Nieuw landelijk schoonmaakplan Jubileum Jubileum BEDRIJFSLEIDING LEERT ACTIEF VERKOPEN EN BIER TAPPEN FRANS LOEBER HASSAN ATAY PEPIJN HOEKSTRA colofon m BROUWERIJ ZOETEBWOUDE NIEUWS Uit oogpunt van kostenbesparing is een landelijk gestandaardiseerd schoonmaakbeleid opgesteld voor alle vestigingen van Heineken in Nederland. Hieruit is een nieuw landelijk schoonmaakplan voortgekomen. Het gaat hierbij om ruimtes zoals kantoren, toiletten, kleedruimtes en gangen. Schoonmaakbedrijf ISS is deze werkzaamheden per 1 september 2005 volgens dit nieuwe plan gaan uitvoeren. Alle ruimtes zijn geïnventari seerd en ingedeeld naar de mate van vervuiling en bezetting. De frequentie van de uitvoering van schoonmaak in de ruimtes is aangepast aan die indeling. Dit betekent onder andere concreet: Kantoorruimtes met een parttime bezetting van één medewerker worden 2x per week schoongemaakt. Kantoorruimtes met een standaardbezetting (één medewerker, 40 uur per week) worden 5x per 2 weken schoonge maakt. Kantoorruimtes met een hoge bezetting (meerdere medewerkers of 24-uurs bezetting) worden 5x per week schoongemaakt. Afvalbakken worden dagelijks geleegd. Toiletten, douches en kleedruimtes worden minimaal lx en maximaal 2x per dag schoon gemaakt. Gangen, trappenhuizen en dergelijke, worden gemiddeld 3x per week schoongemaakt. De kwaliteit van de schoonmaak zal landelijk nauwkeurig worden gecontroleerd. Jouw mening speelt daarbij een essentiële rol. Meld daarom je opmerkingen, klachten, vragen en wensen bij het Servicepunt op toestel 8004, of via mail: service- punt@heineken.nl. Je krijgt uiteraard bericht terug over de genomen acties. Wat is er gebeurd? De bedrijfsleiding volgde op 26 september in Houten een Masterclass die Heineken Brouwerijen normaal gesproken organiseert voor klanten. De Masterclass was opgebouwd uit twee delen: een biertapinstructie en een workshop Actief Verkopen. Hebben ze er iets van opgestoken? Van actief verkopen werd duidelijk dat het goed kan zijn voor de omzet, maar ook dat mensen in het alge meen niet gewend zijn om een actief verkoopgesprek te voeren. Sterker nog: eerder het gevoel hebben opdringerig te zijn. Ze hebben geleerd hoe je het op een zodanige manier kunt aanpakken datje een betere omzet krijgt en tegelijkertijd een goed gastheer bent. Verder leerden ze hoe je een perfect glas bier kunt tap pen en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. In een notendop: hoe laatje ons product het beste tot zijn recht komen en hoe breng je het tegen de beste service op de beste manier aan de man. Waar is dat goed voor? Het was met name goed om een kijkje in de keuken van onze klanten te nemen. De Supply Chain stopt niet bij de sales afdeling en het is niet voldoende om alleen een per fect product te maken en te verkopen. Het moet ook goed aan de consument worden gepresenteerd: op de juiste temperatuur, goed getapt en met een goede bediening. Het gaat tenslotte om ons merk en onze toekomst. Heine ken helpt de klant daarbij een handje. Wat hebben wij er bij HNS aan? Iedereen weet wel voorbeelden te bedenken van situaties waarin je geïrriteerd raakte door de manier waarop je biertje werd geserveerd (bier te warm, vieze glazen, et cetera). Het bewijst nog maar eens dat er nog veel werk te verrichten is door Heineken Brouwerijen. Het is voor medewerkers van HNS belangrijk en goed om te weten dat deze inspanningen aan de 'klantkant' worden geleverd. Ze zijn van groot belang om het product dat wij met zoveel zorg maken ook in de allerlaatste stap naar de consument de aandacht te geven die het verdient. Op 1 september hebben we op de afdeling even stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van Frans Loeber. Frans is in 1980 in dienst gekomen als groepsleider Energie en Storingsdienst en via chef Planning en Werkvoorbereiding (1991) uiteindelijk sinds 1995 actief als maintenance engineer WTB bij de Tech nische Dienst. Frans, van harte gefeliciteerd met je jubileum en nog vele nieuwe mooie uitdagingen de komende jaren! Je collega's van de Technische Dienst Op 19 september kreeg Hassan Atay na ruim 25 jaar Heineken eindelijk zijn speldje. Samen met goede collega Izzet Kula werd genoten van gebak, bonbons en een lekker bakkie. Sinds 2002 werkt Hassan bij de Pla- tenwasserij, maar hij heeft ook een jarenlan ge ervaring bij Verpakken. Alleen colonne 6 en 7 komen volgens mij niet voor op zijn CV. Colonne 1, 2, de fust, colonne 4 en 5; Hassan heeft er de afgelopen 25 jaar gewerkt. Hassan, hartstikke bedankt voor je inzet de afgelopen jaren! Mare Doornweerd Rayonmanager MEV 1 oktober was Pepijn Hoekstra, werkzaam bij DCS Export ploeg C, 12,5 jaar in dienst van Heineken. Uiteraard kon dit niet onge merkt voorbij gaan. Tijdens een lekker bakkie koffie met de hele ploeg, werd de zilveren Heineken-ster en de envelop om lekker te 'PUMmen' overhandigd door zijn teamleider Jan van Kuijk. Pepijn nogmaals van harte gefeliciteerd namens heel ploeg Cl Brouwerij Zoeterwoude Nieuws is een uitgave van Heineken Nederland Supply REDACTIE Piet Dijkhuizen, Hans Wesselingh, Aad van der Meer, Henk Arens, Jetse Hiemstra, John Kraan, Patrice van Es. REDACTIEADRES BK 3.16, Z/Wou. Toestel 7074. Email: BrouwerijZoeterwoudeNieuws @heineken.nl PRODUCTIE EN REALISATIE Limona Tekst Leiden vM-design - Delft Drukkerij Groen Leiden 18 OKTOBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 4