h;b~m; i h;b,m; h;b;m; ii CLUBNIEUWS FEBRUARI 195O. LAWNTENNIS (vervolg) Tenslotte zal de KNLTB het zeer op prijs stellen wanneer de leden van de hij haar aangesloten verenigingen zich als scheidsrechter beschikbaar willen stellen, Zij, die hiertoe behoefte gevoelen, kunnen zich om nadere inlichtingen wenden tot de tenniscommissie, Eltecee, TAFELTENNIS, Competitie-I In het vorige clubnieuws(December 1949) hebben wij be loofd U op te wekken tegen de tijd, dat de competitie weer begint. Welnu, het is thans weer zover. Na een rust van 2 maanden, hoofdzakelijk ingesteld vanwege de drukte bij de diverse deel nemende banken, gaat de competitie weer draaien en wel offi cieel op 6 Februari Komt U eens kijken? Het programma, hetwelk overigens iedere week op het mede delingenbord wordt bekend gemaakt, luidt in zijn geheel als volgt(wijzigingen voorbehouden)2 Klasse IIB Woensdag 1/2 1950 Dinsdag 7/2 Woensdag 1/3 Woensdag 8/3 Dinsdag 14/3 Maandag 20/3 Dinsdag 28/3 Klasse III B H,B,M, I Jasón'II D, C, G, I I Energia III Ervea II Dinsdag 7/2 1950 Vrijdag 17/2 1950 Maandag 27/2 1950 Maandag 6/3 u Donderdag 16/3 Vrijdag 2A/3 Vrijdag 31/3 De samenstelling der ploegen is als volgts HBMJh - HBM II_ Mej, A,J0vcEck Hr, G^FjH, Gischier H,W,van Zeventer n Tw„Bank II H,B,M, II Amsterda II Energfa IV Nederland I H.B,M, II Hr, BTA,Dammers H,Pronk Jac,F,Stap Drukas I 9-1 h;b:m^ 1 v:g:z; ii t,t,c,d. 11 h;b,m. 1 h;b;m, 1 H,B,M, 1 h;b"m~ 11 t;t,c,d.ii h,b;m; 11 h;b,m; 11 h.b.m, 11 van Leer II BEMA II Reserves Mej, W^Pastoor Hr, J.Thomas Spelers en Speelsters wordt vriendelijk verzocht eventuele ver hindering zo spoedig mogelijk aan de tafeltennis-commissie kenbaar te maken. Wij wensenonze spelers en speelsters een even daverend succes toe als in de eerste helft der competitie, welke door beide ploegen ongeslagen werd beëindigd. Op naar het kampioenschap] m Teteceee, tt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 13