CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950. CAUSERIE VAN MR. TER HAAR OVER VENEZUELA, o~ Een vuurwerk van wetenswaardigheden over dit rijke verre land stak de heer ter Haar op 28 Januari j.l.voor ons af en dit op de hem eigen joviale en geestige wijze. Tevens kregen wij de gelegenheid hem als diplomaat te waar deren de duurte in dat land en de winst, welke te behalen zou zijn op kwaliteitsbier, werden n.l,zodanig tegen el kaar afgewogen, dat wij ondanks de grootste aandacht, niet te weten konden komen, of het plan tot het stichten van een brouwerij, aldaar, doorgang zal vinden of niet. Gewatertand hebben wij bij het vernemen van de hoge salarissen en lage belastingen. Volgens Bartjes moet je daar knots rijk worden, als je maar geen bier drinkt en in een benzineblikwoning gaat huizen. Hartelijk gelachen is er om de macht van het briefje van de vroegere medicijnman van onze stam en de slimme krijgslisten en vermommingen van de dappere Heineken-bleekgezichten bij het besluipen van de wigwams van de hopelijk naar de eeuwige petroleum- velden te dirigeren vijandelijke stammen. Wat zullen de vuurwaterverslindendegedegenereerde nakomelingen vah de eens zo trotse Sioux zich bij het zien van onze voortrek kers als laffe coyotes hebben gevoeld en hoe zullen hun op sterk water staande harten gebeefd hebben bij de gedachte, in die inferieure gedaante voor de Grote Manitou te moeten verschijnen. Dit praatje bij de haard werd voor een door omstan digheden niet groot, doch select gezelschap(ik was er zelf ook) gehouden en het zal de heer ter Haar voldoening hebben geschonken, dat zich daaronder vele van zijn directe mede werkers bevonden, Voor en na de causerie zong onze tenor Drager enke le liederen. Zang en vooral voordracht kwamen ons nog beter voor dan vroeger, terwijl de vaardige handen van zijn bege leider, de heer Timmer, eveneens respect afdwongen. Na afloop was er een gezellig dansje en lekker pilsje Al met al een avond met inhoud, waarvoor we de medewerkers en de betreffende commissieleden dankbaar moeten zijn. G,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 7