DRIEDUBBELE RECEPTIE DRUK BEZOCHT L' Nieuwe collectieve Ziektekosten Verzekering Deadline BHN10 |T| 'S-HERTOGEWBOSCH NIEUWS Nieuwe zorgverzekering Vrijdag 9 december was de Cambrinus het toneel voor het afscheid van Gerrit van der Wijst en de jubilea van Piet Hein Hezemans en Gad Curran, die beiden 25 jaar in dienst waren bij Heineken. Met de kerstboom en verdere versieringen was de Cambrinus al een beetje in kerstsfeer toen de gasten binnenkwamen. En die kwamen in behoorlijke getale. Om halfvier was het al goed druk met collega's en oud-collega's. Een 'goed gevulde' zaal is het grote voordeel van de tegenwoordig gecombineerde recepties. Opvallend tussen de aanwezigen waren de Brandweermannen van de Heineken Brandweer die afscheid kwamen nemen van Gerrit van de Wijst die vanaf 1996 de Brandweermaterialen specialist was. Gé van Hartevelt ging In vogelvlucht door de carrière van Gerrit heen, in zijn speech. Opmerkelijk was dat Gerrit van der Wijst in 1970 van uit de inmiddels niet meer bestaande Brouwerij de Valk naar Heineken 's-Hertogenbosch kwam. Gad Curran, Taakteam medewerker DCS Export, kwam uit Schotland naar 's-Hertogenbosch om bij Verpakken aan de slag te gaan. In zijn toespraak memoreerde teamleider Jos van Wijnanten dat Ged een echte 'team player' is en een uitstekende 'mentor on-the-job'. Er stond in een beoordeling uit 1981: "Hij begint Nederlands te begrijpen", volgens Jos is het daar dan ook bij gebleven. Tijdens de eerste twee toespraken was het al hinderlijk onrustig en vooral luidruchtig in de zaal. Dat was aanleiding voor de laatste spreker, Leo Vlegels, om de aanwezigen te manen het fatsoen op te brengen om te luisteren. Het hielp! Toen hij begon aan zijn toespraak voor Piet-Hein Hezemans, Procestechnoloog, was het dan ook een heel stuk rustiger. Leo memoreerde dat Piet-Hein stamt uit een 'Brouwers geslacht' waarvan leden werken bij zowel Grolsch en Bavaria. Piet-Hein begon 25 jaar geleden bij Stads Brouwerij "de Ridder" in Maastricht, in de tijd dat de familie van Aubel daar de scepter zwaaide. Na de overname door Heineken werd hij productiemanager in het buitenland. Na terugkeer in Nederland kwam hij de Bossche Brouwerij versterken. Volgens Leo Vlegels hebben we daarmee "een doorzetter met oog voor detail" in huis gehaald. Heineken heeft met VGZ een collectief contract voor een nieuwe Ziektekosten Verzekering afgesloten. Dit betekent dat het contract met Zilveren Kruis Achmea wordt beëindigd. Er wordt momenteel hard gewerkt om u op korte termijn een aanbieding te kunnen doen. Er wordt naar gestreefd om u voor de kerstdagen het informatiepakket inclusief de aanbieding voor een nieuwe verzekering toe te sturen. In het pakket vindt u alle informatie over het collectieve contract, over wat u moet doen, binnen welke termijn u moet reageren en hoe u via de Helpdesk van administratiekantoor VPZ uw vragen kunt stellen. Het heeft geen zin om nu contact op te nemen met VGZ/VPZ omdat zij momenteel druk bezig zijn met de uitwerking van het collectieve Heineken contract. Zie voor de volledige tekst van deze mededeling BrowseHuis U Category Manager Bier (voorkeurskandidaat aanwezig) /'s-Hertogenbosch Sponsor Manager/Zoeterwoude - Hospitality Manager voorkeurskandidaat aanwezig) /Zoeterwoude De deadline voor BHNIO is donderdag 5 januari 2006. Kopij voor dit nummer kunt u mailen naar: G.Sman@Heineken.nl Op het moment van schrijven is nog niet bekend met welke zorgverzekeraar Heineken een collectief contract sluit. Op het moment van lezen wel! Aanvullend staat onderstaand algemene informatie met betrekking tot de zorgverzekering per 1 januari 2006. Verzekeringsplicht Wanneer u in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt, bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Automatische overgang U ontvangt vóór medio december 2005 een aanbod van uw huidige verzekeraar voor een nieuwe zorgverzekering en een aanvullende verzekering. Het aanbod is afgestemd op uw huidige verzekeringsdekking. Reageert u niet, dan bent u vanaf 1 januari 2006 automatisch verzekerd voor de door uw huidige verzekeraar aangeboden zorgverzekering. Ook voor het aanbod van de aanvullende verzekering wordt u - tot 1 maart 2006 - zonder selectie geaccepteerd. U kunt tot 1 maart 2006 opzeggen, wanneer u een andere zorgverzekering of zorgverzekeraar wilt kiezen. Maar let wel: uiterlijk 1 mei 2006 moet u een zorgverzekering afgesloten hebben. Acceptatieplicht U kunt ervoor kiezen bij uw huidige verzekeraar te blijven. Wilt u naar een andere verzekeraar, dan is deze verplicht u, ongeacht uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand, te accepteren voor het wettelijk verzekerde basispakket. Ook mag de zorgverzekeraar de premie niet laten afhangen van uw persoonlijke situatie. Basispakket Het wettelijk verzekerde basispakket komt overeen met het huidige ziekenfondspakket. Aanvullende verzekering In de overgang naar de nieuwe zorgverzekering kunt u uw huidige aanvullende verzekering gewoon behouden. Wilt u naar een andere verzekeraar, dan heeft deze voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht. U bent in de gelegenheid om uw zorgverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende zorgverzekeraars af te sluiten. Keuzemogelijkheden ledereen vanaf 18 jaar gaat een nominale premie aan de zorgverzekeraar betalen. De premie verschilt per verzekeraar en per verzekering, dus het kan de moeite waard zijn om op de verschillen te letten. Op dit moment wordt geschat dat de gemiddelde premie voor het wettelijk verzekerde pakket ongeveer 1.100 per jaar zal bedragen. Indien u zich wilt oriënteren op andere mogelijkheden dan het aanbod dat u van uw verzekeraar heeft ontvangen, dan kunt u op basis van de volgende zaken een vergelijking maken: de verzekeraar *het soort verzekering (natura, waarbij de verzekeraar rechtstreeks betaalt, of restitutie, waarbij u zelf de rekening van de zorginstelling betaalt en later terugvordert) *het eigen risico (0 - 500) Hans van der Tas P&O adviseur UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 2