CLUBNIEUWS FEBRUARI 1950. JAARFEEST - - van de SPORTCLUB "H.B.M," (opgericht 1920) te houden op 22 April 1950 in^de zaai van Wim du Beau, Wij presenteren U BERRY KIEVTTS en GERARD WALDEN 8lSPE CIA LITEITE N 194-9 - 1950" waaraan medewerken: BERRY KIEVITS GERARD WALDEN COBY BEEK - HARRY v,WESTEN MARTIN ERICH en" zijn populair revue-orkeat. - o - DANSMUZIEK DOOR "THE BROADWAY ^SErENAQERS m©t epaoiael shownummer.' BALIE IDING: H.DUIKER Niemand mag bij de vieriiïg^van-ons ^O-Jarig bestaan ontbrekenjJ „in

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1950 | | pagina 11