Pieler Pils voor Ab Kortland Menu Energie hoog op de agenda Besparing van 51% gerealiseerd op proceslucht |T| BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS Ondanks bijna zomerse tempera turen, kun je aan de natuur toch zien dat de herfst en winter in aantocht zijn. Deze periode wordt altijd gebruikt om voor volgend jaar van alles in te kopen. Samen met onze inkopers proberen we overal de beste prijs (kosten/kwa liteit) te krijgen. Bij DCS wordt over transport en in het bijzonder over zeetransport gesproken. Ook hier worden we met de hoge prijs van energie geconfronteerd. De onderhandelingen verlopen voor Heineken bepaald niet soepel, de importen uit China groeien nog steeds gigantisch, de schepen zit ten vol en de prijs van bunkerolie in Rotterdam is gestegen van S 155,00 per ton naar 270,00 per ton. Kortom, een enorme uitda ging om de prijsstijgingen binnen de perken te houden. De verhoogde olieprijzen werken uiteraard ook door in het weg transport, kijk zelf maar watje bij de pomp moeten betalen. Gelukkig hebben we als DCS niet stilgeze ten en worden de containers uit 's-Hertogenbosch al sinds jaar en dag per binnenvaartschip ver voerd. Voor Zoeterwoude duurt dit nog even, maar in 2008 moet het voor deze brouwerij ook zover zijn dat de containers over het water worden vervoerd. Een ander initiatief in Zoeterwoude betreft het mout. Ook hiervoor wordt gekeken naar alternatief transport. Energie(besparing) staat weer hoog op de agenda! Fred Holvast Ab Kortland kwam als 14-jarig broekie in dienst bij Heineken in Rotterdam. Op 1 oktober 1974 werd Ab overgeplaatst naar Zoeterwoude, waar hij verschil lende functies vervulde binnen DCS. Op 1 oktober 2003 is Ab binnen de afdeling Brouwen de club van industriële schoon makers komen versterken, waar hij voornamelijk heftruckwerk doet. Naast zijn heftruckwerk heeft Ab als aandachts gebied de malerij, waar hij naar alle tevredenheid de boel schoon en stofvrij probeert te houden (lukt niet altijd). Zijn grote mate van oplettendheid en zijn humor worden zeer gewaardeerd. Het beeldje werd uitgereikt door Erwin Rosens, sub unitmanager Brouwen. Ab nogmaals gefeliciteerd! Hans van Eijkteamleider Dinsdag Woensdag Donderdag Vijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vijdag Zaterdag Zondag Maandag 18 oktober 19 oktober 20 oktober 21 oktober 22 oktober 23 oktober 24 oktober 25 oktober 26 oktober 27 oktober 28 oktober 29 oktober 30 oktober 31 oktober Kip Stroganoff, fusili tricolore, Carribean salade Nasi Goreng, ajam pedis, atjar, kroepoek, ei Stamppot andijvie, runderbalgehakt, spekjes jus Lekkerbekje citroen, gebakken kriel, rauwkost, remouladesaus/dillesaus Runderbiefstuk, vlaamse friet, appelmoes, frietsaus Tartaartje met gebakken ui, gebakken aardappelen, groentemix Ribkarbonade, bloemkool kaassaus, gekookte aardappelen, jus Spaghetti Bolognaise, Bologna salade, geraspte kaas Babi Pangang Special, sambal goreng boontjes, witte rijst, atjar kroepoek Satéschotel, Steak house friet, atjar gemengde salade Gebakken zalm witte wijnsaus, spinazie gratiné, gebakken aardappelen Cajun-spies, groentemelange, pommes frites, mayo of pindasaus Loempia cum laude, gebakken rijst, pindasaus atjar kroepoek Boeuff Bourguigon, aardappelkrokketten, wortel doperwten In Zoeterwoude gebruiken we jaarlijks zeven miljoen m3 perslucht. Het opwekken daarvan gebeurt centraal binnen de afdeling Energie met vier compressoren. Het comprimeren van dergelijke hoeveelheden lucht is kostbaar. Binnen de afdeling Energie zijn er diverse acties gestart om perslucht te besparen en de opwek ervan te optimaliseren. Optimaliseren van luchtcompressie Eén van de compressoren is uitgerust met een variabele aandrijving waardoor kleine schommelingen in het lucht- verbruik