zf3nd^£Srtri1LaiErSehl^h.Familieled®^ CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950, TAFELTENNIS, - - W13 schreven onlangs,, dat dg gelegenheid waar en het materiaal waarmee in onze sportclub de tafeïtennissport wordt beoefend, kunnen wedijveren met het beste op dit ge- bied, Wij zijn_verheugd ook eens te kunnen bewijzen, dat wij geen leugens hebben gelanceerd. Vbor .zover U dit niet^in de dagbladen hebt gelezen, willen wig niet nalaten te vermelden, dat wij op verzoek ïoS Tafeltennisbondéén avond onze zaal es~ talel beschikbaar hebben gesteld voor het Nederlandse tafel- Zweden teneinde .gich te oefenen voor de_wedstrijd tegen vfm onzer leden, dig op deze oefenavond van het spel der cracks getuige waren, is dit een leerzame heeft niemand_er ggn minderwaardig heidscomplex van overgehouden. Te te cee, K L A V E R J A S S E N_; WfD' in-0ct^r en'Novëmber 1,1, steeds zo'n" het «1S?S?09? ^G' ?e 6e-Pdaats, hetgeen gezien het Orote aantal deelnemende verenigingen(ld) zeer behoor lijk was, thans staan wij QP de 10e plSts ^^hogr- t z_nr maan<ieii December en Januari werden gesoeeld de wedstrijdens H,B.M, - Handel Mij;*. h;b.M.- Amlte?da« H B M - iTf ?naf£§kv'?fHV A82'CWs't H.B.m. - Taeloeng; er wedstrijden tegen de Handel Mij, ?erl??én? we£de» door ons_gewonnen, dpch de 4- overige tt t? m°°ÏS~ de WEi-strijd tegen de lasvereniging~werd B,M, door Vrouwe Fortuna wel heel erg in de steek gelaten" w nt alleen door deze wedstrijd zakten wij een 4-tal^plaatsen spel gaitGen nïétan hd" 3t^dpun± uit> dat bet alleen pm het som dat' hP? Uil knikkers, dan komen wij tot de slot- SjevenfgezeuSe^o^e1?1SÊ Wed^d^ -D^geweest v;?S^dleG beboeven wij de moed^niet te verliezen^ want h pben nog vele wedstrijden voor de boeg, zodat alles eindigen 'fan^ k0^0 ^B'M'7-s op!fe"ïaa&te^laats aiS-K fG ,T komen vye m het bezit van een zeer fraaie KlpSis'tS'^Sdê fde l"**-***? Sn |racbSgg>?s! Sf M 00T de laaSst geeindigde vereniging, succes? laver<:iassers> zet Uw beste beentje voor en veel Duiker. k V 0 N D V I E R D A^A G E~E 1950 - Ti Dief hebbers van de wandelsport, die mee willen dopn nnn dit iaarQnwoiftdaaSSe,uWel^e Sekouden^wordt begin Juni van en„ Vrij dagavond trainingsinareon to Bado-elinS om mat de nieuwelingeenige j nJnSsmarsen te lopen, reden waarom deze oproep nu reeds v rarre welkom. Er wordt bij voldoende dpelnpmïno- -in geschreven onder de naam Heinehen's BroweSiJ. B D.Derksen, .n,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 15