door NIEUWE OPZET EHBO VAN START Menu PAUL KENGEN BEGINT VOOR ZICHZELF Brandweer Heineken 01 oefening bii Rise lU'BÜ W V\ Efficiëntie vergroten |T| BROUWERIJ ZOETEBWOUDE NIEUWS Nu onze vertrouwde EHBO-instructeur Dirk Blom weg is, moest de opzet van de EHBO-herhalingscursussen veran deren. Dirk gaf de cursus altijd op dinsdagmiddag, don derdagochtend en op maandagochtend. Na zorgvuldig zoeken kwamen we uit op een waardige vervanger voor Dirk: de brandweer in Leiden. De opzet van de lessen was onderwerp van onderzoek. In de oude cursussituatie moesten cursisten acht lesdelen bijwonen en daar zat dan ook de reanimatie en AED (Automatisch Elektrische Defibrillator) bij. Nu doen we alles in twee hele dagen. We hebben ze dag A en dag B genoemd. Dag A vindt voortaan in het najaar plaats en dag B volgt in het voor jaar van 2006. Op dag A doen we de vertrouwde EHBO en verbandleer. Op dat B herhalen we de reanimatie met de bekende AED en herhalen we de kennis en kunde met betrekking tot kleine blusmiddelen en communicatie (bijvoorbeeld met portofoons en met de poort). Wij zijn begonnen in de eerste week van november en na afloop van de dag vroegen we hoe de cursisten het hebben ervaren. De reacties waren gelukkig heel positief. Eén hele dag EHBO is wel zwaar, maar na die dag hoeven de cursisten geen planning meer te maken voor andere EHBO-lessen. Na afloop van het EHBO-sei- zoen bekijken we of we ermee verder gaan. Gezien de reacties ziet het er nu al goed uit. Aad van der Meer Hein van Dort Dinsdag Woensdag Donderdag Vijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vijdag Zaterdag Zondag Maandag 29 november 30 november 1 december 2 december 3 december 4 december 5 december 6 december 7 december 8 december 9 december 10 december 11 december 12 december Ik begon in 2000 bij Corporate Purchasing op de inkoop van grondstoffen voor West en Oost-Europa, Afrika en de Cariben. In 2003 begon ik als Rayon Manager Energie/ onderhoudsgroep WTB in Zoeterwoude. In deze tijd zijn er veel veranderingen doorge voerd binnen de organisatie en is er tegelij kertijd gewerkt aan het verbeteren van de processen en kwaliteit van onze producten. Ook is er veel tijd besteed aan het voldoen aan de vele nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid. Ik ben al jaren geïnteresseerd in duurzame energieopwekking (wind, water en zon) en heb de technische vooruitgang op dit gebied altijd gevolgd. De vernieuwing op dit gebied maakt dat de kosten van de technische systemen dalen en de rende menten toenemen. Gecombineerd met de alsmaar stijgende energieprijzen betekent dit dat duurzame energieopwekking eco nomisch rendabel wordt, ook voor kleinere toepassingen. Halverwege dit jaar ben ik begonnen met de voorbereidingen om een eigen bedrijf te starten. Omdat ik niet voldoende tijd kon vinden om hieraan te werken en omdat parttime werken in mijn functie niet mogelijk is, heb ik eind oktober ontslag aangevraagd bij Heineken. Per 1 december gaat mijn bedrijf zich bezighouden met advies, verkoop en installatie van duurzame energiesystemen. We maken ook eigen producten en op dit moment zijn we bezig met de bouw van een kleine zelfvoorzienende woning met 60 m2 woonoppervlak. Deze woning wordt een bouwpakket dat eenvoudig te assem bleren is en geen aansluiting nodig heeft op riool, gas, water of elektra. Regenwater, zon, wind en een houtkachel zorgen voor warmte, elektriciteit en water. Afvoerwater wordt gerecycled een (deels) hergebruikt. Recreatieparken zijn hierin geïnteresseerd omdat ze kosten besparen en een nieuwe markt van toeristen denken te kunnen bereiken. Misschien dat ik in de toekomst Heineken kan voorzien van een nog groe ner imago door gebouwen en kantoren te voorzien van energie-efficiënte systemen en wind- en zonne-electriciteit! Hierbij wil ik iedereen waarmee ik de laat ste jaren heb samengewerkt, bedanken en