Jubileum i JOS BOUWMEESTER EZEQUEIL SUVA TACO ZANTINGE Ondernemingsraad Zoeterwoude PR-COMMISSIE Waarom mijn naam niet onder dit stukje staat Project FUTURE: colofon m BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS MRO EN TIS VERVANGEN DOOR SAP R/3 Op 1 juni jl. was het voor Jos Bouwmeester alweer 25 jaar geleden dat hij bij Heineken in dienst trad. Om het bier enigszins de tijd te geven op de ge wenste temperatuur te komen, hebben we besloten de viering van dit heuglijke feit pas op 10 juni te laten plaatsvinden. Na een toespraak, waarin kort werd in gegaan op een aantal voorvallen en ups en downs uit het verleden, kreeg Jos de 'versierselen' opgespeld en werden de bloemen en de envelop aan hem over handigd. Helaas kwam Jos in zijn dankwoord niet los met anekdotes uit zijn 25-jarige Heineken-historie. Dat ze er wel degelijk zijn, bleek wel tijdens het druk bezochte bieruurtje met hapjes. Op 27 juni heeft Jos zijn collega's van ploeg A van DCS Binnenland mee uit eten genomen. Zowel de receptie als het bezoek aan restaurant De Zilveren Wok was erg gezellig. Jos, bedankt voor je inspanningen in de afgelopen 25 jaar en succes in de komende jaren. Ale Hulzebos DCS Binnenland Afgelopen 1 juli was Ezequeil Silva van de afdeling GIS 25 jaar werkzaam bij de brouwerij Zoeterwoude. Hij begon in 1980 op colonne 1 als bedieningsman, waarna hij nog wat jaartjes op colonne 2 heeft gewerkt. Na ongeveer tien jaar is hij bij de Groep Industriële Schoonmaak in het schoonmakervak getreden. Hij is nu vooral te zien op de schrob/zuigmachine. Verder verzorgt hij de schoonmaakartikelen voor de groep en houdt hij de verschillende schoonmaakinstallaties bij. Wij hebben het jubileum met gebak en koffie gevierd met de hele groep en de teamleider in de team ruimte van de Technische Dienst. Hier kreeg hij uit handen van ondergetekende de envelop met inhoud overhandigd. Aan het eind zijn wij met z'n allen naar buiten gegaan waar Augusta Soares de jubilaris, zittend op de schrobmachine, zijn gouden speld opspelde. Sjaak Batelaan Op 1 augustus was Taco Zantinge 25 jaar in dienst bij Heineken. Samen met zijn collega's was hij bij Hein van Dort uitgenodigd om zijn speldje in ont vangst te nemen. Voordat Taco was afgestudeerd kon hij al kiezen uit verschillende banen. Hij heeft uiteindelijk voor Heineken gekozen, omdat kwaliteit hier hoog in het vaandel staat en hij het idee had dat zaken hier gestructureerd werden aangepakt. Tot op de dag van vandaag heeft hij geen spijt van zijn keuze. Het overgrote deel van zijn loopbaan heeft Taco in Zoeterwoude doorgebracht, eerst binnen Brouwen en daarna binnen Verpakken. Hij heeft verschillende functies gehad, van wachtchef Brouwen tot ISO-coördinator en van POE-er tot ray onmanager Verpakken. Een rode lijn hierin is zijn betrokkenheid bij de operatie. Taco, hartelijk dank voor al je inzet in de afgelopen 25 jaar en veel succes in de komende jaren. Hein van Dort Een tijdje terug was ik aanwezig bij een debatwedstrijd. Iemand verdedigde de stel ling dat Nederlanders niet kunnen debat teren. Ons volk zou nog steeds bestaan uit kruideniers en dominees. En die kunnen niet goed luisteren. Kruideniers niet, omdat die in alle afwijkende meningen een gevaar zien voor de eigen handel. Dominees niet, omdat ze menen dat andere meningen simpelweg niet waar kunnen zijn. Vanwege allerlei materiële of spirituele belangen schiet de Nederlander snel in een kramp en zoekt de aanval of de verdediging. Erg ongenuanceerd natuurlijk. Toch zie ik wel een verschil tussen de debatten in de Tweede Kamer en die in het Britse Lagerhuis. Wie voor het eerst dat Lagerhuis bezig ziet, verwacht