door kijk PILOT 'BROUWEN VOOR NIET-BROUWERS' [T| BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS Mooie DVD, maar wat betekent het voor Zoeterwoude? Hein van Dort 'Brouwen voor niet-brouwers' is een twee daagse training waarin niet-brouwers het pro ces van gerst tot verpakt product doorlopen. Tussen de eerste en tweede dag zit tien dagen; in deze periode vindt de vergisting plaats. Aan de pilot namen medewerkers van Nieuwbouw en het Bouwbureau deel. Als locatie werd de 1 hectoliter-brouwerij van de Proefbrouwerij naast het kelderdienstgebouw op het produc tieterrein gekozen. De deelnemers worden onder begeleiding van medewerkers uit de Proefbrouwerij zoveel mogelijk zelf ingezet bij de verschillende processtappen. V Het lesprogramma bestaat uit de volgende stappen: Dag 1 Vermouten van de gerst (alleen in theorie) Receptkeuze; er kan worden gekozen uit het maken van Light, pils of bokbier. De pilotgroep ging voor bokbier Afwegen van ingrediënten Malen van mout Klaren van beslag Koken en whirlen van wort Koelen en aanstellen (met gist) van de wort Procescontrole; monstername en analyse Dag 2 Uitvergisten, wort filtreren en stabiliseren Standaardiseren van het heldere bier Procescontrole; monstername en analyse Afvullen en pasteuriseren van het bier Flesje voorzien van zelf ontworpen etiket (zie foto) Smaaktest; herkennen van specifieke biercomponenten Het geheel wordt afgesloten met een toets. Uit de evaluatie bleek dat het niveau van de lesstof, vooral van het biochemische deel, te hoog was. Daarnaast wilden de deelnemers nog meer zelf doen. Op deze punten worden aanpassingen doorgevoerd. De coördinatie van deze training is in handen van ondergetekende, dus behoor je tot de doelgroep en wil je de training volgen, meld je dan bij mij aan. Jetse Hiemstra Opleidingen Niet languit op de bank Werkgevers hechten veel waarde aan gezonde en fitte medewerkers en kiezen daarbij voor een actieve benadering. Bin nen Heineken betekent dit dat de bedrijfs arts ook doorverwijst en dat er is gekozen voor een 'in huis' fysiotherapeut. Dat heeft veel voordelen: het is dichtbij en daardoor laagdrempelig en medewerkers worden behandeld volgens eenzelfde behandel methode. Spomed is uitgekozen omdat ze een behandelmethode voorstaat die past in het principe belasting/belastbaarheid, wat zoveel betekent als: wat krijg je als mens gemiddeld te verduren en in hoeverre kun je dat aan. Tijdens een consult bespreken de fysiotherapeuten van Spomed niet alleen je werkomstandigheden, maar komen ook je privé-omstandigheden en je karakter (hoe ga je om met de eisen die door jezelf en de omgeving aan je worden gesteld) aan de orde. Last van je nek kun je krijgen door een slecht ingerichte werkplek, maar ook door stressvolle situaties thuis of omdat je (figuurlijk) alle problemen op het werk op je nek neemt. Zo bestrijden de fysiotherapeu ten niet alleen de symptomen, maar gaan ze op zoek naar de daadwerkelijke oorzaak. Hun behandeling is gericht op het actief herstellen van spieren en gewrichten door beweging. Geen 'lekkere' massage dus, maar oefenen en trainen. Als je vanwege een bles sure rustig aan moet doen, kun je natuurlijk languit op de bank gaan liggen. Dat is niet goed. Je kunt beter langzaamaan weer gaan bewegen en de betreffende spier sterker maken. Actief blijven en niet inactief worden als je een blessure hebt, dat is de overtuiging van de Arbodienst en van Spomed. Samenwerkingsverband Heineken en Spomed werken samen met drie speciaal ingerichte praktijken in de regio. Die centra werken volgens dezelfde behandelmethode, hebben de beschikking over revalidatieapparatuur en er werken therapeuten die gespecialiseerd zijn in spe cifieke klachten. Medewerkers kunnen daar snel terecht en worden op een kwalitatief goede manier begeleid. Als je als medewer ker de voorkeur hebt om naar de huisarts te gaan in plaats van naar de bedrijfsarts, is dat natuurlijk ook mogelijk. In dat geval kun je je ook door laten verwijzen naar de hiernaast genoemde centra. Dan weetje zeker datje bij de juiste fysiotherapeut komt. Geef wel aan datje een Heineken-medewerker bent! Wil je een afspraak met de fysiotherapeut ma ken? Bel dan op maandag- en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 