Status van project FUTURE De Health Check is er voor j'ou! GEÏNTEGREERDE MAGAZIJNEN DOOR NIEUW WMS-SYSTEEM Reclameartikelen voortaan via BrowseHuis B Ondernemingsraad Zoeterwoude VGWM-COMMISSIE colofon m BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS DCS en MEV hebben in het weekeinde van 8 oktober jl. de nieuwe versie van het Warehouse Management Systeem (WMS) in gebruik genomen. Daarnaast wordt vanaf nu ook de hele douaneafhandeling vanuit WMS gestuurd. Voorheen bestond hiervoor een apart systeem. Hiermee is een project afgerond waarmee MEV en DCS Binnenland en Export gezamenlijk op één server per vestiging in één groot virtueel maga zijn werken. Het grote voordeel hier van is dat er met iedere vorkheftruck voorzien van een mobiele computer, willekeurig in ieder magazijn gewerkt kan worden. Diverse functionaliteiten zijn in de nieuwe versie toegevoegd. Technisch gezien is de beheersbaar heid vele malen groter geworden en we besparen fors op de kosten ervan. Oorspronkelijk zou er tijdens de productiestop in Zoeterwoude (24/25 september) worden overgegaan. Door dreigende voorraadtekorten in een aantal exportmarkten werd de productiestop opgeschort, met als gevolg uitstel van de WMS-implemen- tatie. Toen werd besloten om op 8/9 oktober live te gaan. Aangezien de exportlijnen in Zoeterwoude gewoon doordraaiden, moest MEV op de lijnen aanleveren zonder systeemon dersteuning. DCS Export moest 24 uur productie opslaan zonder deze 'administratief in te kunnen slaan'. Door correcties achteraf moesten de systemen daarna weer worden 'rechtgetrokken'. De 'go-live' is niet zonder slag of stoot verlopen. Het berichtenverkeer voor de douane en accijnzen werkte eerst niet goed, maar dat kon na het weekeinde worden opgelost. Door technische problemen konden te wei nig mobiele computers op vorkhef trucks inloggen op het systeem. Met kunst en vliegwerk is er gedurende de hele week ingeslagen, opgesla gen en uitgeslagen. In het tweede weekeinde gingen BSS, leverancier Consafe en DCS en MEV opnieuw aan de gang om de nog altijd bestaande problemen op te lossen. Dit lukte uiteindelijk op de maandag daarna. Naast de technische problemen zijn er in de 'nazorgfase' ook ongeveer 150 functionele kwesties opgelost. Door de problemen zijn sommige orders niet volgens plan uitgeleverd en de productielijnen op beide vesti gingen hadden met wat korte stops te maken. Met de maandafsluiting van oktober wordt de administratie weer op orde gebracht. Samenvattend was het een zware bevalling. Door de enorme inzet van veel medewer kers zijn de uiteindelijke gevolgen beperkt. Harry Werkman John Kettenis Rondom onze merken Heineken, Amstel en Brand voeren we veel prachtige reclameartikelen. Slechts een beperkt assortiment daar van was te koop in het PUM. Op veler verzoek is dat nu veranderd. Afdeling Arbeidszaken, HNB WMS DOET HET: ALBERT VERHOEF (DCS EXPORT, PLOEG C) VOERT TIJDENS DE 'GO-LIVE' HANDMATIG GEGEVENS IN BP Wij zijn aangekomen in een cruciale fase van het project FUTURE: de test- en acceptatieperiode. Het systeem is inmiddels opgeleverd door de Spaanse ontwikkelaar Accenture. Zij hebben het SAP R/3-systeem zo ingericht dat het precies aan onze specificaties voldoet. Nu is het aan ons om dit opgeleverde systeem grondig te testen en te bepalen of dit daadwerkelijk zo is. Dat doen wij met gegevens die wij hebben gehaald uit de bestaande MRO- en TIS-systemen, dus wij testen met echte artikelen, leveran ciers, equipments, PO-plannen, costcenters et cetera (na tuurlijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de bestaande bedrijfsvoering). Tijdens het testen worden verbeterpunten geconstateerd. Wij melden die aan Accenture en zij bren gen direct de verbeteringen aan in het systeem, waarna wij de verbetering wederom testen. Inmiddels hebben wij als project alles doorgetest en voldoet het systeem aan onze eisen en wensen. Nu is het de beurt aan een andere, kleine groep mensen om het totale systeem te accepteren uit naam van HNS. In deze groep zitten vertegenwoordi gers van 's-Hertogenbosch en Zoeterwoude en gezamen lijk wordt een handtekening gezet onder het geleverde systeem. Het is de bedoeling dat het systeem eind week 45 wordt