dat de opponenten elkaar buiten met knokploegen staan op te wachten. Maar nee hoor, ze heffen samen gezellig een pint in de pub. Vergelijk die Britse houding ook eens met de verkrampte manier waarop onze zittende 'paarse' politici reageerden op de vrolijk in het rond kwetterende Fortuyn... Of zoek het dichter bij huis. Hoe gaan we bij Heineken met andere meningen om? Mag ik een voorbeeld geven? De ondernemings raad signaleert sinds jaar en dag allerlei meningen. De PR-commissie is zo vriende lijk om daar af en toe een meninkje uit te pikken en die door mij te laten verwoorden. Gevolg: mijn persoonlijke mailbox raakt onder de bagger, managers komen laag overvliegen en ik hoor via via dat som mige teamleiders niet meer met me willen samenwerken. Ben ik zó belangrijk? Heb ik soms de waar heid in pacht? Dat lijkt me echt teveel eer voor mijn persoon, en te weinig voor de zaak! Om welke kwestie het ook gaat, deze column wil jullie verleiden je openlijk uit te spreken. Laat de mening in dit stukje niet het laatste woord zijn! In ieders belang, want waar de meningen als konijnen over elkaar heen buitelen, worden de knelpun ten pas écht zichtbaar. In dat klimaat komt dan (eindelijk!) ook de onbegrepen operator, de onbegrepen teamleider en de onbegrepen manager aan bod. Alleen zo kunnen we die felbegeerde transparante communicatie bereiken. Die gaat komen, maar het is nog een lange weg. Zolang we er nog niet zijn, leiden persoons namen blijkbaar teveel af. Daarom laten we die van nu af aan weg. Kom, neem dit rondje van mij en zing op vrolijke toon: zo lang onze blik op de zaak blijft gericht wordt er geen veenbrand maar vrede gesticht! 3 De afgelopen maanden is een aantal mensen bezig geweest met het project FUTURE, in de wandelgangen ook wel het PM (Plant Maintenance)-project genoemd. Het wordt nu tijd om er wat ruchtbaarheid aan te geven. In het project FUTURE worden de softwarepakketten MRO en TIS ver vangen door één softwarepakket: SAP R/3, zowel in Zoeterwoude als in Den Bosch. MRO wordt vervangen door de Material Management (MM)-module van SAP R/3. Met deze module wordt de inkoop en het voorraadbeheer van de technische onderdelen geregeld. TIS wordt vervangen door de Plant Maintenance (PM)-module van SAP R/3. Hierin wordt het verbruik van de technische onderdelen en de gele verde onderhoudsinspanning voor bijvoorbeeld storingen, revisies of onderhoud geregeld via het aanmaken en plannen van werkorders en onder houdsplannen. Binnen Heineken zijn wereldwijd al lerlei verschillende versies van SAP R/3 in omloop. De versie waar HNS op 1 januari 2006 mee gaat werken is de HeiCore Single Client-versie (HCSC). In Spanje wordt deze versie al gebruikt en ook Rusland gaat er - tegelijk met HNS - gebruik van maken. Het is uitein delijk de bedoeling dat heel Heineken straks wereldwijd gebruik gaat maken van deze ene versie. Hiermee wordt onder andere een hoge standaardisa tie van de processen bereikt. Iedereen die op dit moment gebruik maakt van MRO of TIS, zal straks gebruik gaan maken van SAP R/3. De komende tijd laten wij vanuit het project (onder andere via dit blad) weten wat dit concreet voor jullie gaat betekenen. John Kettenis Projectmanager FUTURE 25 Brouwerij Zoeterwoude Nieuws is een uitgave van Heineken Nederland Supply REDACTIECOMMISSIE Piet Dijkhuizen, Hans Wesselingh, Aad van der Meer, Henk Arens, Jetse Hiemstra, John Kraan, Patrice van Es. REDACTIEADRES BK 3.37, Z/Wou. Tst. 7074. E-mail: BrouwerijZoeterwoudeNieuws@heineken.nl PRODUCTIE EN REALISATIE Limona Tekst - Leiden vM-design - Delft Drukkerij Groen - Leiden 23 AUGUSTUS 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 4