Uitbreiding anaërobe zuivering Menu Aankondiqin STAP 1 TPM BEHAALD VOOR MULTIPACKER COLONNE 5 Ondernemingsraad Zoeterwoude Bijeenkomsten OR Zoeterwoude BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS IH INFORMATIE Op vrijdag 19 september werd ploeg C geaudit voor stap 1 van TPM door Bernard Vork van de afdeling PP&C (die voor Heineken wereldwijd alle TPM-audits doet) en door Bas Ketsier van EFESO (het bureau dat Heineken bege leidt bij het invoeren van TPM). Zij hebben daarbij een score behaald van 95% en mogen door naar stap 2. Gefeliciteerd! Op 30 september kon de sticker 'stap 1' op de machine worden geplakt en dat hebben we gevierd in de teamruimte met koffie en een stuk gebak. De Multipacker op colonne 5 is de machine waarop de methodiek van TPM geschikt wordt gemaakt voor gebruik binnen Verpakken. Het is de 'modelma chine' en daar zitten nog wel eens haken en ogen aan. Daarom gaat Sandor Volwerk de rol van extra begeleider modelmachine op zich nemen. Er was al een keer geaudit, maar toen zijn we gezakt omdat onder andere de CILT-lijsten niet compleet waren. Dus hebben de leden van het AM Team Multi packer, Sandor Volwerk en Aid Messemaker, de laatste maand puntjes op de i gezet om te slagen. CUT staat voor: Cleaning, In specting, Lubrication, Tightning (schoonmaken, inspecteren, sme ren en aandraaien). CILT-lijsten zijn lijsten waarop wordt bijgehouden hoe, wanneer, met wat en hoe lang je doet over schoonmaken, inspec teren, smeren en aandraaien. Een zeer belangrijke lijst die in stap 1 zeker niet vergeten mag worden. Hieronder nog een keer de TPM-stappen in het kort: Stap 1: Intergratie van operator en machine door middel van Total Clean Out (het schoonmaken van de machine en het nalopen op gebreken), verwijderen van verstoringen en reparaties, start CILT en start continu labelen. Stap 2: Los bronnen van vervui ling op, voorkom lekkages en moeilijk bereikbare plaatsen en reduceer de tijd die nodig is voor het schoonmaken. In deze stap werken we door middel van een 'minikaizen' (proces watje door loopt om een probleem aan te pakken). Hierin nemen wij weer stappen om dit allemaal binnen een bepaalde tijd op te lossen. Verder moet de operator op de hoogte zijn van het gehele TPM- bord en daar dan ook uitleg over geven. Wat vooral moeilijk is zijn de Engelse afkortingen. Het is een hele klus om het allemaal voor elkaar te krijgen. Hafid Yazami Teamlid AM Team Multipacker Naar aanleiding van diverse advies- en instemmingsaanvragen, kwam de OR Zoeterwoude op 10 en 17 oktober bijeen. Hieronder een impressie door Henk Kranenburg. Het is maandagmorgen 10 oktober 07.00 uur als de OR zich verzamelt in de Eendenkooi te Zoeterwoude. De laatste jaren heeft de OR Zoeterwoude in het laatste kwartaal veel advies- en instem mingsaanvragen van de bedrijfsleiding ontvangen. Dit keer betreft het de volgende aanvragen: adviesaanvraag Brouwen, instemmingsaanvraag roos ter Filtratie, adviesaanvraag integratie MEV/DCS, adviesaanvraag grofstruc- tuur Verpakken en de instemmings aanvraag wijziging roosterstructuur colonne 2/3/7. Normaal gesproken behandelt de OR een aanvraag gezamenlijk, maar in bijzondere gevallen worden er werk groepen gestart. Deze keer zijn het vier aanvragen. Het verzoek aan de OR is om ze spoedig af te handelen. Onder de bezielende leiding van Marcel van Spaandonck en René Kroon wordt de ochtend geopend en wordt de werk wijze en indeling van de werkgroepen bekend gemaakt. Ik ben samen met Henk van Polanen en Stefan Schoemaker ingedeeld bij de werkgroep adviesaan vraag MEV (Magazijn Eenmalige Ver pakkingen). De opdracht