CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950, "Sa de toekomst?" "Luisterrijk! De koffiedik is schaars, maar Mars staat_in het eerste huis van de Waterman, Saturnus is in oppositie met Venus, mahr aangezien alle verdere zodiakale aspecten en constellaties een volledige harmonie der sferen aanduiden, en de warme stralen van Jupiter ons door alle nevelvlekken heen nog steeds koesterend "bereiken, kan ik maar één conclusie trekken: 't Gaat kits! Onze reporter sloot de ogen voor de glans en de helderheid van dit "betoog en opende ze pas weer, toen hij aan het cellophaangeritsel merkte, dat de president zich op een tweede Velasquez had getracteerd, "Koestert U nog "bepaalde wensen in verhand met dit jubileum?" "Ja", zei de voorzitter, zijn blik "brandende in de nieuwsgierige ogen van zijn ondervrager, "Wij wensen rust en de gelegenheid om de taaie, die dë Sportclub HBM dertig jaar geleden begon, voort te zetten!" Nerveus maakte onze reporter zijn aantekeningen, doch achter een wolk van Velasque?-rook klonk het geruststel- tt verlangen naar rust staat niet in betrekking tot U, Steek nog een Flag op," En zo vond onze reporter de moed tot het stellen van de allerlaatste vraag: "Wat denkt U van een eventuele fusie met de jongere Hemeken s personeelsverenigingen?" Van het hierop volgende antwoord heeft de Redactie m I6"00 WT0?en? Plaatsgebrek vier pagina's moeten schrappen. Wat overbleef geeft echter volkomen duidelijk het stand punt van onze voorzitter weer: "Zelfstandigheid, samen werking, federatie,' Onze verslaggever- raapte zijn papieren bij elkaar en stootte vrij aanzienlijk zijn andere scheen, zodat hij onwillekeurig het interview besloot met hetzelfde woord, waarmee hij was begonnen. Dit deed echter niets af van de vreugde, door dit exclusieve onderhoud de oude roem van het Clubnieuws nieuwe luister te hebben bijgezet. v.d,z. Aan de daarvoor in"aanmerking komende Leden der S.C,"H,B,M„" -AANMANING. Daar er o.a.voor de viering van ons 30-jarig bestaan contanten moeten zijn, stelt onze pen ningmeester zich voor op 15 Februari a.s, te over de achtërstallige contributies. Stelt U hem niet teleur.' Zijn vreugde zal echter ten töp stijgen, indien et U mogelijk is t/m 31/5 as,(eind verenigings jaar) te betalen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 9