E MEV méér dan klaar voor de toekomst: Alle deelnemers geslaagd voor examen BROUWERIJ ZOETERWOUPE NIEUWS A-i? Bepaald gemakkelijk zijn al deze gesprekken niet. Zoals iedereen zelf kan ervaren, staan we in onze thuismarkt Nederland onder druk, maar ook in onze exportmarkten moeten we alle zeilen bijzetten. Gelukkig hebben we bij DCS/HNS de afgelopen jaren al veel gedaan om het ontbre ken van groei te compenseren met kostenverlaging. Onze uitgangspositie is dan ook goed te noemen, maar net als bij voetbal geldt ook bij ons dat de volgende wedstrijd de belangrijkste is. Deze week heeft de eerste bespreking plaatsgevonden van de Supply Chain-managers in West Europa (zie nieuwe struc tuur). Duidelijk is dat Heineken voor een meer regionale aanpak kiest in plaats van de ouderwetse lokale benadering. Op alle fronten zal er binnen Europa steeds meer worden samengewerkt. Soms is dat in ons voordeel, maar helaas soms ook in ons nadeel. Wel kan worden gezegd dat al onze inspanningen van de afgelopen jaren ons in een goede uitgangspositie heb ben gebracht. Nu moeten we ervoor zorgen dat we nummer één blijven op het gebied van flexibiliteit en kosten. m vW M. mW De plannen van DCS/HNS worden op dit moment volop besproken. Dit gebeurt met de ploegen, maar natuurlijk ook met de OR en voor het eerst met onze nieuwe baas voor West-Europa: Didier Debrosse. "Ik wil de best opgeleide afdeling van de brouwerij" zegt John van Pijpen, team leider van MEV Zoeterwoude. "Er zijn zo ongelooflijk veel veranderingen gaande bij MEV en DCS, dat je gewoon gedwongen bent meer bagage aan je mensen te geven. Je moet te allen tijde voorkomen dat je achter de feiten aanloopt en bor gen dat ze het in de toekomst aankunnen en liefst meer dan dat." Normaal staat er voor de looptijd van een WEB-niveau twee jaar. Er moest een slimmere manier zijn, juist voor een groot aantal deelne mers uit één afdeling. Dat werd dus de EVC (Erkenning Verworven Com petenties). Zaken die deelnemers in hun dagelijks werk al kennen of gebruiken, hoeven ze niet meer te leren. John: "Dat heeft ertoe geleid dat de looptijd van de opleiding drastisch afnam, waardoor het aan trekkelijker werd aan het project deel te nemen. Ik weet zeker dat het traject anders minder succesvol zou zijn geweest. Behoorlijk wat MEV'ers moesten als gevolg van een verzwaring van hun functieprofiel een hogere WEB-opleiding halen. Daarnaast heeft een flink aantal de kans aangepakt om zich op te leiden met het oog op de toekomst. Het zou mooi zijn als je je mensen niet zou hoeven verplichten. Het moet echt komen uit het commitment van de mensen en mijn taak is een dialoog met ze aan te gaan. Het gaat dan over consequenties voor heden en toekomst. Je moet daarbij zeker geen schrikbeeld neerzetten, want ze zien zelf echt wel in dat het belangrijk is en dan pas starten ze. Maar nog belangrijker: ze maken het af! Nu is iedereen geslaagd en dat zegt wel wat. Ik ben echt ongelooflijk trots op mijn mensen. Gedurende de looptijd van de op leiding waren ze gezamenlijk bezig een prestatie neer te zetten. Je kon het regelcentrum niet inlopen of ze waren druk bezig hun opdrachten te bespreken. Voor mij is deze oplei ding helemaal geslaagd. Dat blijkt niet alleen uit een 100% slagings percentage, maar ook uit het feit dat een groot aantal medewerkers de smaak te pakken heeft en nu bezig is met WEB 4." Henk Arens De Clear Plastic Labels van zowel Heineken als Amstel Light zijn met enthousiasme door de consument, de kleinhandel en de distributeurs ontvangen. Vanuit het oogpunt van de consu ment is het merk eigentijdser en verfrissender geworden, van uit de handel is de beleving dat Heineken aantoont te willen investeren om de consument in onze merken te interesseren en dat Heineken toonaangevend is in de importsector. Heineken Premium Light Heineken Premium Light (HPL) is volgens HUSA de meest opwindende en de belangrijkste introductie van een nieuw product in de geschiedenis van Heineken. HPL toont aan dat Heineken een onderneming is die initiatief neemt en daarbij voortborduurt op de trend bij consumenten. Heineken heeft een light-bier van hoge kwaliteit gebrouwen. De doelstelling is toegevoegde waarde te bieden aan de industrie door een nieuw biersegment - 'Luxury Light' genaamd te creëren en het aandeel van HUSA in de categorie light-bier zo groot mogelijk te maken. HPL wordt momenteel getest in vier mark ten: Tampa (Florida), Providence (Road Island), Dallas (Texas) en Phoenix (Arizona). De resultaten zijn zeer positief. Veel consumenten die binnenlandse light-merken en Corona koch ten, stappen over naar HPL. Alleen al vanwege de commotie rondom HPL is de verkoop ervan toegenomen. Kleinhandela ren en distributeurs zijn zeer enthousiast omdat de overstap van consumenten een toename van de winst betekent in een zeer uitdagende markt. De nationale uitrol vindt plaats in het eerste kwartaal van 2006. Aan de optimalisatie van de verpakkingen voor de nationale uitrol wordt hard gewerkt. Wij moeten door de hele keten heen zorgen voor een perfecte uitvoering, zodat we op tijd en met voldoende voorraad in de markt aanwezig zijn. Namens Heineken USA wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de geleverde bijdrage in 2005. Wij kijken uit naar een opwindend en succesvol 2006!" Fred Holvast 15 NOVEMBER 2005 vervolg van pagina 1 ALLE WATERGANGEN EN VIJVERS WORDEN MOETEN IEDER NAJAAR WEER VRIJ ZIJN VAN WATERPLANTEN. DAT GEBEURT BIJ DE GROTE VIJVERS MET EEN ZOGE NAAMDE MAAIBOOT. Bouwbureau WIJ ZIJN GESTART MET HET VERVANGEN VAN HET PLAFOND VAN COLONNE 1. HET ZIJN ACHT STRAMI- NEN EN DAT IS HET DUBBELE AANTAL VIERKANTE METERS TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR. OM ER GOED BIJ TE KUNNEN MOETEN WE ONDER HET PLAFOND EEN STEIGER ZETTEN. DAT ZORGT VOOR ONGEMAK BIJ DE OPERATORS. WE BRENGEN NOOD VERLICHTING AAN OM HET WERKBAAR TE HOUDEN. DE WERKZAAMHEDEN NEMEN IN TOTAAL DRIE WEKEN IN BESLAG. DE HOOIBERG BIJ HET ONTVANGSTGEBOUW WAS WEER AAN EEN OPKNAPBEURT TOE. WE HEBBEN HET OUDE HOOI ERUIT GEHAALD EN AANGEVULD MET NIEUW HOOI. ONLANGS VONDEN ER WEER WERKZAAMHEDEN PLAATS IN HET WEILAND LANGS DE BURGEMEES TER SMEETSWEG. HET WEILAND LAG ERG LAAG EN HAD EEN SLECHTE WATERHUISHOUDING. NU HET WEILAND WEER IS OPGEHOOGD EN MOOI ROND IS, KAN HET WATER SNEL NAAR DE SLOTEN WORDEN AFGEVOERD.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 2