f mm Ook naar bedrijfsarts voor 2005 topjaar voor Bossche brouwerij ji Voorspoedig en gezond 2006 NIEUWJAARSTOESPRAKEN 2 Co-packing ondergebracht bij Exel PR-Commissie Nieuwjaarstoespraken persoonlijke problemen 4 Job Family Modelling Logistiek kerstbiertje Adviesaanvraag Brouwen Jubileum Francisco Delgado 12 januari 2006 Heineken Corporate Office Mw. A. Stapel A/Wet .oeterwoude nieu Het was voor het eerst in haar bijna 50-jarige geschiedenis dat de Bossche brouwerij in één jaar 6 miljoen hectoli ter produceerde (6,1 en een beetje om exact te zijn). Niet alleen het volume was een record, ook de productiviteit nam toe tot bijna 11.000 hectoliter per FTE. Een echte mijlpaal, die in 's-Her- togenbosch uitgebreid werd gevierd op 2 januari. Op maandag 2 januari 2006 vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het bedrijfsrestaurant in Zoeterwoude. Toespraken werden zoals gebruikelijk gehouden door Hein van Dort en de Ondernemingsraad. Voor de medewerkers die niet aanwezig konden zijn, plaatsen we op de volgende pagina de tekst van de toespraak van Hein van Dort. Over de toespraak van de Onder nemingsraad lees je in het kader op pagina 2 meer. Heineken Nederland Supply André van Prooijen en Godert Volbeda vertellen UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND SUPPLY. Zoals het hoort in een nieuwjaarscolumn wil ik even de tijd nemen om iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de resultaten van 2005. Ondanks alle uitdagingen is 2005 een operationeel en financieel goed jaar geweest en - minstens zo belangrijk - het heeft louter tevreden klanten opgeleverd. Iedereen hartelijk dank voor de geleverde inzet. Al op de eerste dag van het nieuwe jaar werden we gecon fronteerd met wat het betekent om je klanten tevreden te houden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie moest colonne 1 doordraaien en gingen de beleveringen door DCS gewoon door! Ook de afdeling Brouwen en een aantal ondersteu nende afdelingen moesten tijdens de nieuwjaarsreceptie gewoon doorwerken. Ik wil in het bijzonder die mensen die niet in staat waren om de receptie te bezoeken vanaf deze plaats nogmaals een welgemeend voorspoedig en gezond 2006 j toewensen. r"» lees verder op pagina 2 12 JANUARI 2006

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2006 | | pagina 1