Operators over Ql>02: OPLEIDINGEN VALLEN MEE, ORGANISATIE LAAT TE WENSEN OVER Opleidingsprofiel Het opleidingstraject 01>02 staat hoog op de lijst van dagelijkse gespreksonderwerpen in de brouwerij, maar toen de redactie operators benaderde om hun mening in dit blad te geven, zagen de meeste dat niet zitten. Vier operators gingen een gesprek met ons aan. Eelco Stolk, Darrel Vliet, Mesut Sahin en Thijs van Dijke vertellen hieronder of ze vinden dat de opleidin gen nut hebben, of het mee- of tegenvalt en hoe de begeleiding vanuit Heineken verloopt. BROUWERIJ ZOETERWOUDE NIEUWS fil Om het WEB2-niveau te halen - een voorwaarde voor 02 - moetje als operator een aantal oplei dingen afronden: de module Kwaliteit, de mo dule MCKB (maatschappijleer) en minimaal twee werkplekopleidingen. De vier operators aan tafel zijn nog geen van allen klaar. Mesut bijna. Hij moet alleen EVC (Erkenning Verworven Competenties) nog afwachten. EVC test of je op WEB2 niveau zit, als je je werkplekopleidingen een paar jaar geleden al hebt afgerond. Als de test positief uitvalt, is Mesut officieel 02. MCKB Tijdens de drie dagen durende module MCKB discus sieert de docent met de cursisten over de situatie in de wereld, de hedendaagse politiek en het nieuws in de dagbladen. Mesut, Darrel, Thijs en Eelco zijn unaniem in hun oordeel over de module: ze vonden het niet echt moeilijk, maar wel nutteloos. Mesut: "Ik heb er echt voor niets gezeten. Op de lijn heb je er ook niets aan, ik ga toch niet met mijn collega's over politiek praten?" Eelco vond het ook tegenval len: "Wij hebben het over massamedia gehad en over de tsunami. Het heeft niemand geboeid en dat is echt zonde. Ik begrijp niet dat het nodig is voor je werk." Thijs gaat er anders mee om: "Ach, je zet toch gewoon de knop om? Dat willen ze toch? Ik kijk het journaal en weet wat er speelt. Ik geef gewoon mijn mening." Darrel zegt erover: "Ik had me er meer van voorgesteld. Het heeft helemaal niets met mijn werk bij Heineken te maken." Computervaardigheden aanleren was ook een on derdeel van de module. Eelco: "Ze hadden ons tijdens de introductiebijeenkomsten verteld dat we de com puter alleen maar aan en uit hoefden te zetten, maar ze vroegen ons presentaties, teksten en schema's te maken in PowerPoint, Word en Excel. Veel collega's vonden dat natuurlijk lastig." Darrel vond het ook lastig: "Ik heb er echt mee lopen etteren. Vragen om hulp tijdens de les kostje punten. Hoe meer je vraagt hoe meer punten er worden afgetrokken." Thijs had geen computer thuis en ging bij zijn zus oefenen. "Aan de lijn gebruik ik het niet en straks ben ik alles weer vergeten. Ik begrijp echt niet waarvoor ik het moet doen", aldus Thijs. Kwaliteit Mesut is de enige in het gezelschap die de zesdaagse module Kwaliteit heeft gevolgd en hij is er positief over: "Hier heb ik meer van opgestoken. Je moet oefeningen en metingen doen, bijvoorbeeld het stamwortgehalte en de visuele helderheid van het bier bepalen en de krimpmaat van kroonkurk. Geluk kig had ik al een keer zes weken in het laboratorium gestaan, dus voor mij waren die bepalingen makke lijk. Anderen hadden er meer moeite mee. Wat ik niet begreep is dat we les kregen over blusmiddelen. Iedereen vroeg zich af wat dat met kwaliteit te maken had. Wat in mijn geval tegenviel, is dat het onderdeel verkoopkwaliteit van de zes dagen cursus maar één dag uitmaakte, terwijl ik daar in mijn dage lijkse werk het meest mee te maken heb." Hij besluit: "Zes dagen deden ze heel druk over alles, terwijl je tijdens je examen maar weinig hoeft te doen om je certificaat te halen. Dat vond ik nogal krom." Organisatie 'Typisch Heineken' vinden de operators de manier waarop de organisatie rondom het opleidingstra ject 01>02 verloopt. Door de haast waarmee het traject is ingegaan, was opleidingsmateriaal vaak niet op tijd klaar of onvolledig en laat de organi satie soms nog te wensen over. Vooral de module Kwaliteit heeft daarmee te kampen. Mesut: "Er waren mensen uitgenodigd om tijdens de cursus een praatje te houden, maar die wisten van niets. Er moest ook lang worden gewacht voordat de computers waren opgestart. Dat is niet leuk als je op je vrije dag terugkomt. Tijdens de theorie-examens liepen de computers zelfs vast." Thijs kan erover meepraten: "We hadden een keer een afspraak gemaakt om in het opleidingslokaal te oefenen op de computer. Toen we aankwamen, bleek er een andere groep in te zitten en werd de hele boel gecancelled." Werkplekopleidingen Behalve Darrel heeft iedereen de benodigde werk plekopleidingen voor 02 gehaald. De praktijkbege leiding op colonne 5 en 1 loopt goed. Eelco: "Ik heb het nog niet bij de hand gehad, maar er loopt iemand bij ons op de lijn die alles van de opleidingen weet. Als ik vragen heb, loop ik gewoon naar hem toe. Ik zie dat onze teamleider goed in de gaten houdt dat de praktijkopdrachten goed en op tijd worden gemaakt." Op colonne 5 doen ze het op dezelfde manier: Darrel: "We helpen elkaar door te vertellen wat de cursussen inhouden en waar je rekening mee moet houden. Dat geeft wat meer rust." MCKB: behaald Module Kwaliteit: behaald WPO's: 2 MCKB: behaald Module Kwaliteit: inseptember WPO's: 2 MCKB: gevolgd, nog geen uitslag Module Kwaliteit: nog niet ingepland WPO's: 1,5 MCKB: behaald Module Kwaliteit: in september WPO's: 3 In het augustusnummer van Heineken NL Magazine kun je nog meer meningen van operators lezen. Wil jij ook iets vertellen over het opleidingstraject? Stuur dan een mailtje naar BrouwerijZoeterwoudeNieuws@heineken.nl. Mesut Sahin (colonne 5): "Er wordt veel drukte over gemaakt, maar het valt best mee." Thijs van Dijke (colonne 5): "Ik heb me niet verveeld, het was eigenlijk best gezellig." Darrel Vliet (colonne 5): "Ik dacht dat het moeilij ker en interessanter zou zijn. Mijn boodschap is: maak je niet druk." EELCO STOLK Eelco Stolk (colonne 1): "Ik vond het niet moeilijk en bij ons op de lijn is het goed geregeld." MESUT SAHIN, THIJS VAN DIJKE EN DARREL VLIET 23 AUGUSTUS 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 3