemeld bij Fitland en wekelijks worden de resultaten gemeten. Dit gebeurt met behulp van een weegschaal, die naast het gewicht, ook het vetpercentage weergeeft. Deze weegschaal is speciaal in het kader van het project aangeschaft en beschikbaar voor alle medewerkers van het rayon Export. Nu blijkt al dat naast de collega's die zich daadwerkelijk voor het project "Eet Gezond, Beweeg Meer!" hebben aangemeld, ook een heleboel andere collega's wekelijks op de weegschaal gaan staan. Voor de 6 leden van het team "Export-light" wordt door teamleider John Elands met behulp van grafieken de tussenstand per week geregistreerd. De tussenstand is na enkele weken in ieder geval veelbelovend! Uiteraard zijn we erg benieuwd naar andere door collega's genomen initiatieven die raakvlak hebben met het project "Eet Gezond, Beweeg Meer!". Wil je deze ook laten vermelden in BHN, mail dan naar i.t.a.van.hooft@heineken. nl. Wat moetje doen om je kandidaat te stellen? Het enige wat je moet doen is het benodigd aantal handteke ningen verzamelen van collega's die jou willen ondersteunen voor de vrije kandidatenlijst. Die collega's mogen echter geen lid zijn van een vakvereniging, die voor de kiesgroep een kandidatenlijst heeft ingezonden. Het minimaal te verzame len handtekeningen is afhankelijk van de kiesgroep waartoe je behoort. [kader] Voor de OR H/Bosch zijn hiervoor de volgende aantallen vastgesteld: Kiesgroep 1 minimaal 30 handtekeningen verzamelen Kiesgroep 2 minimaal 20 handtekeningen verzamelen Kiesgroep 3 minimaal 5 handtekeningen verzamelen Voor de OR DCS gelden de volgende aantallen: Kiesgroep 1 minimaal 15 handtekeningen verzamelen Kiesgroep 2 minimaal 30 handtekeningen verzamelen Kiesgroep 3 minimaal 10 handtekeningen verzamelen Op het moment datje de benodigde handtekeningen hebt verzameld kun je je opgeven als vrije kandidaat. Je doet dan uiteraard gewoon net als iedereen mee aan de verkiezing. Is je interesse gewekt? Stel je dan nog vóór 15 februari kandidaat! Haal bij de OR een formulier op waarop je aangeeft dat je je kandidaat wilt stellen. Daar vertellen ze je ook hoeveel handtekeningen je precies nodig voor je kandidaat stelling. Bovendien kun je hier ook terecht voor verdere informatie. Hoe moet ik stemmen? Op 29 maart wordt er gestemd. Er zijn 3 mogelijkheden om te stemmen: Stembiljet (op de verkiezingsdag verkrijgbaar bij het stembu reau) Machtiging (formulier verkrijgbaar bij de OR-secretaris) Schriftelijk (vooraf stembiljet vragen aan OR-secretaris) De laatste mogelijkheid moet aangevraagd worden bij de OR- secretaris. Dus mocht je alleen maar in staat zijn om schrif telijk te stemmen, kom hier dan tijdig mee. De OR-secretaris helpt je graag verder. Mocht je vragen hebben of graag persoonlijk contact willen met de OR dan kun je altijd contact opnemen met: A.W.P. Spierings (Dré) (ambtelijk secretaris van de OR H/ Bosch) Tel: (073) 6209630 e-mail: a.w.p.spierings@heineken.nl J.B. Damen (Joost) (ambtelijk secretaris van de OR DCS) Tel: 06-47926447 E-Mail: j.b.damen@heineken.nl Bij afwezigheid van Dré of Joost staan de leden van de OR je altijd graag te woord. Kijk voor meer informatie over de OR-verkiezingen ook eens op het BrowseHuis, hier is uiteenlopende informatie terug te vinden over de verkiezingen. Deze informatie is terug te vinden onder: Heineken Personeel, Medezeggenschap; ondernemingsraden. UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 4