brouwerij Zoeterwoude B Project Future: B Jubilea Loeber Oefenruimte feestelijk geopend PROJECT 'CBO INTEGRATION' HNS CHAIN LIVE; Parel in de kroon van Opleiden: Reden voor gebak nieuwsbrief voor medewerkers van Heineken Nederland Supply editie Zoeterwoude 18 oktober 2005 2 Pieter Pils voor Ab Kortland Energie hoog op de agenda Implementatie SAP R/3 3 Interview Ronald Lucassen De switch van Sandor Volwerk Geef de leiding een hand 4 Inde markt Nieuw landelijk schoonmaakplan Jubilea Loeber, Atay en Hoekstra Atay en Hoekstra Vanaf maandag 3 oktober jl. vinden alle logistieke taken rondom orderbehandeling voor exportmarkten plaats op één centrale locatie bij HNS in Zoeterwoude. We praten dan over orderontvangst en het 'vertalen' van deze orders naar containerladingen en het reserveren van ruimte op de schepen. Het volgen, wijzigen en afsluiten van orders en het verzorgen van allerhande documen tatie vindt binnen ditzelfde team plaats. Sinds jaar en dag deed het Central Back Office (CBO, voorheen onder Heineken Exportgroep) een groot gedeelte van deze taken zelf in Amsterdam. Voor Noord-Amerika en overige replenishmentmarkten waren deze taken al onder STAR Chain overgenomen door het Or der Management Team (OMT) in Zoeterwoude. Om alle logistieke activiteiten door het OMT uit te laten voeren wordt het team, naast de samenvoeging, versterkt met drie logistieke coördinatoren en drie documentalisten van het CBO. Vier van onze nieuwe medewerkers zijn te zien op de foto. Naast Sharita verwelko men we in week 40 en 41 ook documentalisten Corrie de Vries-Lowes en Pascale van Doorn in het team. Samen voeren ze het gehele pak ket van activiteiten uit, waarbij op den duur de markten, verdeeld over een aantal regio's, door vaste teams worden behandeld. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken, in het bijzonder de projectteamleden die hard heb ben gewerkt aan het uitwerken en beschrij ven van de aangepaste werkwijze. Maar ook de niet-projectteamleden die het werk heb ben overgenomen, zodat het mogelijk was de mensen vrij te maken voor het project. Ondanks dat de verhuizing van Amsterdam naar Zoeterwoude niet door iedereen als positief wordt ervaren, wil ik de teamleden en de teamleiders heel veel plezier en succes toewensen met de huidige werkwijze en de groei naar toekomstige ontwikkelingen. Op 28 september jl., om klokslag twaalf uur opende de kersverse manager Verpakken, Ronald Lucas sen de oefenruimte Kwaliteit. Met een forse haal van de schaar gingen de linten ter ziele. Hiermee werd de oefenruimte een feit. De historie van deze ruimte is lang. Voor de opleidingen, zowel die van de werkplekken als die van kwaliteit in 01>02, was een dringende behoefte aan een eigen ruimte. Binnen de bestaande laboratoria was hiervoor geen ruimte, maar ook niet de nodige rust om te kunnen oefenen. En als je het over oefenen hebt, praatje onmiddellijk over een beschikbare trainer hiervoor. Daarbij komt nog dat TPM straks ook van ons vereist dat we effectieve oefenruimtes inrichten om zaken aan te leren. Maar natuur lijk ook om te toetsen dat het daad werkelijk geleerd is. De toenmalige manager Verpakken, Ed van Willigen, was gevoelig voor onze argumenten en stelde een groot budget beschik baar voor de ruimte, de trainer en de benodigde apparatuur. Samen met Wiepkje Colijn is de ruimte ingericht en de apparatuur geïnstalleerd. In de afgelopen weken zijn weer twee modules Kwaliteit gestart en tijdens de opbouw hadden de medewerkers al profijt van deze ruimte. De ruimte gaat zeker bijdragen aan de kwaliteit van de opleidingen en daarmee aan de kwaliteit van onze producten! Henk Arens Heineken Nederland Supply Nicole van Lipzig, Projectleider Logistiek DCS nieuws UITGAVE VAN HEINEKEN NEDERLAND SUPPLY. ötrtiftoaat Implementatie SAP R/3 18 OKTOBER 2005 TON WITTE, RONALD LUCASSEN, HANS VOERMANS, WIEPKJE COLIJN EN MARLIES WIJCKERHELD BISDOM

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 1