brouwerij Zoeterwoude J\ /I ^/j Ervaring loont in EVC-traject BLOKKADES: ergerlijk maar noodzakelijk .li«9. h.V. Jos: Volgens mij heeft Verpakken geen idee wie we allemaal bij een blokkade moeten betrekken 29 november 2 nieuwsbrief voor medewerkers van Heineken Nederland Supply editie Zoeterwoude mw-a-sw®1 A/Wet - 2 Brandweer Heineken op oefening Efficiëntie vergroten Paul Kengen begint voor zichzelf 3 Het groene hart Afscheidsreceptie Hans van der Bijl John Kraan verlaat redactie Nieuwe opzet EHBO van start W ,1 v 4 Jubilea Dick van der Bijl, Tom Muezerie en Jan Kühn Manuel Ramos 25 jaar in dienst Het heeft even geduurd, maar op 17 november konden vijf E&l-monteurs hun WEB 4-diploma Onderhoudstechnicus Instrumentatie in ontvangst nemen. Allemaal hadden ze eerder middels een studieaanvraag te kennen gegeven het WEB 4-diploma te willen halen. Daar mee zijn we bij Opleidingen aan de slag gegaan. Het bleek dat bij deze vakrichting een EVC-traject voor handen is. Wellicht weten jullie uit eerdere berichtgeving uit de opleidingshoek al dat dit Erkenning van 'elders' Verworven Competenties betekent. Een erkend persoon, in dit geval Chris Venema van de firma Kenteq, heeft geke ken naar het opleidingsdossier, de werk ervaring en de houdingsaspecten van de monteurs. De (werk)ervaring buiten de brouwerij en in het privé-leven tellen ook mee. Chris nam daarvoor de oplei dingsdossiers door, hield interviews met de monteurs en hun leidinggevenden, en deed waarnemingen op de werkplek. De bevindingen van Chris Venema en de goedkeuring van de examencommissie hebben geleid tot de uitreiking van het EVC-certificaat Vakspecialist in de rich ting onderhoudstechniek. Dit betekent dat de monteurs direct al voldeden aan de landelijke kwalificatiestructuur op niveau 4 en aanvullende scholing niet nodig was. Het is echter voorbehouden aan de regionale opleidingcentra, zoals het Albeda College, om op de bijbehoren de zes deelkwalificaties een MBO (WEB 4)-diploma uit te reiken. Hein van Dort ondersteunt de waarde van de EVC-trajecten en kwam de ge slaagden in de hal van het bedrijfskantoor feliciteren. Namens Opleidingen, Jetse Hiemstra Heineken Nederland Supply Verpakken en DCS hebben er regelmatig mee te maken: blokkades. Ze zijn noodzakelijk voor het behoud van het on berispelijke imago van onze producten. Verpakken roept ze af als blijkt dat een gedraaid product niet voldoet aan de normen voor bier en verpakkingen. DCS voert de blokkades uit en zet gereed product apart totdat Verpakken de blokkades weer vrijgeeft. Simpel zou je zeggen. Toch ontstaat er regelmatig ergernis omdat de afdelingen niet voldoende op de hoogte zijn van eikaars werkwijze. Jos Korbee (medewerker OSC bij DCS) ging het gesprek aan met Dirk Ouwehand (operator bij Verpak ken) en beiden constateerden dat er nog veel uit te leggen valt. nieuws 08 UITGAVE VAN HEINE NEDERLAND SUPPLY. ij» S V" EHBO-instructie door Brandweer Leiden VAN LINKS NAAR RECHTS BOVEN: HENRIEKE VAN VEENENDAAL (AL BEDA COLLEGE), PAUL VAN ZEIJL, BERTUS FUIJK, FRANS WITTEBOL, CHRIS VENEMA (KENTEQ) ZITTEND HANS VERBEEK, RALF VELBERG lees verder op pagina 3 29 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 1