Het groene hart AFSCHEIDSRECEPTIE HANS VAN DER BIJL OP 20 DECEMBER II v JOHN KRAAN VERLAAT REDACTIE Blokkeren we niet te snel?' "Nee, de kwaliteit van ons eindproduct is heilig rjp Ondernemingsraad Zoeterwoude PR-COMMISSIE BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS |T| Jos: "Blokkades bezorgen DCS veel extra werk. We crossdoc- ken 60% van het gereed product (we zetten het niet eerst in het magazijn, maar laden het direct in de container). Bij een blokkade moeten we orders afbreken, terugboeken en de spullen van de laadput aflaten halen. Soms staat de container er al of is hij onderweg. Als er geen ander ge reed product voorradig is, moet de contai ner leeg terug naar de haven en anderen die onderweg zijn of in de planning staan, moeten we afzeggen. Dat betekent loze ritten. Als blijkt dat het bier al in de haven staat, moet het daar worden geblokkeerd en zonodig terug naar de brouwerij komen. Volgens mij heeft Verpakken geen idee wie we daar allemaal bij moeten betrekken." Dirk: "Ik zal uitleggen hoe het bij ons gaat. Een blokkade ontstaat als de kwaliteit van het bier of de verpakking niet aan de normen voldoet. Bijvoorbeeld het C02 (koolzuurgas), vreemdgas en zuurstof, de PH-waarde of zuurtegraad van het bier, de verkoopkwaliteit (verpakkingen), de tapmaat, of het heeft een microbiologische oorzaak. De controles en analyses hiervan gebeuren heel secuur met verschillende frequenties en door verschillende afdelin gen. Zuurstof wordt bijvoorbeeld twee keer per dienst door de operators van Verpakken geanalyseerd. Als een analyse niet aan de normen voldoet, moet men teruggaan tot rililMlifïliTllilltliiillilir Pi het moment dat de analyse wel goed was. Het kan dan zijn dat het bier al op de put staat bij DCS. De analyse van de PH-waarde van het bier gebeurt bij de opstart van een dienst en de controle op verkoopkwaliteit vindt om de twee uur plaats. Als je nieuwe machines in gebruik hebt, kan het zijn dat er tijdelijk meer problemen ontstaan met verkoopkwaliteit. Ook dan kan het bier al op de put staan. De BTD controleert onder andere het schuim van het bier. Dat gebeurt een dag later. Dan kan het bier dus al in de haven staan als er iets niet helemaal in orde blijkt te zijn. Het analyseren van de micro biologische kwaliteit neemt in het labora torium een paar dagen in beslag. En dan kan het bier al op de boot staan. Overigens wordt het hele microbiologische proces al bij Brouwen gecontroleerd: het water, de tanken, de filters en de wortlijnen." Jos: "Hoe zit het eigenlijk met een glasblok kade? Als ik er eentje heb, is het gelijk een megablokkade." Dirk: "De glasleverancier maakt een run van 180 of meer pallets. We noemen dat een lot. Die worden aangeleverd en in het vak gezet. Merkje met je controles dat er iets niet in orde is met het glas, dan zoek je uit wanneer het lot is gedraaid. Via de leverancier kunnen we tegenwoordig zien wat wanneer is gedraaid en in welke pallet het zat. Omdat de kans groot is dat het hele lot fout is, moetje alles blokkeren. Soms tot wel twee diensten daarvoor. Je wilt na melijk uitsluiten dat het op de markt komt. Later, in overleg met de leverancier, komen we er achter dat het bijvoorbeeld alleen tussen pallet 55 en 155 zit en geven we een deel van de partij weer vrij." Jos: "We merken dat bij Verpakken nog niet iedereen de blokkades goed in MES verwerkt. Doordat informatie over blokka des bij ploegwissels soms niet goed wordt overgedragen, moeten we wel eens wach ten tot de betreffende ploeg weer opkomt om informatie te geven of op te vragen. Dat vertraagt de afhandeling. Soms staat een blokkade er dan een paar dagen of zelfs langer voordat er een beslissing wordt genomen. Ik denk dat Verpakken niet weet dat daardoor letterlijk de boot gemist wordt. Ook zou Verpakken wat meer aandacht kunnen besteden aan het herstel len van de pallets na monsternames." Dirk: "Daar kan inderdaad meer aan dacht aan worden besteed. Machines zijn tegenwoordig steeds sneller en de marges worden vanwege de hoge kwaliteitsnor men kleiner. We werken ook met minder mensen op meer werkgebieden, dat is ook bij DCS het geval. Als je vijf minuten naar het toilet gaat lopen er wel 8.000 flessen door. Je vraagt je collega dan om waar te nemen en die staat dan voor twee machi nes. De opleidingen zijn nog in