brouwerij Zoeterwoude DE AMERIKAANSE MARKT In de markt Onderhoudsstop brouwerij op 26 november nieuwsbrief voor medewerkers van Heineken Nederland Supply editie Zoeterwoude 2 MEV klaar voor toekomst Vast Zeker Werk in uitvoering 3 Nieuws van Brouwen Jubileum Frans Lima Menu ™°ggg Wiggert Deelen blij met benoeming 4 Project Future Reclameartikelen via BrowseHuis VGWM-Commissie WMS 'live' (onderhoud I Zaterdag 26 november is er een onderhoudsstop voor de brouwerij gepland. Op deze dag worden noodzakelijke werk zaamheden uitgevoerd die alleen mogelijk zijn als de brou werij buiten bedrijf is. De voorbereidingen voor deze jaarlijks terugkerende stop zijn in volle gang. Zo zal de afdeling Bouwkunde op diverse plaatsen reparatie werkzaamheden uitvoeren aan het riool. De afdeling Energie werkt die dag aan de stoom- en waterinstallaties, hetgeen inhoudt dat deze utiliteiten niet beschikbaar zijn. Ook vinden er diverse werkzaamheden op de AWZ1 plaats, waardoor er géén lozingen kunnen plaatsvinden. In het kader van het on derhoudsplan 'hoogspanningsinstallaties', wordt dit jaar ook onderhoud gepleegd aan de hoogspanningsinstallaties van de AWZI, Bottelarij 2 en het Brouwhuis. Elke week is er een voortgangsoverleg betreffende de werk zaamheden en de consequenties voor productie. Hierbij zijn de vakdisciplines WTB (werktuigbouwkunde), E&I (Electro Instrumenteel), PAPI (Procesautomatisering Procesinforma tisering), OGI (Onderhoud Gebouwen/Installaties), Bouwkunde en ook Nieuwbouw en Productie aanwezig. De onderhouds- coördinatoren hebben een inventarisatielijst gemaakt van de werkzaamheden. Vervolgens worden de benodigde materia len en het aantal mensen dat hiervoor nodig is ingepland. De productie ligt volledig stil vanaf vrijdag 25 november a.s. om 22.00 uur tot en met zondag 27 november, 00.00 uur. In Brouwerij Zoeterwoude Nieuws gaan we je regelmatig op de hoogte houden van de trends in de exportmarkten en hoe onze (nieuwe) producten en verpakkingen daar aanslaan. Als eerste belichten we de Verenigde Staten. De redactie vroeg Jim DeTulleo van Heineken USA hoe het daar gaat en hij gaf de volgende update: "Het zijn spannende tijden op de Amerikaanse (bier)markt. De econo mische omstandigheden zijn verre van optimaal waardoor bijvoorbeeld de huizen- en benzineprijzen stijgen en er een geringer besteedbaar inkomen is. Op de biermarkt hijgt de concurrentie van wijn en gedistilleerd Heineken in de nek, geven grote binnenlandse biermerken hoge kortingen om hun aandeel te beschermen en geeft de consument steeds meer de voorkeur aan lichtere en gezondere dranken. Het aandeel light-bieren is dan ook gegroeid naar 49%. Markttrends laten zien dat het aandeel bier afneemt ten opzichte van 2004 en dat het aandeel wijn en gedistilleerd groeit. Deson danks zijn de volumes van Heineken USA ten opzichte van 2004 gestegen! Clear Plastic Label Ook met onze product- en verpakkings introducties gaat het goed op de Ame rikaanse markt. Verpakkingsinnovaties en grotere verpakkingformaten zorgen voor omzetgroei. De snelst groeiende verpakkingvormen tot nu toe zijn: Fridgepack-blikken, de 24 oz keg-blik ken, de 18 pack-flessen en Heineken 355 ml 24 Loose. Heineken-tapbier en de 7 oz-flessen vertonen eveneens groei. De Heineken 4,75 liter-draught keg is een groot succes. Het vaatje heeft nu een aandeel van meer dan 40% en is het snelst verkopende merk in het 'mini keg'-segment. De 4,75 liter-draught keg wordt in de loop van de tijd vervangen door het 5 liter-vat. De uitrol daarvan staat voor de Verenigde Staten gepland in januari 2006. nieuws 07 15 november 2005 UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND SUPPLY. Interview Geïntegreerde magazijnen door nieuw systeem Ewald Reibestein, Rayon Technicus Brouwen/Energie Heineken lees verder op pagina 2 Nederland Supply 15 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 1