Nieuwe BHV-organisatie actief Alvast voor in de agenda. Afscheid van Eugène van G effen Alcohol responsibly Job Family Modelling van start Rijen TapVat rugzakken Belangrijke data op de Bossche brouwerij in 2006 S-HERTOGENBOSCH NIEUWS Dus niet voor of tijdens het werk Nieuwjaarsreceptie 2 januari 2006 - Bedrijfsrestaurant Personeelsfeest 2006 - 7 oktober 2006 Personeelsbiertje in de Cambrinuskelder: BBQ -29 juni 2006 27 februari 2006 - Carnavalsmaandag 26 mei 2006 - dag na Hemelvaart 22 december 2006 - vrijdag voor kerst 29 december 2006 - vrijdag voor Oud en Nieuw Een bijzonder prettig bijeffect van de renovatie die de Bossche brouwerij onderging is dat deze veiliger is geworden. De Brouwerij is tegenwoordig zelfs zo veilig dat de Bedrijfsbrandweer per 1 januari 2006 wordt opgeheven. Dit betekent natuurlijk niet dat er vanaf die datum geen hulpverlening meer is bij calamiteiten. Die is er wel, alleen zijn de taken veranderd. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de afdelingen en op iedere afdeling zijn dan ook BedrijfsHulpVerleners, BHV'ers, aanwezig. Luciën Stabel is daarvan coördinator. Hij zorgt er onder andere voor dat er bij calamiteiten alarmopvolging is. Bovendien heeft hij de zorg voor BHV opleidingen, schema's en materiaal, en voert audits uit. Zonder verantwoordelijk te zijn voor de eventuele reparaties, controleert hij ook BHV preventiemiddelen zoals brandblussers, Sprinklerinstallatie Het stoppen van de Heineken bedrijfsbrandweer is voor brandweercommandant Eugene van Geffen na 28 jaar aanleiding om nu fulltime ondernemer te worden. overigens ook op locatie gegeven. Dat Eugene het goed doet met Blusco blijkt wel uit het feit dat zij voor de regionale brandweer preventisten opleiden! Dit zijn de mensen die controleren op brandveiligheid. Bij zijn afscheid bedankt Eugene de Bossche brouwerijbevolking en speciaal de bedrijfsbrandweer, voor de samenwerking. Al 10 jaar is Eugene 'deeltijd ondernemer' met zijn bedrijf Blusco. Behalve met de verkoop van brandblussers houdt het bedrijf zich bezig met advisering op het gebied van brandveiligheid en BHV opleidingen. Voor dat laatste heeft hij in het pand van Blusco aan de Daviottenweg in 's-Hertogenbosch, allerlei praktijksituaties nagebouwd. Op 600 m2 vind je daar een hotel, café, woning, garage, laboratorium etc. Deze trainingen worden Job Family Modelling (JFM) is een vorm van standaardisering van functieprofielen, waarbij gewerkt wordt met clusters van functies op meerdere niveaus. Dit geldt voor alle functies in de functiegroepen 16 t/m 30 binnen alle HNB Opco's. Dit betreft ongeveer 1500functies en 2000 medewerkers. Simpel gezegd houdt JFM in dat we alle functies in een overzichtelijke structuur gaan zetten. Alle functies zijn ingedeeld in verschillende clusters: Finance, ICT, P&O, Commercie, Productie en Inkoop/logistiek. Elk cluster is weer onderverdeeld in werkgebieden (area of activities). Elk werkgebied is weer opgedeeld in jobs met meerdere niveaus. In 6 projectteams worden alle JFM-profielen opgesteld. Dit onder begeleiding een functiewaarderingsdeskundige van HAY. Door JFM-functies goed te koppelen aan organisatiebrede loopbaanpaden in de vorm van verantwoordelijkheden en competenties, is het voor de medewerker makkelijk om vergelijkbare functies binnen Heineken te signaleren. Het grote voordeel van JFM is dat we beter functies kunnen vergelijken binnen alle HNB Opco's er minder onderhoud nodig is (kostenbesparend), en we kunnen sneller reageren op veranderingen. Daarnaast kan het onderhoud en informatie op één plek in de organisatie, SAP HR, plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de functiezwaarte niet verandert door JFM! De functies worden in een nieuwe structuur gezet. Het kan echter voorkomen dat een functie inhoudelijk sterk is gewijzigd of een functie is 'ongewogen'. Deze worden aan de hand van de JFM profielen ingedeeld. Het project is opgedeeld in twee fases. Van juni 2005 tot januari 2006 komen Finance, ICT en HR aan bod en begin 2006 starten we met de laatste drie: Commercie, Productie en Inkoop/logistiek. Om alles in goede banen te leiden is er binnen elke Opco een coördinator benoemd. Voor HNS is Jos Belt de JFM coördinator: "Voor de Brouwerij 's-Hertogenbosch is het cluster Productie belangrijk. Begin 2006 start de werkgroep Productie met de voorbereidingen. Natuurlijk wordt ook jouw direct leidinggevende aangesloten bij alle ontwikkelingen. Ik kan me voorstellen dat bovenstaande de nodige vragen oproept. Op browsehuis is een projectsite met de nodige informatie. In begin 2006 ga je zeker meer horen over Job Family modelling!" Het TapVat in de originele TapVat rugzak was een origineel Kerstgeschenk dit jaar. Want wie heeft er al een, buiten Heineken medewerkers? Kun je dus mooi mee blitzen bij vrienden en familie! Het was al een mooi gezicht om al die rijen TapVat rugzakken in de Dieze loods te zien staan. Want ze moesten natuurlijk wel worden ingepakt en voorzien van de kaart. We zijn benieuwd of we jullie de komende zomer zien lopen met deze bijzondere rugzak. Dat wordt een nog mooier gezicht. Jos Belt, P&O adviseur UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 5