CLUBNIEUWS EEBRUARI 1950. INTERVIEW MET DE VOORZITTER DER SPORTCLUB H.B.M. (Van een om er speciale verslaggevers) Sinds er een nieuw Heineken's blad in de lucht hangt, ontplooit de Redactie van ons Clubnieuws een koortsachtige activiteit en stelt alle redacteuren en verslaggevers onder boge druk, hun inprentend, zo actueel mogelijk te zijn en hun ballpoints zo kunstig mogelijk te slijpen, teneinde de vooraanstaande plaats, die het Clubnieuws onder de andere grote Nederlandse bladen inneemt, te handhaven. Zo spoedde onze verslaggever No,374- zich spoorslags op zijn oolex naar de voorzitter van de Sportclub H,B,M, om hem te onderwerpen aan een streng doch rechtvaardig in terview in verband met het a.s.dertigjarig bestaan van de Sportclub. Nadat hij drie weken en vier dagen ge-antichambreerd had, werd hij toegelaten in een overvloedig, doch met geraf- xineerd© eenvoud gemeubeld vertrek. Hij waadde door de ta pijten als een prairie-pionier, door het gras, stootte zijn scheenbeen aan een afgeknotte telefoonpaal, die zich waar schijnlijk uit symbolische, mystieke overwegingen midden in he0 vertrek verhief, en zei "stik". Niet in 't minst onthutst presenteerde de voorzitter met zeldzame voorkomendheid een leukoplastJe, a™ "Kwestie van routine", zei hij, "Mijn collega's en ik dragen scheenbeschermers, maar het blijft altijd verbazend geestig, de reactie van argeloze bezoekers op deze schenen- val gade te slaan. Wat voert U herwaarts?" Excellentie", begon onze verslaggever, doch de voor zitter woox dit grote woord elegant wuivende weg. ^Doe maar gewoon", aldus de president, 1 Mijnheer de voorzitter, onze lezers branden begrijpe lijkerwijze van verlangen om de gevoelens te kennen, 'die de ™rafsl%Be«e» h8t naderen ran het dertigjarig feest -1 be voorzitter presenteerde een Elag en verwijderde zelf omslachtig het cellophaan van een 60 ct Velasquez, die hij ~?^4-nonSlant gebaar uit de koker van onze correspondent pikte, Nadat hij nadenkend de punt van de sigaar had afgebe ten en met smaak had verorberd, zei hij: Gevoelens zijn er over 't algemeen om verborgen te ff^«rv!l--maar^es?'1'n:i'e^ein:i'n wil dk dw lezers niet de verheven onthouden, d^e miJ bij dit naderend Jubileum be- 7oÜq k 5 aan odVs8ee en be vrijers rond Penelope. fUfir 2ns ÏS°S ee? derSeliJke bloederige afloop, maar fier en vrij draaft Penelope nu evengoed al zo'n 2800 Jaar oor de geschiedenis. Ik teken voor de helft wat onze thans dertigjarige schone betreft. In ieder geval hoopt zij haar rinPfl01,1daglnbulkende gezondheid te vieren, zij het dan ook, TOS1 "V het ?°s op de tijdsomstandigheden zonder veel uiterlijk vertoon zal geschieden," 30 Jaar?"1" U 0nS °en terugl:)lik geven over die afgelopen rvrr^-i !IïeeSi.d?f?0V??:' het eerste nummer van de nieuwe krant. Overigens huldig ik het standpunt: Doe wel en zie niet om.1"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 8