CL UBNIE.UW3 VAN OC 3.C. „U.CuK ÜST'JD Mui^r-ra: O W Vijfde serie No. 5 Februari 1940 BELANGRIJKSTE TMTTTIIT'Js: Het dooit nog niet! NIEUWS VAN HET VOETBAL FRONT In de witte, barre steppen Van de Meer, Dwaalt een eenzame gestalte Heen en weer. Twee zwarte kraaien kijken S "til Naar dien meneer, Die in wanhoop naar zijn tpii hoofd grijpt Eiken keer. Zijn reep klinkt klagend door de winter- Atmosfeer "Wie geef't mij, arme compe- titieleider Mijn velden weer?" grondig bezig met zijn instorting en op de puinhopen zal het nieuwe verrijzen. Een verjongde, verfraai de schermzaal. Hoeveel er ook nog gedaan moet werden, de heer v.d. Laan heeft ons gezworen, dat hij hemel en aarde zal bewegen om de zaal klaar te hebben op Zaterdag, den Bosten Maart a.s. En het bekend maken van dezen datum is eigenlijk het hoofd doel van dit miniatuur-clubblad. Lezeressen en lezers, noteert: DE FEESTAVOND TER HERDENKING VAN ONS hO-JARIG BESTAAN ZAL WORDEN GEHOUDEN OP ZATERDAG? 23 MAART A.S. OP ONZE gerestaureerde schermzaal. maken dezen datum voor- namelijk zoo vroeg bekend, om onze f friseerden in de gelegenheid lSllen' rcet betrekking tot hun ee5 zoodanige regeling te i. daï het bijwonen van het lustrumfeest hun mogelijk wordt. rt-jerfr,- Deze voorloopige aankon- >if Zfi nog wcrden gevolgd door ledpS a Van nadere bijzonder heden, doch reeds thans kunnen wij avond' ?n ve^toen, dat deze J aiond een hoogtepunt zal werden in de 2O-jarige H.B.M.-geschiedenis! NIEUWS VAN HET rowtcpt.^frc^j ar, v trommelvuur van mokers ^breekijzers heeft een ontzettende erwoesting op de schermzaal aange richt. Waar eens de degens vrooliik n+e? het gerstenat lustig /loeide, stuiven U thans de stofwol- °0ren' berinneren ons plotseling het schoone artikel in »D3Mn?em-ai! eenigen tijd gelden: Das Alte stiirtzt." Het oude is hier HISTORIE VA TM nv ^^HEEL GEWIJD ^ssssaBEBEMm*

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1940 | | pagina 9