heel veel succes wensen met de uitdagin gen die er nog liggen in de toekomst. Paul Kengen Kip Stroganoff, fusili tricolore, Carribean salade Nasi Goreng, ajam pedis, atjar, kroepoek, ei Stamppot andijvie, runderbalgehakt, spekjes jus Lekkerbekje citroen, gebakken kriel, rauwkost, remouladesaus dillesaus Runderbiefstuk, Vlaamse friet, appelmoes, frietsaus Tartaartje met gebakken ui, gebakken aardappelen, groentemix Ribkarbonade, bloemkool kaassaus, gekookte aardappelen, Spaghetti Bolognaise, Bologna salade, geraspte kaas Babi Pangang Special, sambal goreng boontjes, witte rijst, atjar kroepoek Satéschotel, Steak house friet, atjar gemengde salade Gebakken zalm witte wijnsaus, spinazie gratiné, gebakken aardappelen Cajun-spies, groentemelange, pommes frites, mayo of pindasaus Loempia cum laude, gebakken rijst, pindasaus atjar kroepoek Boeuff Bourguigon, aardappelkrokketten, wortel doperwten Op 5, 7,10,11 en 13 oktober jl. had den we onze jaarlijkse brandweeroe fening met vijf ploegen bij Rise op de Maasvlakte in Rotterdam. Rise is één van de grootste oefencentra voor de brandweer in Nederland. We oefenen daar omdat ze daar beter de realiteit na kunnen bootsen als het gaat om het creëren van warmte en vuur. De ploegen hebben allemaal dezelfde oefeningen gedaan. Eén oefening ging over een brand in een kantoor pand met vier verdiepingen en een kelder, waar ook enkele personen vermist waren. Een andere oefening ging over een alcohollekkage, waar door brand was ontstaan. Wij hebben in de loop der jaren al aardig wat ervaring opgebouwd en de techniek zit er goed in: de deuren werden bijvoorbeeld goed open gedaan, het onderdeel verkenning gaat steeds beter en ook de commu nicatie met bijvoorbeeld portofoons verliep goed. Bij Rise is dat wel eens een probleem omdat er veel porto foons in het gebied worden gebruikt, wat regelmatig storingen oplevert. De instructeurs vonden dat we leuke ploegen hadden en vonden hun inzet en motivatie erg goed. Natuurlijk werden er ook fouten gemaakt. Die werden behandeld en er werd uitgelegd hoe het anders kan. Wat dit jaar opviel is dat de brandweerman nen toch altijd met dezelfde ploeg meegaan. De ploegen zijn nu al twee jaar uit elkaar, maar toch zoeken ze elkaar steeds op. Het waren vijf inspannende en leuke dagen. Aad van der Meer kük In mijn vorige column heb ik toegezegd nader in te gaan op het thema 'efficiëntie vergroten'. Waar moeten we dan concreet aan denken voor Zoeterwoude? Eén van de hoofdaandachtspunten voor Zoeterwoude is OPI-NONA-verbetering (Operational Performance Indicator No Orders No Activity). Via de TPM-methodologie van gedetailleerde verliesanalyse kunnen we nu gericht gaan werken aan onze grootste bronnen van OPI-verlies. Deze zijn inmiddels nauwkeuriger dan ooit tevoren in kaart gebracht. Hierdoor kunnen we onder andere de juiste Fl-teams (Focussed Improvement of wel: Gericht Verbete ren) inzetten, zodat we de grootste OPI-verliezen het eerst aanpakken. We gaan dus met recht efficiënter werken. Vóórdatje de dingen doet, moetje namelijk eerst weten of je de goede dingen aanpakt. Met andere woorden: werken we aan de juiste (grootste) problemen? Het betekent ook dat we - voorlopig - dingen moeten laten liggen. We kunnen niet alles tegelijk. Gaan voor die dingen die snel succes brengen, dus: via een goede verliesanalyse bepalen waaraan we gaan werken. Vervolgens de pro blemen één voor één oplossen en tot slot zorgen dat de oplossing geborgd is. Een probleem is pas opgelost als het nooit meer te rugkomt! Geen half werk dus. Het is pas af als het echt af is. Pas dan gaan we nieuwe problemen aanpakken. Zo worden we stap voor stap efficiënter en lossen we niet langer jaar in jaar uit dezelfde problemen op. KS NAAR RECH' IERRY READ (BE AAN (BEDRIJFSI 3ING) EN WILLEI Wijzigingen voorbehouden. t\ 29 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 2