EDWIN OOSTERWIJK: "Iedereen doet zijn stinkende best en toch halen we lang niet altijd het hoogste resultaat." Ingezonden brief Status project FUTURE: Opleidingen worden gepland colofon fT| BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS Edwin Oosterwijk - sinds 1 mei 2005 rayontechnicus in opleiding van Rayon 3 Verpakken - volgt aan het INHOLLAND College in Delft een hogere beroepsopleiding met studierichting Management en Bedrijf. Daarvoor studeert hij al sinds begin 2003 in de avond uren. Zijn leidinggevende Taco Zantinge zag dit als een mooie kans om hem een afstudeeropdracht te geven waar de brouwerij organisatie echt iets aan heeft. De opdracht luidt: hoe kunnen we onze doelstellingen voor het middenkader doorvertalen naar meetbare doelen voor de medewerkers en hoe krijgen we daar draagvlak voor? De afstudeeropdracht moet rond januari/februari 2006 zijn afgerond. "Geen gemakkelijke klus", aldus Edwin, "de laatste loodjes wegen echt het zwaarst. Mijn afstudeerop dracht gaat over prestatiemanagement. Even voor alle duidelijkheid: het gaat niet over salarissen of beloning. Ik onderzoek waarom resultaten van een persoon of afdeling soms niet worden gehaald. Daarnaast richt ik mij op een methode om dit te verbeteren. Iedereen doet zijn stinkende best en toch halen we lang niet altijd het hoogste resultaat. Je spreekt bijvoorbeeld af om binnen je afdeling werk op te pakken of uit te voeren en toch gebeurt het onvoldoende. Wat is er dan mis gegaan? Zijn de afspra ken niet helder of liepen er zaken verkeerd? Weten we wel wat we moeten doen en doen we de goede dingen? Het is belangrijk dat we duidelijke afspraken maken over te behalen prestaties. We gaan er na tuurlijk vanuit dat iedereen uiteindelijk goede resultaten wil bereiken en goede prestaties wil leveren." Meten van prestaties Edwin vervolgt: "Om met elkaar en als individu prestaties te bereiken, is het belangrijk dat doelstel lingen helder zijn en niet op meerdere manieren of verkeerd kunnen worden uitgelegd. Ook het meten van prestaties en de normen (verwachtingen) moeten vooraf worden uitgesproken. Weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten? Verder is het erg belangrijk dat de doelstellingen realistisch zijn. Het uitvoeren van 80 werkorders op een dag is niet realistisch", glimlacht Edwin. "En het klinkt cliché, maar als je nooit hoort hoe de vlag erbij hangt ten aanzien van je prestaties, zal er op korte termijn weinig verbeteren. Terugkoppeling is echt noodzakelijk; een schouderklopje of desnoods een schop onder je reet. In mijn onderzoek kijk ik hoe we binnen Heineken - met als pilot de technische medewerkers - prestaties kunnen opzetten, meten en terugkoppelen. Natuurlijk kom ik met bevindin gen en aanbevelingen. Ja, ik kan alvast verklappen dat we zaken beter kunnen doen. Daarna gaan we met het rayon bekijken hoe we dingen kunnen verbeteren. Mijn afstudeeronderwerp is een serieus onderwerp en daar gaan we in de toekomst zeker mee werken. We willen tenslotte uiteindelijk allemaal topprestaties leveren!" We zijn in het project FUTURE (de vervanging van TIS/MRO door SAP PM/MM) in een fase beland waarin we de opleidingen voor de verschillende medewerkers gaan plan nen. Er zijn in totaal elf rollen beschreven en elk van deze rollen is gekoppeld aan een functiehouder. De volgende functies worden onderscheiden: Operator Monteur/Technicus Onderhoudscoördinator Rayontechnicus Databeheerder Projectmedewerker Controller Artikelmanager Bestelcoördinator Magazijnmedewerker Inkoper Het basismateriaal is inmiddels in het Nederlands vertaald en de leerdoelen zijn vastge steld en worden opgenomen in het lesmateriaal. Hieraan worden de toetsen per functie gekoppeld. De opleidingsduur per functie varieert van een halve dag voor een operator tot vier dagen voor een onderhoudcoördinator. Mijn verwachting is dat dit ruim ingeschat te tijden zijn. Voor elk van de functies zal eerst een pilot worden gehouden. Onnodige niet functionele 'ballast' wordt in de opleiding vermeden. Als leslocatie is BK-318 ingericht en de maximale groepsgrootte is twaalf personen. De project SAP-consultants worden na gebleken geschiktheid als docenten ingezet en de eerste pilot met de onder- houdscoördinatoren staat voor week 50 gepland. Ik zal jullie direct dan wel via je leidinggevende benaderen met het verzoek om jullie namen aan de geplande tijden te koppelen. Jetse Hiemstra, Opleidingsfunctionaris De redactie van Brouwerij Zoeterwoude Nieuws wenst alle lezers gezellige feestdagen en een fantastische jaarwisseling toe! Ik werk nu bijna 28 jaar bij de afdeling Verpakken. Ik wil niet zeggen dat in het verleden alles goed was en dat het nu allemaal fout gaat. Er moesten dingen veranderen, Heineken moet mee met de ontwikkelingen in de markt, dus het is goed dat de bedrijfsleiding er alles aan doet om op de kosten te bezuinigen en de verliezen zo klein mogelijk te maken. Toch zie ik dingen scheef lopen. Het valt mij op dat er een grote afstand is tussen het management en 'de werkvloer'. Er wordt veel gepraat, er worden mooie plannen gemaakt, maar er komt op de vloer erg weinig van terecht. Andersom hoort de bedrijfsleiding ook heel weinig over wat er werkelijk leeft bij Productie. Waarom wordt er niet eens een anonieme enquête georganiseerd, waarin iedere operator zijn eigen mening kan uiten over de ontwikkelingen en de reorganisaties? Door mijn ervaring zie ik dat er veel fout dreigt te gaan. De productie gaat achteruit, de machines zijn vaak onbemand en aflossen wordt steeds moeilijker omdat de bezetting te krap is. Daardoor komt ook de kwaliteit van ons product in gevaar. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van al onze inspanningen! Brouwerij Zoeterwoude Nieuws is een uitgave van Heineken Nederland Supply Rajinder Sharma REDACTIE Piet Dijkhuizen, Hans Wesselingh, Aad van der Meer, Henk Arens, Jetse Hiemstra, Patrice van Es, Hafid Yazami. REDACTIEADRES BK 3.16, Z/Wou. Toestel 7074. E mail: BrouwerijZoeterwoudeNieuws @heineken.nl PRODUCTIE EN REALISATIE Limona Tekst - Leiden vM-design Delft Drukkerij Groen Leiden I 13 DECEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 4