Angst, onze grootste kostenpost Afscheid Ondernemingsraad Zoeterwoude PR-COMMISSIE colofon BROUWERIJ ZOETERWOUPE NIEUWS Op 1 oktober was onze collega Dirk van der Plas 25 jaar in dienst. Dit wilde hij vieren met zijn teamleden van colonne 6 en enkele genodigden. Natuurlijk mochten zijn vrouw en dochter bij deze gelegenheid niet ontbreken. Als locatie voor de bijeenkomst had Dirk gekozen voor een Argen tijns restaurant in het altijd gezellige Katwijk. Onder het genot van een lekker glas bier en een goed stuk vlees werden verschillende anekdotes over Dirk opgehaald. Natuurlijk was er ook tijd in geruimd voor een officieel moment: het uitreiken van de bekende gouden speld en de daarbij beho rende toespraak door Henk Standhardt. Hierna werd er een cadeau aan de jubilaris overhandigd namens zijn collega's van colonne 6. We kijken terug op een geslaagde avond. Dirk bedankt! Team B, colonne 6 Vrijdag 14 oktober jl. hebben we het jubileum van John da Luz gevierd. Hij was op die dag pre cies 25 jaar en één dag in dienst bij Heineken. Van die 25 jaar is hij bijna alle jaren werkzaam geweest op colonne 5, de laatste jaren als vaste kracht op het palletizer-centrum. Onder het genot van een kopje koffie en een stuk taart hebben we samen met Mesut, Huig, Ronald, Taco, Henriëtte en ondergetekende de afgelo penjaren de revue laten passeren. Een mooie periode met een hoop veranderingen! John, nogmaals van harte gefeliciteerd namens het hele team met 25 jaar Heineken. Mare Winthagen Teamleider colonne 5 ploeg E Dirk Blom (bedrijfsinstructeur EHBO bij de Arbodienst) ging op woensdag 28 september met de VUT. Zijn afscheid vierde hij die dag in de Hooiberg, waar het gezellige druk was met een mix van bedrijfshulpverleners en 'anders actieven'. Dirk neemt afscheid van (zoals hij citeerde) 'de leukste baan van Heineken'. Myriam van de Vorst (manager Arbodienst) en Fred van Leeuwen (BHV) namen met gepaste woorden afscheid van Dirk Blom. Dirk heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken en dat heeft hij een aantal jaren met grote deskundigheid gedaan. Ook begeleidde hij als EHBO-er samen met Maaike Blom (zijn vrouw) de anders actieve medewerkers bij hun uitgaansdag. Dat zal hij gewoon blijven doen. Dirk Blom is en blijft heel druk met EHBO, zo geeft hij ook in Woubrug- ge EHBO-instructie. Daarnaast is hij begeleider bij de voetbalvereni ging Zevenhoven. Hij zal zich dus in de toekomst niet gaan vervelen! Na de receptie kreeg hij een afscheidsdiner aangeboden, om samen met de Arbodienst en zijn gezin van te genieten. Ook daar werd het erg gezellig. De collega's hadden een mooi EHBO-lied van Herman Finkers gevonden en 'Dokter Holthaus' nam op mooie wijze afscheid van 'Dokter Blom'. Dirk heeft genoten van zijn laatste dag bij Heineken. Aad van der Meer RONALD LUCASSEN EN JOHN DA LUZ Ruim een halfjaar geleden verscheen er een artikel in het blad Neerslag getiteld: 'Verdrijven van angst binnen organisaties en meer plezier in het werk', met een onthutsende boodschap: het verlies vanwege niet optimaal functioneren van werknemers in Nederland wordt geschat op zo'n 10 miljard euro per jaar. Volgens de schrij ver weten veel managers niet dat hun gedrag angst en wantrouwen binnen de organisatie kan creëren. En door angst en onderling wantrou wen neemt de arbeidsproductiviteit sterk af. Is dit nieuws? Niet echt. In een krantenartikel van tien jaar terug met de kop: 'Duitse bedrijfsleven ontdekt angst als kostenfactor' staat dat de schade die het Duitse bedrijfsleven door symp tomen van angst oploopt, wordt geschat op meer dan 80 miljard mark per jaar. Hoogste tijd om eens te onderzoeken of we op onze angsten kunnen bezuinigen. Wie angstig is voelt zich in het nauw gedre ven. Alsof je geen kant meer op kunt. Je hebt bijvoorbeeld je privé-leven ingericht op je baan, maar plotseling blijkt datje die baan kunt kwijtraken. Of je werkte altijd plezierig samen met je collega's