i H.B.M. CLUBNIEUWS I 1 I Vijfde serie, No.l October 1939 MOBILISATIE Begonnen wij het eerste Clubblad van verleden jaar met een zucht van verlichting over afgewende gevaren, dit^Clubblad begint met een zucht zonder meer» De jarehlange machts-orgieën hebben tenslotte toch nog geleid tot het delirium van den oorlog en laat ons er hier verder maar over zwijgen» Van de ca. 100 leden der Sportclub H.B.M» zijn er 18 onder de wapenen. Het zijns J .Altena B.J.Baggerman W .C .Both B.Breedveld Jr. S, J.A.Brink N.Burgers H.Duiker J.Eelhart G.H.Elsman G.Keuter XIJ .Cv .Nieuwenhuyse G.Th.v.Nigtevegt C.A.van Rooyen J.Sluyter A.v.d.Togt P. v.d.Velde P.Walop Jr. G.Wijdoogen Wij willen dit zonderlinge sportseizoen beginnen, met hun langs dezen weg een hartelijke groet te zenden. Onze gedachten zijn vaker bij hen, dan zij wellicht vermoeden. Dinsdagsavpnds en Zaterdags middags worden zij als sportclubleden zeer gemist en wij willen slechts hopen en vertrouwen, dat zij onder alle omstandigheden, in wat voor negorij zij ook liggen en wat ook hun moeilijke of nederige taak zij datgene zullen behouden, wat in deze tijden meer waard is dan ooit: hun goede humeur» 's Werelds beroerdigheid is niet hun schuld. Zij moeten probeeren er het beste van te maken. Zij kunnen van de sympathie en de belangstelling van de "thuisblijvers" overtuigd zijn en al schieten zij daar weinig mee op, het moge hun toch het prettige gevoel geven, dat de band van de S.C. H.B.M.die band, waarover zooveel al is gespro ken, sterk is en sterk blijft en reikt tot in het saaiste garnizoen, de verste grenspost en de best gecamoufleerde stelling. (Natuurlijk zonder spionnage-doeleinden1 Wij wenschen onzen gemobiliseerden een spoedige thuis komst en zullen inmiddels trachten hen voor zoover bereikbaar door het clubblad op de hoogte te houden van de evoluties van de Sportclub H.B.M. (2) i

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1939 | | pagina 2