Samen werken aan veilige producten: zwerfvuil Hamvraag kaderbij eenkomst HNS: HOE HOUDEN WE DE VAART ERIN? OR Zwerfvuil Ondernemingsraad Zoeterwoude BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS |T| Ik ben toch zeker Sinterklaas niet PR-COMMISSIE Zwerfvuil maakt een rommelige indruk. Mensen kunnen erover vallen of erin trappen (glas bijvoorbeeld) en is absoluut niet 'HON'! Bovendien trekt zwerfvuil ongedierte aan, iets dat we ons met onze producten niet kunnen veroorloven. We zijn binnen de brouwerij en DCS Zoeterwoude gestart met een nieuwe campagne: 'Samen werken aan veilige producten'. Zoals al bij de start van deze campagne aangegeven, willen we jullie wijzen op het belang van hygiëne en veiligheid van mens en product door wis selende posters. Zowel jullie eigen veilig heid als de veiligheid van ons product (voedselveiligheid) zijn namelijk twee belangrijke randvoorwaarden om onze producten op een verantwoorde wijze te maken. Thema van de maand: zwerfvuil Zwerfafval bestaat voor het grootste gedeelte uit restanten van verpakkings materialen, maar ook restanten van eten, drinken en sigaretten. In Nederland scoort het na hondenpoep het hoogste op de lijst van ergernissen. Als afval op ons terrein terechtkomt en zelfs van ons terrein de natuur in waait en niet wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat het vergaan is. Een goed voor beeld is een blikje gemaakt uit alumini um (deksel) en staal. Aluminium ver gaat nooit en staal doet er 50 jaar over voordat het uiteen valt. Sigarettenpeuken doen er twee jaar over om te vergaan en polystyreen, dat in koffiebekers wordt gebruikt, vergaat nooit. Kortom: voorkom zwerfvuil. Het houdt het bedrijf schoon, zorgt voor een prettige werk plek en voorkomt ongedierte Meer informatie over zwerfvuil en acties die in Nederland worden ondernomen om zwerfvuil terug te dringen, kun je vinden op: www.nederlandschoon.nl. "We opereren in markten met weinig rek en moeten dus scherp op de kosten letten." Woorden van Wiggert Deelen in BZN7, die hij kracht bijzette tijdens de HNS-kaderbijeenkomst van 6 december jl. Om de leverancier van wereldklasse te worden die HNS beoogt, blijft ook de komende tijd in het teken staan van kosten verlaging. Maar hoe pak je dat als organisatie aan? En hoe hou je de motivatie erin? Het leverde pittige discussies op tussen de kaderleden in de Hooiberg. Het programma stond in het teken van ambitie. Wiggert zette uiteen wat een klant van een leveran cier als HNS verwacht: steeds lagere kosten van het product, steeds betere kwaliteit, steeds snellere in troducties van nieuwe producten en levertijdbelof tes die worden waargemaakt. Wiggert liet zien dat HNS de laatste jaren flinke voortgang heeft geboekt, maar dat nu - in 2005 - ongeveer het productivi- teitsniveau wordt bereikt waarop de wereldtop van onze concurrenten zich in 2001 bevond. Om ze in te halen moeten we dus meer vaart maken. Maar hoe doen we dat? Om de kaderleden daarover na te laten denken, was er een interactief onderdeel voor ze opgezet. Ze werden in acht groepen verdeeld en kre gen een opdracht: maak een videoboodschap van maximaal vijf minuten voor alle medewerkers van HNS, die gericht is op 2006. Ze kregen er anderhalf uur voor en waren vrij in de opzet en het benoe men van doelstellingen, resultaatgebieden en hoe die te bereiken. Eén groep ging de brouwerij in om opnames te maken, een andere beeldde de doelstel lingen uit en weer een andere groep liet klant Erik Korthals Altes aan het woord. Die sloeg de spijker op zijn kop: we hebben een dure CAO en die moeten we ons kunnen permitteren. Maar hoe? Ook in alle videoboodschappen bleek de rode draad de vraag te zijn: hoe krijg ik de kosten per hectoliter omlaag? De kaderleden droegen een aantal oplossingen aan: pro ductiviteit verbeteren, successen vieren, gericht werken aan verbeteringen, van elkaar blijven leren, weten wat een ander doet (dus blijven communiceren) en slimme investeringen doen. Geen geluk zonder druk Natuurlijk kwam de medewerker en de motivatie aan bod. Alle kaderleden hebben inmiddels ervaring met het invoeren van veranderingen, maar over het brengen van de boodschap hebben ze allemaal hun eigen ideeën. De één geeft medewerkers inzicht in de marktontwik kelingen door klanten in binnen- en buitenland aan het woord te laten, de ander gaat regelmatig op een krat staan en informeert zijn of haar mensen persoonlijk. Weer een ander zet de boel op scherp en vraagt minder gemotiveerde medewerkers: kies je voor vooruitgang of voor je eigen achteruitgang? Het mede verantwoordelijk maken van de medewerkers door ze met elkaar over oplossingen na te laten denken, stond iedereen voor. En medewerkers de vraag stellen: wat ga jij vandaag doen om de kosten terug te brengen of de kwaliteit te verbe teren? Eén oplossing is er niet, dat was duidelijk. Geen geluk zonder druk; het blijft ons bezig houden. Ik wil een biertje, in een doos of in een krat en een hele hoge kwaliteit van pils in bus of vat Ik wil productie en ik wil het First Time Right of het nu Heineken is, of Amstel, Amstel Light Ik wil Hunt For Cash, ik wil Zero Losses, ik wil niveau in dit bedrijf! Ik wil cultuur, ik wil moraal, ik wil een positief verhaal Ik wil systemen die het doen, ik wil ideeën in mijn schoen Ik wil dat jullie zélf de eigenaren zijn al ken ik denk ik wel het volgende refrein: Of zullen we beginnen met elkaar bij het begin en achter deze welbekende punt... een nieuwe zin Waarin we allemaal ons beste schoentje zetten en zorgen dat de grote maten op de kleintjes letten Hoe Zwarte Piet dan ook de zak zwaait op zijn rug hij keert er leeg en zeer tevree weer mee naar Spanje terug. (en zo zit ook de Kerstman nog te denken wat of hij eind dit jaar ons zal gaan schenken) De PR-Piet Rommelig Gevaarlijke werkplek Trekt ongedierte aan Ik ben toch zeker Sinterklaas niet er staat geen geldboom langs de Vliet Ik ben Sinterklaas niet en niemand wil de Zwarte Piet Als er straks honderd handjes groeien op m'n rug dan werk ik honderd keer zo vlug kom dan nog maar eens terug Ik ben wel flexibel maar van de stress krijg ik de kriebel Als er straks uitzendkrachten kruipen uit mijn oor ben jij de eerste die het hoort kom dan nog maar eens door Ik ben toch zeker Sinterklaas niet geef me asjeblieft een break Ik ben Sinterklaas niet ik kom gewoon hier uit de streek 13 DECEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 3