Uit de Overlegvergadering Commissie Verpakken Heineken Premium Light gaat goed! GRIP-MEETING SAFETY IN 'S-HERTOGENBOSCH 37,5 jarig jubileum Ad van Osch 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS I7 I 7^\ Op 12 december j.l. werd een overlegvergadering gehouden. Hierbij de besproken onderwerpen. Mededelingen Op de vacatures voor teamleider en onderhoudscoördinator kwamen 80 reacties. Twee commissieleden leggen hun werkzaamheden voor de Commissie Verpakken neer. Er is aan ze gevraagd voorstellen te doen voor opvolging ATV 2005 en 2006 De ATV invulling van 2005 is geëvalueerd. Onder meer bleek dat door extra volumedruk het lastig was om de ATV verroostering goed te laten verlopen. In de rayons waar deze druk niet aanwezig was is de veroostering prima gegaan. Er is afgesproken dat de Commissie aangesloten wordt als er van gemaakte afspraken omtrent ATV-2006, afgeweken gaat worden. De instemmingsaanvraag ATV-2006 is inmiddels afgerond en de afspraken hieruit worden binnenkort gecommuniceerd in de Nieuwsbrief Verpakken. Er komt elk kwartaal een overzicht van ATV opname en het verlofstuwmeer. Investeringsaanvragen De investeringaanvraag voor de multipacker colonne 16B is vanwege de hoge kosten afgewezen. In week 3 vindt een afname test plaats van colonne 23. Maandrapportage Verpakken produceerde meer dan gebudgetteerd. Rayon speciale verpakkingen loopt achter qua volume ivm 'minder volume'. OPI's zijn stabiel tot licht stijgend. Er werken momenteel veel uitzendkrachten binnen de afdeling. Het aantal eigen FTE's is lager dan budget. Idee Verbetering Proces Het pilot project op de vullers colonne 11/17 loopt goed. De geplande uitrol over de gehele colonne heeft echter vertraging opgelopen. Dit door het doorvoeren van kleine aanpassingen op het administratieve vlak. Ook moeten de teamleiders die hier nog niet direct bij betrokken zijn meer diepgang krijgen in de opzet van dit project. VGWM Door diverse uitgezette acties behoort binnenkort op enkele colonnes de C02 problematiek tot het verleden. De OR-CIE is geïnformeerd over de status van de diverse projecten. Het aantal ongevallen was het laatste kwartaal hoog. In vergelijking met vorig jaar is het aantal ongevallen minder, het aantal verzuimdagen is meer. Het ziekteverzuim brouwerij breed is ca 1% hoger dan 2004. Wel is er echter sprake van een hoge reïntegratie graad. Op rayon binnenland loopt een Safety-Health-Environment- pillar pilot. Driejaren plan Voor 2006 is de verwachting dat we iets minder volume krijgen dan afgelopen jaar. Dit is echter ook afhankelijk van brouwerij Zoeterwoude.Als zij hun afgegeven OPI's niet realiseren zouden wij wel eens meer volume toegewezen kunnen krijgen. Voor de jaren 2007 en 2008 zal er volume groei zijn mits wij onze OPI's halen. Vers van de pers: de prognose is dat we in 2006 5% meer volume gaan verpakken! GRIP-team onder indruk van Bossche BHV organisatie Het GRIP-team Safety was 18 januari j.l. op bezoek in 's-Hertogenbosch. GRIP staat voor Getting Results In Production. De teams hebben als doel om op bepaald gebied 'best practises' uit te wisselen. In dit geval was dat van elkaar te leren op gebied van veiligheid. De deelnemers kwamen van brouwerijen uit Polen (Elblag), Frankrijk (Schiltigheim), Rusland (Stephan Razin) en 's-Hertogenbosch. Aan het begin van het bezoek was de groep getuige van een BHV oefening. Het GRIP team was onder de indruk van deze vernieuwde organisatie! Tijdens de daarop volgende rondleiding door de verschillende afdelingen kregen een aantal zaken speciale aandacht: stof en metaaldetecties in de moutsilo's, cruise-control en ammoniak-alarmeringssysteem bij de energiedienst, de keizelguhrinstallatie en stofafzuiging bij filtratie en de TPM Safety-pilot en visual management bij verpakken. Wat het team verder positief opviel was het rookbeleid en het dragen van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens eerdere bezoeken kwam er ook een aantal zaken naar voren die we in onze brouwerij prima kunnen gebruiken om de veiligheid te verbeteren. Een aantal verbeteringen wordt de komende maanden al geïmplementeerd, via BHN en Verpakken Nieuws wordt iedereen op de hoogte gehouden. Binnenkort is Heineken premium Light overal in de USA verkrijgbaar. In 2005 is het met succes uitgeprobeerd in Providence (Rhode Island), Tampa (Florida), Phoenix (Arizona) en Dallas (Texas). De lancering wordt ondersteund door een 42 miljoen Euro kostend marketing offensief. Heineken verwacht in het eerste jaar ongeveer 400.000 hectoliter van Heineken Premium Light in de USA te verkopen. De lancering wordt ondersteund met een marketing campagne waarin televisie, radio en drukwerk een rol spelen. Heineken Premium Light wordt gepositioneerd als een luxe light bier in de top van het light segment. Dit groeiende segment beslaat bijna 50 procent van de USA biermarkt en komt daarmee op ongeveer 115 miljoen hectoliter in 2005. Heineken Premium Light wordt volgens dezelfde kwaliteits traditie gebrouwen als het Heineken Pilsener, maar smaakt 'lichter' en bevat minder calorieën en koolhydraten. Frans van der Minne, toen nog general manager HUSA, met de eerste Heineken Premium Light flessen! Foto: Henk van Esch Het is alweer 37,5 jaar terug dat Ad begon bij Heineken. Daarvan heeft hij de meeste jaren gewerkt als HBK en filtratie medewerker. Daarna heeft hij de overstap naar de facilitaire dienst gemaakt, waar hij vier jaar koerier is geweest. En de laatste jaren vult hij de functie van Milieu beheerder in. Privé omstandigheden maakten dat Ad zijn 37,5 jarig jubileum in kleine kring herdacht. Bas Zegers Teamleider MEV-Recycling UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 7