BODY ATTACK OP DE HARDLOOPGROEP HOE GA JE VERDER NA DE HEALTH CHECK? 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS 23902 2718J 22046 2182 £952 20119 Dinsdag om half vijf startte de hardloopgroep Heineken 's-Hertogenbosch de eerste indoortraining bij Fitland. Onder de enthousiaste leiding van Monique stonden de deelnemers een beetje onwennig in een zaal. Piet Hein Hezemans maakte een verslag. Het begin was voor hardlopers wél heel vertrouwd: een warming-up! Daarna mochten we allemaal oefeningen doen en dat kwam wat onwennig over, maar we voelden toch wel dat juist aan dié spieren waarmee je loopt flink getrokken werd. Maar aan een hele boel andere spieren ook. Even vragen om een verklaring. "Monique leg eens uit, waarom rennen we niet 'gewoon' zo hard we kunnen onze 10 trainingskilometers?" Haar antwoord: "Deze training heet Body Attack. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een paar goede sportschoenen en een beetje lef. En je moet iemand na kunnen doen, degene die je de oefeningen aangeeft namelijk." Verbeterde conditie Doel van deze training is o.a. een verbeterde conditie. Niet op de klassieke manier zoals duurlopers dat doen maar, om in 'ren- termen' te spreken, in de vorm van interval, van vaartspel. En dit terwijl je niet alleen je beenspieren benadert, maar ook andere spiergroepen. Basisfitheid is een vereiste. Maar dat zat wel goed want deze eerste proef les kende geen uitvallers. Ook niet bij de push up's. Iedereen hield het de volle periode vol. Het gaat dan ook niet om het aantal keren opdrukken, maar om het aantal minuten. Dan komen de zweetdruppeltjes wel. Maar ook dat zijn weer spieren die een sporter nodig heeft. Ook een renner! Stel je voor dat je een marathon loopt, zonder met je armen te zwaaien. Na een klein uurtje volgde de cooling down en niet te vergeten: het strekken. En toen zat het erop. Iedereen was enthousiast. Deze eerste proef training was gezellig en goed opgebouwd. En je voelde niet alleen je benen maar ook de andere spiergroepen. Piet Hein Hezemans r7f fÜ Alle medewerkers van 30 jaar en ouder krijgen de kans om deel te nemen aan de Health Check. Doel daarvan is onderzoek te doen naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten én direct gerichte adviezen te geven over een gezonde leefstijl. De laatste Health Checks voor medewerkers in 's- Hertogenbosch staan voor februari/ maart ingepland. Op basis van de resultaten uit de Health Check nodigt de bedrijfsarts een aantal medewerkers met een hoger risicoprofiel uit voor een spreekuur en een vervolgtraject. Doel is die medewerkers te stimuleren mee te doen aan een georganiseerd beweegprogramma. Vervolgprogramma Voor dit vervolgprogramma wordt van de medewerker een eenmalige eigen bijdrage van 60 gevraagd. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Deelname aan een 'Fit-Kit' test aan het begin, bestaande uit een aantal testen op gezondheid en conditie, Deelname aan een intensief of minder intensief begeleid beweeg/sport programma of een traject waarbij risicofactoren voor hart- en vaatziekten gericht worden teruggebracht (duur een halfjaar), Deelname aan een 'Fit-Kit' test ter afsluiting om de effecten van het doorlopen programma te meten. Gegevens die in dit traject worden gemeten vallen onder het medisch beroepsgeheim, dit betekent dat de bedrijfsarts deze vertrouwelijk behandelt en niet aan anderen, zoals leidinggevenden of P&O, doorgeeft, tenzij je uitdrukkelijk je toestemming verleent. Overeenkomsten en verschillen met 'Eet gezond, Beweeg meer!' Overeenkomsten: Beide zijn bedoeld om vanuit Heineken gezondheid en een gezonde leefstijl te stimuleren. Beide testen professioneel op gezondheid en conditie Verschillen: De testen die worden uitgevoerd in beide projecten wijken op sommige punten van elkaar af, Bij het project 'Eet gezond, Beweeg meer!' sport je op eigen gelegenheid, of bij Fitland, of daarbuiten. Bij het vervolgtraject op de Health Check sport je georganiseerd onder intensieve of minder intensieve begeleiding. Voor deelname aan het vervolgtraject op de Health Check word je uitdrukkelijk uitgenodigd door de bedrijfsarts op basis van bepaalde risicofactoren die zijn geconstateerd. Je kunt het vervolgtraject op de Health Check als middel gebruiken om doelstellingen binnen het project "Eet gezond, Beweeg meer!" te halen. Wiet Holla, Bedrijfsarts tv. \fc| 'iv. \NK UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 6