CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950, LAATSTE STUKKIE (ditmaal van Gimbel). Als ik mij goed herinnerheeft onze brouwerij aan de Valk behoorlijk moeten betalen voor de overname van het bierdebiet bij wat(lastige) klantjes. Zakelijk voel ik mij daarom een beetje in de nek gekeken, nu van diezelfde brouwerij de leiding van het nieuwe orgaan, zonder zelfs "dank je" te zeggen, beslag legt op bijna al m'n copy, de goodwill en alle Amster damse (kantoor en fabriek), Rotterdamse en Indonesische lees-klanten. Het "nieuwe" orgaan zie ik dus als een uitbreiding van het bestaande en - het dient gezegd - deze uitbrei ding belooft niet gering te worden. Men voelt echter met zfn klompen aan, dat ons blad hierdoor na een bestaan van 15 jaar automatisch is ge liquideerd; hoogstens blijft er ruimte over voor eën mededelingen en/of uitslagenblaadje op sportgebied, bk ben S©k op vernieuwing en vooruitgang, doch be twijfel, of het juridisch mogelijk is een zaak te li quideren, zonder de directeur daarvan - welk baantje ik, na het Dwaallicht", ongeveer 7 jaar bekleedde - daarin te kennen. Om nu plotseling van bescheidenheid de gedaante van een gezouten slak aan te nemen, lijkt mij misplaatst, al ware het alleen om het feit, dat zelfs Mr,Stikker zich destijds van ons blad bediende voor een persoonlijk woordje. Tevens moge eraan worden herinnerd, dat het huidige onaanzienlijke aspect van de stenciltjes eenvou- .f-Fus v°eren is op gebrek aan geld( vraag ter ver gelijking onze oorlogsbladen, waarin vele trotse paraven nog eens op,'). Langsde zekere weg der geleidelijkheid waren we volgens mijn mening al een aardig eind op weg - ook door plaatsruimte m de krant aan vertegenwoordigers van de laoriek aï te staan - om de gepropageerde samenwerking in practijk te brengen, van welk streven ik een overtuig de voorstander ben. Sportief hoop ik, dat het forceren in ?v^rkoePelende federatie - sneller een gunstig effect zal hebben en geen schijntoèstand schept. En nus Ave Caesar morituri te salutant De nieuwe mooie krant krijg ik thuis blzorgd en ik" hoef van nu af aan niets anders meer te doen dan lezen, -in,,!? J? eerstvolgendeledenvergadering zullen wij het slachtoffer, dat anatomisch werd ontleed, terwijl het nog Praak en vrij loofde, officieel en mét gepaste eer ter aarde bestellen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 4