MM BZN vanaf januari naar huisadressen VTC wordt Simon Loos jiwo n DD Heineken Corporate Office IMw. A. Stapel A/Wet 13 december 2005 nieuwauner voor medewerkers van Heineken Nederland Supply editie Zoeterwoude Transport Opslag Distributie 006 Wognum Pijnacker Geldermaisen 2 Een groot compliment! Jubileum Dirk Ouwehand Openingstijden PUM 3 OR PR Commissie Zwerfvuil Kaderbijeenkomst HNS 4 Status project Future Ingezonden brief Fijne feestdagen! Jubileum Dirk Ouwehand Edwin Oosterwijk In 1992 werden de ruim 50 trans portbedrijven die op dat moment de primaire distributie verzorgden, teruggebracht naar tien bedrijven die gezamenlijk VTC vormden. Zij werden verantwoordelijk voor het transport van fust en krat naar retaildistribu- tiecentra en horecagroothandels. De transporteurs werden aangestuurd door een team van DCS dat ervoor moest zorgen dat iedereen de juiste instructies kreeg om de klanten op tijd te beleveren. Dat dit veel regel werk met zich meebracht, spreekt voor zich. Henk van Breugel was in die tijd verantwoordelijk voor deze 'regelclub': "Het was een geweldige klus om alle transporten sluitend georganiseerd te krijgen, zeker ook met de op dat moment geldende communicatietechnieken. Met de start van VTC werd dat belangrijk eenvoudiger." Naast de reductie van het aantal partners, werd ook een nieuw beladingconcept geïntroduceerd: het wisseltrailerconcept. Hierdoor hoefden vrachtauto's niet te wachten op het laden en lossen, maar kon er eenvoudigweg een trailer emballage worden omgewisseld voor een reeds beladen trailer met gereed product. Dit verhoogde de efficiency van de vrachtauto's en de logistieke operatie op de brouwerij. Ook werd het laadvolume vergroot van 26 naar 28 pallets per vracht. Een belangrijke kostenreductie. In de loop der jaren heeft zich een succesvolle samenwerking ontwikkeld, waarbij een groot deel van het organisatiewerk werd opgevangen door transportbedrijf De Wilde Transporten, Vanaf januari 2006 wordt Brouwerij Zoeterwoude Nieuws naar de huisadres sen van de brouwerijmedewerkers in Zoeterwoude gestuurd. We hebben hiertoe besloten vanuit het oogpunt van éénduidigheid (ook Brouwerij 's-Hertogenbosch Nieuws en Vrumona Nieuws worden naar de huisadressen gestuurd), maar vooral omdat we het thuisfront meer willen betrekken bij het wel en wee op de brouwerij. Daarnaast is het prettiger om het op je gemak in een luie stoel te lezen, dan staand in de gang Namens de bedrijfsleiding, Hein van Dort of haastig in de teamruimte. Eind week 2 vind je Brouwerij Zoeterwoude Nieuws dus op je deurmat! Op 8 december jl. kreeg DCS de transporteurs van de Verenigde Trailer Combinatie (VTC) op bezoek. Vanaf 7 januari aanstaande zal de Binnenland-distributie namelijk worden voortgezet door Transportbedrijf Simon Loos, waarmee er een einde komt aan de jarenlange samenwerking met VTC. Heineken Nederland Supply >ortonderneming Jtëièeterwoude UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND SUPPLY. t Jonker b.» T,. UKOiinc ■MB "Iedereen doet zijn stinkende best en toch halen we lang niet altijd het hoogste resultaat." Brouwerij Zoeterwoude Nieuws blijft vanzelfsprekend ook beschikbaar op de bekende plekken in de brouwerij, zodat externen het blad ook kunnen blijven lezen. ONDERTEKENING VAN HET CONTRACT. V.l.N.R. PAUL VAN DER AART, FRED HOLVAST, SIMON LOOS EN PIET LOOS lees verder op pagina 2 13 DECEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 1