worden opgevangen zonder compressoren aan en uit te schakelen. Opsporen van lekkages Veel van deze proceslucht raken we kwijt door lekkages. Denk hierbij aan slangbreuk, stuurventielen, pakkingen et cetera. In het brouwhuis deden we een pilot met de firma LeekSeek, die apparatuur bezit om de kleinste lekkages op te sporen. Je denkt misschien dat die kleine gaatjes niet interes sant zijn. Nou, zeker! Je moet erbij stilstaan dat hier 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, proceslucht verloren gaat. Eind vorig jaar zijn we met de eerste metingen in het brouwhuis gestart. Alle lekkages werden in kaart gebracht, gelabeld en ze kregen een prioriteit. Duidelijk werd dat de grotere lekkages als eerste moeten worden opgelost. De reparaties (85 stuks) zijn als het proces het toeliet door de storingsmon teurs uitgevoerd. Halverwege de zomer is een tweede meting uitgevoerd om het effect van besparing te kunnen meten: Verbruik bij de eerste meting: 3,25 m3 per minuut, bij de tweede meting: 1,58 m3 per minuut Kosten (aan lekkages) bij de eerste meting bedroegen 34.127,00, bij de tweede meting 16.680,00 Een uitstekende prestatie met een besparing van 51% 17.447,00. Uiteraard stopt het hier niet. Ook binnen andere afdelingen is nog voldoende verlies te reduceren en te besparen. Verder onderzoe ken we binnen Energie of het mogelijk is de luchtdruk te verlagen. Als dit mogelijk blijkt, zal ook hier een behoorlijke besparing uit voortvloeien. Ewald Reibestein RT Brouwen en Energie Zoals al verteld in de vorige Brouwerij Zoeterwou de Nieuws, zijn de processen in de brouwerijen bestudeerd om de invoering van SAP mogelijk te maken. Het implementeren van één SAP R/3-sy- steem voor twee brouwerijen heeft uiteraard ook gevolgen voor de inkoopprocessen die, net als de PM-processen, voor beide brouwerijen worden opgezet. Daardoor heeft de implementatie van SAP begin 2006 ook een aantal directe gevolgen voor collega's van aangrenzende afdelingen. Twee processen die zichtbaar zullen veranderen zijn bijvoorbeeld de aanvraag tot bestellen (ATB) en het herorderen (opnieuw bestellen) van maga zijnartikelen. Het opstellen van de aanvraag kan straks door de gebruiker of bestelcoördinator direct in SAP worden gedaan. Hierdoor behoort na de invoering van SAP het overtypen van een geschreven aanvraag tot inkoop (ATI) tot het ver leden. Dat scheelt fouten door onduidelijkheden én dubbel werk, waardoor er meer tijd beschik baar komt voor kernactiviteiten, zowel voor de gebruiker als voor Bedrijfsinkoop. Daarnaast kan de gebruiker een overzicht van de openstaande aanvragen of orders inzien, waardoor er meer duidelijkheid ontstaat over de levertijden. Omdat steeds meer en complexere (prijs)afspraken met leveranciers over goederen en diensten in SAP vastliggen, kunnen goedge keurde bestellingen veel sneller worden ver werkt. Bij het proces 'herorderen van magazijnartike- len' zal Bedrijfsinkoop een ondersteunende rol spelen. Allereerst zorgen we voor de juiste prijs en levertijd van de artikelen. De minimale voor raad en de bestelhoeveelheid van een artikel wordt door het magazijn in samenspraak met de gebruiker(s) bepaald. Het maken van de bestel lingen gebeurt door de magazijnmedewerkers zelf. Bij leveranciers die niet 'On Time In Full' leveren, zal Inkoop dit probleem samen met het magazijn oplossen. Uiteraard blijven (grote) prijsverschillen een zaak voor Inkoop. In Den Bosch werkt het magazijn al grotendeels op deze manier, in Zoeterwoude wordt de werkwijze momenteel geïmplementeerd. Door deze veran dering in twee stappen te wijzigen hebben we straks een betere focus bij de start van SAP. Otto Peters, Bedrijfsinkoop Wijzigingen voorbehouden. 18 OKTOBER 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 2