Na 40 jaar afscheid van Leo Adriaanse EERSTE OEFENDAGEN EN DIPLOMA-UITREIKING vj |T| 'S-HERTOGENBOSCH NIEUWS Aan het eind van de teamdag van de Cluster Speciale Verpakkingen op 20 januari namen de collega's afscheid van Leo Adriaanse. Uiteraard met een speech van teamleider Stijn Welsing en het door Godfried Meijer uitgereikte 'Pietertje Pils'. In eerste instantie wilde Leo op 20 januari heel stiletjes de brouwerij verlaten. Gewoon een gebakje voor zijn ploeg op zijn laatste werkdag. En er vooral niet teveel over praten. Het team vond echter dat het zo niet kon. Normaal maakt een teamleider een uitdraai in SAP en heeft daarmee een overzicht van een hele carrière. Die van Leo is echter zo ingewikkeld dat de moderne systemen er geen raad mee wisten: Stijn moest het 'handmatig' controleren. Op 1 februari 1962 begon de pas 14-jarige Leo als spoeljongen bij het lab. Maar vanaf 1966 is hij er ongeveer 3,5 jaar tussenuit geweest. Tegenwoordig heet zoiets een sabbatical en moetje daar jarenlang voor sparen, maar Leo deed het gewoon! Toch bleek zijn liefde voor Heineken groot en gelukkig wederzijds en hij ging in augustus 1969 weer aan de slag bij Verpakken. Sinds enkele jaren werkt Leo Adriaanse bij de Cluster Speciale Verpakkingen waar ze hem kennen als een betrouwbare, goedgemutste en opgewekte 'vliegende keep'. Foto: Wim HoUemans Op 11/12/13 en 18 januari zijn de eerste oefendagen gehouden van de nieuwe BHV organisatie. Alle BHV'ers namen deel aan één van deze dagen. Op vrijdag 13 januari was er een diploma uitreiking voor de onderdelen: Ademtucht, EHBO/ Reanimatie en Brand en Ontruiming. De opleidingen hiervoor vonden plaats in november en december 2005. Oefendag Een oefendag bestond voor 30 uit theorie en 70 praktijk. Bij de drie praktijkoefeningen ging het vooral om de onderlinge communicatie. Oefening 1: Oude brouwhuis In het oude brouwhuis lagen drie slachtoffers waaronder één met een hartstilstand. Reanimatie was voor dit slachtoffer uiteraard noodzakelijk. De twee andere slachtoffers moesten gered worden met 'ademlucht'. Door werkzaamheden was in de ruimten een te hoge C02 concentratie ontstaan. Oefening 2: Silo gebouw In het silogebouw bevonden zich twee slachtoffers. Ook hier was er een te hoge C02 concentratie ontstaan door werkzaamheden en moesten de BHV'ers met ademlucht werken. Oefening 3: Ketelhuis (bij de energiedienst) In het Ketelhuis was tijdens werkzaamheden aan een elektrisch verdeelkast een steekvlam ontstaan met als gevolg een klein brandje. Daarbij waren er twee slachtoffers gevallen. Eén slachtoffer was nog in aanraking met elektriciteit de andere liep met zware brandwonden rond. Na iedere oefendag waren er evaluaties met de deelnemers aan deze dag. Iedere dag was door de BHV'ers als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Van de ideeën die uit de groepen kwamen zijn een aantal direct uitgevoerd. Luciën Stabel, BHV coördinator UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 4