volle gang, waardoor misschien nog niet iedereen precies weet hoe je een blokkade aanpakt. Misschien is het geen excuus, maar ik hoop dat daar bij DCS begrip voor is. We doen ons uiterste best om het zo goed mogelijk te doen." Jos: "Blokkeren we niet te snel?" Dirk: "Nee, de kwaliteit van ons eindpro duct is heilig en daar hebben we nu een maal normen voor." Jos en Dirk gaven aan dat het goed zou zijn medewerkers eens een kijkje in eikaars keuken te geven. Een soort 'Mee in de Keten' voor de mensen in productie kan meer begrip voor eikaars werk opleveren. Op 20 december aanstaande neemt Hans van der Bijl afscheid van Heineken. Hans kwam op 18 september 1978 in dienst als storingsmonteur in opleiding. Via de functies monteur werktuigbouw Storingsploeg en rayonmonteur Mecha nisch, is hij uiteindelijk sinds maart 1998 werkzaam als colonnetechnicus. Vanaf 2000 heeft Hans een jaar de rayontech nicus vervangen en vervolgens tot ieders tevredenheid nog twee jaar ondersteund. Eind vorig jaar heeft Hans besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om per 1 januari aanstaande gebruik te maken van de SBR-regeling. Iedereen is van harte uitgenodigd om op 20 december vanaf 15.15 uur afscheid te nemen van Hans in ontvangstgebouw De Hooiberg in Zoeterwoude. Hans spreekt de hoop uit dat ook zijn oud-collega's de weg naar de Hooiberg zullen vinden. Thomas Schuursma, P&O-adviseur Brouwerij Zoeterwoude Nieuws moet het met een redactielid minder doen nu John Kraan de redactie verlaat. Onlangs veranderde hij binnen DCS van baan. Hij heeft het daardoor te druk gekregen om zijn redactiewerk voort te zetten. John, veel succes met je nieuwe baan en bedankt voor je inbreng! vervolg van pagina 1 i» 'Het groene hart is niet meer heilig', consta teerde het journaal een tijdje terug. Wie de protestborden in de Zoeterwoudse weilanden ziet staan, vraagt zich inderdaad af hoe lang hier nog lammetjes zullen dartelen en koeien vredig zullen grazen. Er zijn Heineken-medewerkers die met heim wee terugdenken aan hun eigen groene hart. Wie destijds bij de beruchte Hooiberg-bijeen komst aanwezig was waar de cateringcolle ga's de adviesaanvraag over hun uitbesteding ontvingen, zal het slot van die middag niet snel vergeten. Een medewerker stond op en vertelde hoe hij ooit bij zijn vrienden bekend stond als 'de Heineken-man'. Altijd gastvrij, tijd voor een praatje en een drankje, vanzelf sprekend Heineken. Dat was nu voorbij, zijn trots en eigenwaarde hadden plaatsgemaakt voor een vaag gevoel van schaamte. Heine ken schonk hij niet meer. Er werd daarna niets meer gezegd. De vergadering was voorbij. Oh ja, neem bij de deur nog even de advies aanvraag mee alsjeblieft. Geachte lezer, hoe staat jouw Heineken-hart er nu bij? Draag je het hart hoog of is het in je schoenen gezonken? Laten we eens een Heineken-ECG'tje maken. Hier volgen wat tips voor een klein zelfonderzoek: Wat heb je nodig? Een grote spiegel, flesje Heineken, bierglas, pen en papier. Stap 1: ga voor de spiegel staan, schenk het glas vol en drink het in één teug leeg. Stap 2: ga er stevig bij staan, benen iets uit el kaar. Zeg twaalf keer tegen de spiegel: ik ben trots op mijn werk! Stap 3: ga rustig zitten en schrijf op watje voelt. Stap 4: pak dan een nieuw blaadje en schrijf op waarom je bij Heineken blijft werken. We zijn benieuwd naar jullie resultaten! Er is heus nog heel wat groen, zelfs in de randstad. Je moet er alleen tegenwoordig wat langer voor fietsen en wat beter naar zoeken. Zo is het ook binnen Heineken. Vroeger was je functie vanzelfsprekend. Dus ook je waarde voor Heineken. Maar nu die zaken niet meer vanzelf spreken, moeten de medewerkers dat spreken met elkaar overnemen. Onze stem gebruiken waarvoor we hem hebben gekre gen. Directe medezeggenschap noemen ze dat. Wie goed kijkt kan nog mooie paadjes ontdekken. Het pad naar het werkoverleg, het POP-gesprek, je collega's, de OR, dit blad. Allemaal paadjes die je al pratend kunt bewandelen. Moeilijk te volgen? Misschien gaan er collega's dezelfde kant op. Kun je de ingang niet vinden? Misschien je collega wél. Misschien kunnen we elkaar een hart onder de riem steken. Een hart waar niemand een moordkuil van wil maken. Een groen hart. Redactie Brouwerij Zoeterwoude Nieuws 29 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 3