13.30 uur met toestel 8850, of overleg met de bedrijfsarts Peter Holthaus, toestel 8950. Namen en adressen praktijken: Fysiotherapie Sweelinckplein Contactpersoon: Dirk-Jan de Jong Sweelinckplein 45-46 2517 GP Den Haag 070 - 345 11 09 SPOMED Contactpersoon: Joris Buijtendijk Dalkruidbaan 21 2908 KC Capelle a/d IJssel 010 -458 22 63 Sportgezondheidscentrum Visser Contactpersoon: Peter Visser Van Vollenhovekade 20A 2313 GG Leiden 071 512 31 11 Mare Doornweerd (rayonmanager MEV): "Een absoluut voordeel, die 'driehoek' tussen Arbodienst, Spomed en de orthope disch chirurg. De grootste voordelen voor mij zijn het gemak, de snelle doorloop en goede afhandeling geweest. Toen Peter Holthaus mij wees op de snellere route zonder tussenkomst van de huisarts, was er voor mij geen reden om dat niet te doen. Goede keus zo bleek voor mij. Ik ben snel geholpen, heb vervolgens bij Spomed in Capelle een zeer goede begeleiding ge had bij het op kracht brengen van de knie en ik kon relatief snel weer aan het werk. Ik hoop niet dat het nog een keer nodig is, maar ik zou het hulptraject volgende keer niet anders doen." Martin van Gelderen (operator Verpakken): "Na een aantal weken met mijn arm in een mitella te heb ben gelopen, werd Ik door het ziekenhuis doorverwezen naar een fysiotherapeut. Alle fysiotherapeuten die ik benaderde hadden een wachtlijst van een paar weken. Peter Holthaus heeft mij toen in contact gebracht met Arjen Frudiger. Hij vertelde mij dat fysiotherapie alleen niet genoeg was om de volledige functie en belastbaar heid van mijn schouder terug te krijgen. Ik werd door verwezen naar sportgezondheidscentrum Peter Visser, waar ik direct terecht kon. Na een aantal behandelingen fysiotherapie, begonnen we in de sportzaal met het versterken van de spieren, banden en het kapsel rond de schouder. Via een directe rapportage had de bedrijfsarts een duidelijk beeld van mijn beperkingen voor wat betreft mijn werkzaamheden op de lijn. Ze hebben me overtuigd van het nut om je lichaam, net als een machine, goed te onderhouden. Ik ben inmiddels lid geworden van een sportschool." De afgelopen weken is de DVD van Dhr. Van Boxmeer op diverse plaatsen in de brouwerij afgespeeld. Binnenkort ontvangt iedereen de DVD thuis met een begeleidend schrijven van Wiggert Deelen, de opvolger van Marc Gross. Graag wil ik hier aangeven wat de in houd van de DVD nu concreet betekent voor Zoeterwoude. Dat kan niet in één column, vandaar ik er regelmatig op te rug zal komen. Van de vier genoemde hoofdpunten ('toplijn groei versnellen', 'efficiency vergroten', 'implementatie versnellen' en 'selectief omgaan met kansen') zal ik me vooral concentreren op 'efficiency vergroten' en 'imple mentatie versnellen'. Deze zijn namelijk voor ons het meest relevant. Dit voorbeeld gaat over 'implementatie versnellen'. Meermalen heb ik mensen een compliment gemaakt met de snel heid waarmee we in staat bleken om alle SUNSHINE- etiketteermachines te bestellen, in te bouwen en in bedrijf te nemen. Hetzelfde geldt voor de BeerTender-lijn. De complimenten zijn welgemeend. We hebben bewezen dat we snel en accuraat grote NPI's aankunnen. Helaas kan ik ook voor beelden geven van investeringen waar we maanden, soms zelfs jaren over hebben gediscussieerd. Nog steeds vervolg van pagina 1 verzinnen we met zijn allen meer inves teringen dan we uit kunnen of willen voeren. Daarnaast zijn we niet altijd in staat een investering snel af te ronden. We hebben echter met SUNSHINE be wezen dat we het wel kunnen, we doen het alleen nog niet elke keer! ledereen kent in zijn eigen werkom geving wel dingen die sneller kunnen en moeten. Soms hebben we hulp van anderen nodig, heel vaak zijn het ook dingen die we zelf kunnen aanpakken. Met TPM (door labels te schrijven, te helpen oplossen en de gericht ver beterteams), maar ook met de pilot ideeënbus op colonne 6, hebben we een begin gemaakt om zelf sneller dingen te realiseren. Het is aan ons allemaal om hiermee verder te gaan. Dat is nodig om de onbetwiste nummer 1 brouwerij op het gebied van kwaliteit, kosten en leverbetrouwbaarheid te worden. In een volgende column besteed ik aandacht aan 'efficiency vergroten'. 1 NOVEMBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 2