g Stoelendans NIEUW REDACTIE Nieuwe jas Rectificatie i?,«n TUSSENSTAND BREWERY AWARD 2005 ■i 2 De Switch van Edwin Oosterwijk We gaan weer vissen! OR Zoeterwoude: Overwerk 3 Operators over 0i>02 Operators over oi>02 4 Project FUTURE 25-jarig jubileum Taco, Jos en Ezequiel OR PR-Commissie CM Jubileum Ezequeil Silva De afgelopen tijd hebben er diverse benoemingen binnen Heineken Ne derland Supply plaatsgevonden. We vatten ze nog even kort samen. Per 1 oktober is Wiggert Deelen, voorheen Technical Director Nigerian Breweries in Lagos, benoemd tot Ma naging Director Heineken Nederland Supply. Hij volgt daarmee Marc Gross op, die is benoemd tot Group Supply Chain Director. Ed van Willegen volgt Wiggert op in Nigeria. Hij is per 1 september benoemd. Ed wordt als Manager Verpakken van de brouwerij Zoe terwoude opgevolgd door Ronald Lucassen, die voorheen als Technical Manager DB Breweries in Nieuw Zeeland werkzaam was. Ed van Willegen neemt op 23 septem ber afscheid van de brouwerij. De indruk is gewekt dat de collega's op de foto's op pagina 6 van Leven in de Brouwerij 209 (artikel 'Nog meer geslaagden!') zijn geslaagd voor 01>02. Dat klopt niet. De mensen op de foto behaalden hun WEB 3 en WEB 4-niveau. Onze welgemeende excuses voor de verwarring. Hafid Yazami komt de redactie ver sterken namens de afdeling Verpak ken! We verheugen ons op zijn komst en wensen hem alvast veel succes. In een volgend nummer van Brouwerij Zoeterwoude Nieuws stelt hij zich uitgebreid aan jullie voor. Zoeterwoude Export staat in de tussenstand van de Brewery Award op een gedeelde eer ste plaats met Den Bosch Export. Zoeterwoude Binnenland staat op een zevende plaats. In deze tussenstand zijn de wereldwijde resultaten tot en met mei 2005 verwerkt. Een mooie en veelbelovende positie - vooral voor Export - en een grote uitdaging om deze positie vast te houden voor 2005. De verschillen in de top 10 zijn namelijk minimaal. Aandachtspunten voor 2005 blijven: verpakkingskwaliteit en vreemdgasanalyse bij Verpakken en bij Brouwen de smaaktest na drie maanden. Succes gewenst allemaal! Voor je ligt Leven in de Brouwerij in de nieuwe vorm. Zoals je ziet is de naam veranderd in Brouwerij Zoeter woude Nieuws. Een naam zonder op smuk die duidelijk aangeeft waar het hier om gaat: nieuws uit de Brouwerij in Zoeterwoude. Vrumona had de primeur, Frisnieuws kwam in juli al in de nieuwe vormge ving uit en heet nu Vrumona Nieuws. De brouwerij Zoeterwoude is nu dus aan de beurt, gevolgd door de brou werij in 's-Hertogenbosch. We zijn erg benieuwd wat jij als lezer van dit blad vindt en we nodigen je uit om ons dat door middel van een mailtje naar: BrouwerijZoeterwoudeNieuwsf® heineken.nl te laten weten. Met een nieuwe afkorting voor het blad is iedereen al druk in de weer, merken we. Leven in de Brouwerij werd 'LidB', wordt Brouwerij Zoeter woude Nieuws 'BZN'? O. - Opleidingen vallen mee, organisatie laat te wensen over. Ezequeil krijgt zijn gouden speld. De redactie Nederland Supply De redactie Rank Brewery Product Quality Packaging Quality Total points 1 Zoeterwoude Export (ZOE-EX) 73.0 98.0 85.5 2 Den Bosh Export (HBS-EX) 72.0 99.0 85.5 3 Ho ChiMinh (HCM) 67.0 100.0 83.5 4 Petaling Jaya (PJA) 69.0 97.0 83.0 5 Bangkok (BNK) 66.0 99.5 82.8 6 Sevilla (SEV) 69.0 95.0 82.0 7 Zoeterwoude (ZOU) 63.0 97.5 80.3 8 Santa Fe (SFE) 67.0 93.0 80.0 9 Tit Melil Maroc (TIT) 60.0 100.0 80.0 10 Polein (POL) 60.0 100.0 80.0 Marlies Wijckerheid Bisdom Hoofd Bedrijfstechnologische Dienst De redactie 23 AUGUSTUS 2005

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken Brouwerij Nieuws | 2005 | | pagina 1