H&.M.-CLUbNIEUWb 5* &G/3IE N?3 OLQ. IC>2>9 De bekende Stoomboot van 5 December na een^ontmoeting met een öuikboot- kapiteiny die niet in Sinterklaas geloofde,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 1