is om te kijken wat de mogelijke gevolgen zijn voor het personeel en bedrijf. We gaan in groepjes uit elkaar om het onderling te bespreken. Na een uur komen de groep jes weer samen om verslag te doen van de bevindingen. Vervolgens worden de vragen, die verstuurd worden naar de bedrijfsleiding, centraal doorgenomen. Het is maandag 17 oktober. Deze dag ben ik samen met Piet Hagenaars, Henk Kroon en Marcel van Spaandonck ingedeeld bij de adviesaanvraag Brou wen. Ook nu gaan we uit elkaar om in klein gezelschap het voorbereidende werk te doen. Daarna doen we weder om verslag aan de overige leden van de OR en nemen we de vragen gezamenlijk door. Mijn ervaring leert dat het werken in groepen heel goed bevalt. Paul Ader, werkzaam als brouwoperator, is op 1 november aanstaande 25 jaar in dienst. Ter gelegenheid hiervan zal een receptie worden gehouden op 10 november 2005 in Ontvangs tgebouw de Hooiberg. De aanvang is 15.30 uur. Woensdag 12 oktober 2005 ging dan eindelijk de eerste paal de grond in voor de bouw van een nieuwe anaërobe zuivering op onze afvalwaterzuiveringsinstalla tie (AWZI). Eindelijk, omdat na de projectgoedkeuring eind 2003, wij nog een bouw- en milieuvergun ningtraject van ongeveer ander halfjaar moesten doorlopen. Aanleiding voor dit (milieu)- project is de stankoverlast die Heineken tijdens pieklozingen produceert met het grotendeels aërobe zuiveringsprincipe via de bestaande open carrousels. Vooral op de Rijneke winkelbou levard wordt regelmatig overlast ondervonden. Een groot deel van het geproduceerde afvalwater loopt al over een anaërobe zui vering, maar bij grotere lozings- hoeveelheden moet een groot deel ook direct naar de aërobe zuivering worden gestuurd. Met anaërobe zuivering (zuivering zonder luchttoevoer) is stank overlast veel beter te beheersen ofte onderdrukken dan bij de aërobe zuivering (zuivering met luchttoevoer). Door uitbreiding van de anaërobe zuivering gaat straks al het afvalwater eerst daarover en wordt daar voor ongeveer 80% voorgezuiverd. Daarna gaat het naar de aërobe zuivering, die met minimale verspreiding van ongewenste luchtjes de verdere nazuivering verzorgt. Voordeel bij anaërobe zuivering is ook dat hierbij biogas kan worden afgevangen, dat weer hergebruikt wordt bij opwekking van elektriciteit met behulp van een biogasmotor. Medio mei 2006 zal de nieuwe uitbreiding van de anaërobe zuivering in gebruik worden genomen. Jaap van der Steen Henk Kranenburg Dinsdag 1 november Kipkarbonade, spinazie a la crème, gebakken aardappelen Woensdag 2 november Mihun Goreng, satésaus, Tumes broccoli Donderdag 3 november Cajun-spies zigeunersaus, witte rijst, Mexicaanse groente Vijdag 4 november Gepanneerde scholfilet, chickenburgersaus, gekookte aardappelen, Parijse wortelen Zaterdag 5 november Gefrituurde mosselen, tartaarsaus, Pommes duchesse, gemengde sla Zondag 6 november Schouderkarbonade, vleesjus, gekookte aardappelen, sperciebonen paprika Maandag 7 november Zeeuwse rijsttafel Dinsdag 8 november Macaroni, geraspte kaas, Italiaanse salade Woensdag 9 november Nasi Goreng Special, kipsaté pindasaus, gebakken ei, kroepoek, atjar, seroendeng, uitjes Donderdag 10 november Gehakt cordon-bleu, aardappelkroket, Griekse salade Vijdag 11 november Visschnitzel citroen, pommes frites, remouladesaus, Tampa salade Zaterdag 12 november Kippenbout, Amaizeing frites, Mexico groenten Zondag 13 november Vlaamse stoofschotel, pommes duchesse, Hollandse snijbonen Maandag 14 november Spareribs, knoflooksaus, appelmoes pommes frites Wijzigingen voorbehouden. 1 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 3