w i Maart 1941 2e klasse B t/'m 1 Maart 1941 Amst- leven Ass Oass HBM Oce aan KMVZ aers SVB Two Bank Ams tleven j x "4-3 6—4 0-1 5-0 Asscass x 1-1 2-5 3-3 1-4 H.B.Mc 0-4 .X 3-1 7-1 3-4 Oceaan 4-0 4-1 X 3-0 1-1 1-1 K.M.V.z. 4-3 ?'-/ 2-3 4-7 4-4 X 6—4 X 2-2 4-3 2-2 Nederlanders 2-5 1-6 1-3 S.V.B, 5-5 X 2-3 Twentsche Bank 0-5 5-2 1 1 1-0 X De veetbalcompe11 tl.e RUSTo RUST, RUST 23 November 1940 is de histo rische datum, waarop wij voor het laatst een competitiewedstrijd heb ben gespeeld. Sindsdien zijn wij voetballers—in—ruste. Het gras, dat wij met de klei van het KMVZ—terrein mee naar huis hadden gebracht, wordt groen aan onze voetbalschoenen en naast me linker-achterdop van mijn rechterschoen wordt een crucusje zichtbaar, dat kennelijk pogingen doet om te ontluiken.. Hen onmisken baar voorteeken van de naderende lente I De beide laatste Zaterdagen was het ook inderdaad lente, Wij waren als een kind zoo blij in het vooruitzicht, weer eens over het veld te kunnen wij hadden capriolen ten als het weer in de wei mogen zijn. De de voor niets5 hemel koepelda veedat een meer rennen en in onze gedach- voor ft eerst Het heeft niet zon straal- voorjaars- over ons leeg, Wij komt. heer! de blauw zich ook veld, maar ons veld was wandelden met onze resp,, echt ge no ten, stekten geraniums of hadden andere huiszittende besognes, maar ons hart was in de Meer. Zoo hebben we nu al drie maanden zitten te zitten* Onze knie- en verstrammen, onze verslankte lijn wordu weer verprutst, we krijgen rden weer de de een huiskleur, we wo:<VV.WJ k an10 0 rmannet j e s~ v an—vr0 ege r sport-looze5 futlooze klerken... Tenzij de voetbal weer gauw wordt losgelaten en wij losgelaten op den voetbal.. Twordtsosachieéantijdl Voejtbaldoop van H^BA WEDSTRIJD KANTOOR - FABRIEK 0? 15 MAART A-S. Zaterdag, 15 Maart a.s. - onvoorziene omstandigheden voorbe houden^- speelt de vereeniging HBBA het Heineken's Fabriekselftal Am sterdam, haar eersten wedstrijd. Het spreekt welhaast vanzelf, dat deze "maiden—mat hK zal gaan tegen het Amsterdamsche kantoorelftal. Dit zal dan tevens de eerste ontmoeting van dien aard zijn, want nog nimmer hebben fabriek en kantoor elkaar op het groene veld "bevochten". Deze wedstrijd is tevens in- ;eress ant, omdat wij hierbij ook kennis kunnen maken^met de cracks, die de fabriek eventueel, bezit voor den aanstaanden wedstrijd van het Nederlandsch Heineken's Elftal tegen Sparta, Rotterdam. Er wordt gespeeld op het H.B.M.- veld aan de Schagerlaan, aanvang 3 uur. Wij vertrouwen, dat vele kan- toormenschen H.B.M. zullen komen aanmoedigen, temeer, daar het van de zijde van de fabriek aan aan- moedigers zeker niet zal ontbreken? F 7 <- A L 1 U

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1941 | | pagina 3