geaccepteerd. Als dat is gebeurd, starten wij met de voorbereiding van de opleidingen. Hierover zal ik een volgende keer meer vertellen. Projects and Consultancy Business Systems Services/HNBS De VGWM commissie van de OR heeft dinsdag 1 november de op handen zijnde Health Check besproken. Hieronder een korte impressie van het gesprek. Henk Kroon (voorzitter): "Heren, zoals jullie weten biedt Heineken ons als medewerkers de mogelijk heid om onze gezondheid te laten checken door middel van de zogenaamde tweejaarlijkse Health Check." -Instemmend geknik van Herrie Hoogenboom en Henk Kranenburg- Henk Kroon: "Nu blijkt dat nog niet de helft van de productiemedewerkers zich heeft opgegeven. Wat vinden wij daarvan?" Herrie Hoogenboom: "Nou ja, kijk naar al die jonge en iets minder jonge goden die hier het vuur uit de schoenen lopen. Productie wordt steeds meer topsport. We hebben het hier over pure atleten, die hebben geen Health Check nodig!" Henk Kranenburg: "Topsporters laten zich ook regelmatig medisch onderzoeken; dat is nodig als je topprestaties levert. Ik stel voor dat we een stukje schrijven voor Brouwerij Zoeterwoude Nieuws om onze collega's op te roepen zich alsnog op te geven." -Instemmend geknik van Herrie Hoogenboom en Henk Kroon- Henk Kranenburg: "Ik stel voor dat Herrie dat stukje gaat schrijven." -Instemmend geknik en gemompel van Henk Kroon- Herrie Hoogenboom (enigszins ongemakkelijk schuivend op zijn stoel): "Uhm... ik zou het best wil len doen, maar ik heb mijzelf niet opgegeven voor de Health Check." Henk Kranenburg: "Maar, waarom heb je je niet opgegeven Herrie?" Herrie Hoogenboom (zucht): "Ik ben bang dat ze zeggen dat ik te zwaar ben voor mijn lengte, dat ik teveel uren maak, dat ik te vet eet, teveel koffie drink, te weinig aan beweging doe en teveel rook." Henk Kroon: "Onzin Herrie! VGWM-commissiele- den moeten het goede voorbeeld geven. Jij gaat je straks gewoon opgeven en dat stukje schrij ven voor Brouwerij Zoeterwoude Nieuws. Gooi trouwens die koffie maar weg, hier heb je een sinaasappel en we schrappen de rookpauze in deze vergadering. Volgend agendapunt!" -Herrie zucht berustend- Henk Kroon: "Maak je niet druk, het valt allemaal reuze mee. Ik lees hier in de uitnodiging voor de Health Check bovendien datje niet nuchter hoeft te zijn voor het onderzoek. Ze zullen toch niet bedoelen dat je je vooraf moed mag indrinken? Om een breed actueel assortiment te kunnen aanbieden en het aanbod van alle reclameartikelen te stroomlijnen, is besloten dat met ingang van heden alle artikelen verkrijgbaar zijn via een online winkel die je via het BrowseHuis kunt bereiken. Je kunt per jaar tot 600,00 aan artikelen bestellen waarover je 20% personeelskorting ontvangt. Boven dit bedrag vervalt de korting. Op de openingspagina van de intranet- winkel vul je éénmalig je persoonsgege vens in en een wachtwoord. Vervolgens kun je direct artikelen bestellen. Die vari eren van petjes tot glazen en van T-shirts tot horloges en andere hebbedingen. De bestelling wordt vervolgens binnen twee werkdagen tegen een vergoeding van 4,50 bij je thuis bezorgd. De aankopen en de verzendvergoeding betaal je via een éénmalige machtiging. Nieuwsgierig geworden? Je kunt de win kel vinden op het BrowseHuis onder Hei neken en Personeel, Personeelsshop (de winkel is niet toegankelijk via internet). Op de site vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen over de site. Met de keuze om de reclameartikelen voortaan te verkopen via de intranetwinkel, wordt de verkoop in de PUM's beëindigd. Brouwerij Zoeterwoude Nieuws is een uitgave van Heineken Nederland Supply REDACTIE REDACTIEADRES PRODUCTIE EN REALISATIE Piet Dijkhuizen, Hans Wesselingh, BK 3.16, Z/Wou. Toestel 7074. Limona Tekst - Leiden Aad van der Meer, Henk Arens, E mail: BrouwerijZoeterwoudeNieuws vM-design - Delft Jetse Hiemstra, John Kraan, @heineken.nl Drukkerij Groen - Leiden Patrice van Es, Hafid Yazami. JE KUNT JE NOG STEEDS OPGEVEN VOOR DE HEALTH CHECK! DAT KAN VIA EEN LINK OP DE INTRANETSITE VAN DE ARBO- DIENST (BROWSEHUIS, HEINEKEN PERSONEEL, ARBODIENST) OF VIA INTERNET: WWW.ACHMEAHEALTH.NL/HEINEKEN. 15 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 4