en leidinggevenden, maar door werkdruk komt daar de klad in en vertrouw je elkaar niet meer. Voor vechten ben je te zwak, vluchtwegen zijn er niet. Je krijgt het benauwd. Onderzoek wijst uit dat angst in organisaties vooral wordt veroorzaakt door anonimiteit, gebrek aan waardering, autoritair optreden van leidinggevend personeel, machtsstrijd en dub bele agenda's. Laten we nu niet meteen gaan brullen dat dit alles bij ons niet voorkomt, maar eerst eens kijken hoe de boter op ons hoofd er precies uitziet. Een voorbeeld. Er was eens, vijf jaar geleden, een studiegroep Arbeidsverhoudingen die advies uitbracht over de modernisering van het Sociaal Beleid van Heineken. Weet iemand dat nog? Naast aandacht voor communicatie en stij len van leiding geven werd er een stevige noot gekraakt over het personeelsmanagement. De studiegroep gaf het advies aan de P&O-afde- lingen om zich niet alleen als instrument van het management te laten gebruiken, maar om meer evenwicht te brengen tussen de belangen van de organisatie én die van de medewerkers. De P&O-functionaris moest een onafhanke lijke positie kunnen innemen ten opzichte van het management. De medewerker moest het gevoel hebben dat P&O-functionarissen er ook voor hém of haar zijn. En dat hij of zij er in tijden van zwaar weer terecht zou kunnen voor reddingsinstructies en zwemvesten. Verder nooit meer iets van vernomen. Hoe moeten we deze oorverdovende stilte verklaren? Is het angst? Wie heeft er een betere verklaring? In voorgaande edities hebben we jullie op de hoogte gehouden van het onderzoek rondom Inbound Logistics. Dit onderzoek laat zien dat er op veel plaatsen en in loodsen verpakkingsmateriaal ten behoeve van productie wordt opgeslagen. Dat gebeurt zowel bij de leveranciers als op de brouwerijen en daartussenin. Een idee was om deze opslag te concentreren in twee In bound Logistics warehouses bij de brouwe rijen in 's-Hertogenbosch en Zoeterwoude. Zoals eerder gemeld, zou in het laatste stuk van dit onderzoek worden bekeken of we de mogelijke verbeteringen ook daadwer kelijk kunnen uitvoeren. De praktijk blijkt namelijk nogal eens weerbarstiger te zijn dan de theorie. Na veel discussies zijn we tot de conclusie gekomen dat de voordelen slechts in beperkte mate door Heineken zijn te behalen. Wel is gebleken dat er op een aantal deelgebieden financiële voordelen te behalen zijn. Daar worden pilots voor opgezet. Een voorbeeld hiervan is dat de glasopslag bij de glasfabriek in Leerdam verplaatst wordt naar een locatie dicht bij de brouwerij in Zoeterwoude. In de loop van de tijd zal duidelijk worden welke pilots er nog meer plaatsvinden. Een tweede con- clusie is dat de logistiek rondom de brouwe rij 's-Hertogenbosch kan worden verbeterd. Op dit moment vindt er opslag plaats in veel warehouses rondom de brouwerij. Daarom is er een werkgroep opgestart om te kijken of deze infrastructuur verbeterd kan worden met een specifiek Den Bosch Logistiek Masterplan. Hierin worden zowel de inbound- als de outbound-stromen (in komende en uitgaande goederenstromen) van de betrokken brouwerij meegenomen. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat de oplos sing mee kan 'ademen' met de inzet van de brouwerij. Met andere woorden: meer hectoliters meer opslag, minder hectoliters minder opslag. Er wordt ook gekeken of andere HNS-gerelateerde opslag hierin kan worden gecentraliseerd. Denk bijvoorbeeld aan het European Demand Point dat in Rotterdam is gehuisvest. Fred Holvast Brouwerij Zoeterwoude Nieuws is een uitgave van Heineken Nederland Supply REDACTIE Piet Dijkhuizen, Hans Wesselingh, Aad van der Meer, Henk Arens, Jetse Hiemstra, John Kraan, Patrice van Es, Hafid Yazami. REDACTIEADRES BK 3.16, Z/Wou. Toestel 7074. E mail: BrouwerijZoeterwoudeNieuws @heineken.nl PRODUCTIE EN REALISATIE Limona Tekst - Leiden vM design Delft Drukkerij Groen Leiden 1 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 4